Mapa odbudowy Ukrainy

Odbudowa Ukrainy może kosztować nawet 750 mln dolarów. Deklaracja z Luganoz zatwierdzona przez ponad 40 krajów i organizacje międzynarodowe  wyznacza kierunki i warunki odbudowy kraju. Podczas konferencji zatwierdzona została także mapa odbudowy Ukrainy.

.5 lipca w szwajcarskim Lugano pomoc w odbudowie Ukrainy zadeklarowali przedstawiciele ponad 40 państw i wielu organizacji międzynarodowych – m.in. Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Celem deklaracji jest zapewnienie Ukrainie wsparcia politycznego, finansowego i technicznego. Mapa odbudowy Ukrainy została wskazana w tzw. dokumencie „Lugano Principals”. Pozwoli ona kierować pomocą, którą premier Ukrainy Denys Szmyhal wycenił na 750 mld dolarów.

W deklaracji z Lugano państwa zadeklarowały odbudowanie poszczególnych terenów Ukrainy po wojnie. Polsce w udziale przypaść ma odbudowa obwodu donieckiego (wspólnie z Włochami). W odbudowę Ukrainy po wojnie włączą się przede wszystkim kraje Europy Środkowo-Zachodniej i Europy Północnej a także USA, Kanada i Turcja. Bezpośredniego udziału w odbudowie kraju nie zadeklarowały m.in. Wielka Brytania, Węgry, Dania czy Japonia.

– Ukraina jest niszczona, a zniszczenia są ogromne. Podam jeden przykład – domy prywatne. Mamy 120 tys. domów i mieszkań, które zostały zniszczone. Niebywała liczba, która cały czas rośnie. Poza tym bloki mieszkalne, 20 tys. takich bloków zostało zniszczonych. Oczywiście w różnym stopniu, nie wszystkie zburzono całkowicie, ale jedna trzecia z tych 20 tys. została zniszczona bezpowrotnie – powiedział 30 czewca minister ds. wspólnot lokalnych i rozwoju terytorialnego Ukrainy Ołeksij Czernyszow w zdalnym wystąpieniu przed Europejskim Komitetem Regionów.

Warunki odbudowy Ukrainy

.Deklaracja z Lugano zawiera także szereg reform wewnętrznych w Ukrainie, które mają warunkować pomoc w odbudowie kraju. Ustalono siedem zasad:

  • partnerstwo między Ukrainą a jej międzynarodowymi sojusznikami;
  • koncentracja Ukrainy na reformach wewnętrznych;
  • szacunek dla rządów prawa, w tym ograniczenie wpływów oligarchów i zwalczanie korupcji;
  • zapewnienie obywatelom praw podstawowych;
  • odbudowa musi opierać się na demokracji, być inkluzywna; do pomocy muszą mieć dostęp wszyscy obywatele bez względu na płeć czy bycie w mniejszości;
  • w odbudowę kraju włączą się m.in. spółki państwowe i międzynarodowe, a także ukraiński sektor prywatny, społeczności i władze lokalne;
  • Ukraina musi zostać odbudowana w sposób zrównoważony, rozwijając i integrując wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

– Skuteczne i przejrzyste zarządzanie przez Ukrainę oraz efektywna i sprawna koordynacja między darczyńcami i rządem mają kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarki kraju. […]  Wdrożenie przez Ukrainę reform wzmacniających instytucje i politykę publiczną wesprze transformację gospodarki oraz podniesie wzrost i poziom życia narodu ukraińskiego – powiedział podczas konferencji Alfred Kammer, dyrektor departamentu europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Konferencja w Lugano rozpoczęła się 4 lipca, trwając 2 dni. Wzięło w niej udział około tysiąca przedstawicieli z ponad 40 krajów, w tym blisko sto osób z Ukrainy i przedstawiciele około 20 organizacji międzynarodowych.

.Jak twierdzi prof. Aleksander SURDEJ, za kosztowną odbudowę infrastruktury Ukrainy powinna zapłacić Rosja. – Źródłem reparacji powinny stać się zamrożone aktywa Federacji Rosyjskiej oraz „opłata reparacyjna” nałożona na dochody z eksportu ropy i gazu – napisał prof. SURDEJ w artykule „Odbudowa Ukrainy potrwa dekadę”, publikowanym w 42 numerze miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze”.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 8 lipca 2022