Laureaci nagrody „Student-Wynalazca"

Młodzi wynalazcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnik: Krakowskiej, Świętokrzyskiej i Warszawskiej – zostali laureatami nagród głównych XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Kim są zwycięzcy konkursu

.Zwycięzcy pojadą do Genewy na Międzynarodową Wystawę Wynalazków 2024, gdzie będą prezentować i promować swoje rozwiązania. Wezmą też udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków (IWIS).

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Politechnikę Świętokrzyską. Jak podała uczelnia na stronie konkursu, do tegorocznej edycji nadesłano 123 rozwiązania opracowane przez 247 twórców z 21 uczelni z całej Polski.

W XIV edycji konkursu Student-Wynalazca jury przyznało pięć równorzędnych nagród głównych.

Pierwsza z nich to „modyfikowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych”, których autorami są: Marcin Jakubiec, prof. Krzysztof Kamiński, dr Michał Abram, dr hab. Anna Rapacz, dr Szczepan Mogilski, dr hab. Gniewomir Latacz oraz prof. Marta Struga z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Druga z nagród trafiła do zespołu z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki za „sposób otrzymywania hybrydowego nośnika substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych i hybrydowy nośnik substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych”. Zespół tworzą: Karina Niziołek, mgr inż. Dagmara Słota, prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala.

Trzecią nagrodę przyznano za „hybrydowy układ napędowy bezzałogowego statku powietrznego o dużym udźwigu”, którego autorami są: Seyed Amirhossein Hashemi Bosari oraz dr inż. Łukasz Nowakowski z Politechniki Świętokrzyskiej.

Kolejna trafiła do zespołu z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za „sposób otrzymywania biomateriału kościozastępczego w postaci hybrydowych granul oraz sposób otrzymywania hybrydowych granul na bazie hydroksyapatytu”. Zespół tworzą: Piotr Pańtak, dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH, dr inż. Joanna Czechowska.

Piątą z nagród głównych otrzymał zespół z Politechniki Warszawskiej w składzie: Piotr Falkowski, Bazyli Leczkowski, Julia Wilk, Wojciech Kiński oraz dr inż. Zbigniew Pilat. Doceniono ich za „egzoszkielet rehabilitacyjny”.

Przyznano także wyróżnienia w postaci nagród specjalnych. Pełna lista laureatów na stronie: https://tu.kielce.pl/xiv-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

14 Edycji Konkursu Student-Wynalazca

.Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca jest organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 r. Ma budować kulturę innowacyjności w środowisku akademickim, a głównym jego celem jest zachęcanie studentów do tworzenia i rozwoju gospodarki opartej na innowacjach.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Jak podali organizatorzy, w dotychczasowych czternastu edycjach zgłoszono 1423 rozwiązania opracowane przez 2980 twórców. W tym roku największą aktywnością wykazali się studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (zgłosili 24 rozwiązania), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (22 rozwiązania) oraz Politechniki Wrocławskiej (21 rozwiązań).

Jak tlenu potrzebujemy do życia silnych i twórczych uniwersytetów

.Nagroda Student-Wynalazca to jeden ze sposobów doceniania kreatywności polskiej młodzieży akademickiej. O znaczeniu uniwersytetów i ich roli dla przyszłości kraju pisze na łamach Wszystko co Najważniejsze Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze”, profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk i prezes PAN 2007-2015.

Jego zdaniem uniwersytet wciąż pozostaje kluczowym elementem w procesie tworzenia się społeczeństwa wiedzy – będącego realną ideą, a nie tylko medialnie nadużywanym sloganem. Profesor zaznacza, że jak tlenu potrzebujemy do życia silnych i twórczych uniwersytetów, jako głównych instytucji kształtujących społeczeństwo wiedzy przez promocję jakości i doskonałości w nauczaniu, badaniach naukowych i działalności innowacyjnej oraz przez umożliwienie szerokiego dostępu do nauki i rozwój oferty kształcenia ustawicznego.

„Bowiem wykorzystując doświadczenia z przeszłości i tworząc kapitał intelektualny na przyszłość właśnie teraz decydujemy o naszym losie na nadchodzące, trudne ale także fascynujące lata. Świadomość naszej wspólnej za to odpowiedzialności przesądza o znaczeniu edukacji, nauki i kultury – kluczowych elementów dla osiągania mądrej synergii płynącej z rozumienia przeszłości, świadomego działania w teraźniejszości i aktywnego kształtowania przyszłości” – dodaje autor artykułu.

Co więcej, wiele osób sądzi, że jeśli problem ten związany jest z rozwojem technologii, także technologia powinna po prostu znaleźć na niego receptę. Ale to niestety naiwna wiara, sprawa jest bowiem daleko bardziej skomplikowana i dotyczy głębokich tajemnic ludzkiej percepcji świata, a w szczególności istoty procesu nabywania przez nas wiedzy. Adoptujemy informacje pochodzące z różnych źródeł pod warunkiem jednak, że jesteśmy w stanie przypisać im dostateczną wiarygodność.

„Nie mamy wyjścia, nie prowadzimy przecież samodzielnie głębokich studiów nad każdym z dostrzeganych przez nas problemów i wiara w wystawiane przez innych świadectwa ich natury staje się naszym rozumieniem rzeczywistości” – pisze prof. Michał KLEIBER.

Według profesora, wierzymy na przykład bez zastrzeżeń, że GPS w naszym samochodzie prowadzi w pożądane przez nas miejsce, a zapisana nam przez renomowanego lekarza kuracja poprawi nasz stan zdrowia. Twórców tych informacji obdarzamy po prostu wysoką wiarygodnością wierząc w dodatku, że zwodzenie nas nie byłoby w ich interesie. A to dopiero początek procesu rozpowszechniania pozyskanej wiedzy, ochoczo bowiem przekazujemy dalej świadectwo jej wiarygodności wielu naszym rozmówcom.

„Szacunek dla wiedzy, umiejętności i kreatywnej  przedsiębiorczości oraz szeroka społeczna promocja tych  wartości jest więc kluczem do naszej przyszłości” – podsumowuje autor.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 lutego 2024