Ludy rdzenne a ochrona środowiska

Ludy rdzenne a ochrona środowiska

Jaki wpływ na środowisko mają ludy rdzenne? Na to pytanie odpowiada francuski Journal du Dimanche z okazji Międzynarodowego Dnia Ludów Tubylczych na Świecie.

.Co najmniej jedna czwarta powierzchni ziemi na świecie jest własnością, zarządzana, użytkowana lub zajmowana przez ludy rdzenne i społeczności lokalne. Chociaż przyroda na tych obszarach ulega degradacji mniej szybko niż na innych, wpływ zmian klimatycznych i ekosystemowych ma bezpośredni wpływ na lokalne źródła utrzymania.

Do 2100 roku – twierdzi specjalny sprawozdawca ONZ ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka, Philip Alston – “grozi nam scenariusz ‘klimatycznego apartheidu’, w którym bogaci płacą za ucieczkę przed przegrzaniem, głodem i konfliktami, podczas gdy reszta świata jest pozostawiona na pastwę losu.” Wielu, jak prognozuje, będzie zmuszonych do wyboru między głodem a migracją.

Ludność rdzenna uprawia i chroni 22% powierzchni ziemi i 80% różnorodności biologicznej planety. W obrębie tych grup 55% zajmuje się rolnictwem (u pozostałych mieszkańców Ziemi odsetek ten wynosi 26,9%). W opublikowanym w lutym br. raporcie Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Giec) eksperci zwrócili uwagę, że społeczeństwo powinno wzorować się na metodach kultywowanych z pokolenia na pokolenie przez ludy tubylcze. Eksperci przypominają, że przy zmniejszającej się powierzchni lasów, od których zależy przetrwanie jednej piątej ludności tubylczej, są oni lepiej przygotowani do stawienia czoła problemom klimatycznym. 

Mieszkańcom Fidżi na przykład udaje się ograniczyć erozję wybrzeża dzięki temu, że sadzą tam rośliny z gatunków endemicznych. W Brazylii natomiast lasy, o które dbają przedstawiciele ludności tubylczej, redukują emisję dwutlenku węgla 27-krotnie w porównaniu z terenami niechronionymi.  Na świecie żyje ponad 476 milionów przedstawicieli ludów autochtonicznych. Stanowią oni 6% populacji Ziemi. 

.Na świecie istnieje niemal 5 000 różnych grup autochtonicznych. Najwięcej przedstawicieli ludności tubylczej żyje w rejonie Azji i Pacyfiku – 70,5% (335,8 milionów osób). W Afryce ludy autochtoniczne stanowią 16,3% (77,9 milionów osób) a w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 11,5% (54,8 mln). Najmniejszy odsetek ludność autochtoniczna stanowi w Ameryce Północnej (1,6%, czyli 7,6 mln osób) i Europie (0,1%, ok.400 000 osób). 

Oprac. JM
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 sierpnia 2022