Marek MILLER we „Wszystko co Najważniejsze”

23 marca 1951 r. urodził się Marek MILLER, jeden z najwybitniejszych polskich reporterów, założyciel Laboratorium Reportażu. Redakcja przypomina z tej okazji teksty autorstwa Marka MILLERA, które ukazały się we „Wszystko co Najważniejsze”.

23 marca 1951 r. urodził się Marek MILLER, jeden z najwybitniejszych polskich reporterów, założyciel Laboratorium Reportażu. Redakcja przypomina z tej okazji teksty autorstwa Marka MILLERA, które ukazały się we „Wszystko co Najważniejsze”.

Deklaracja Niepodległości Reportażu

.„Prawda reportażu to odczytywanie zdarzeń jako mowy Boga do ludzi, albo jakiś inny fundament światopoglądowy, jakaś inna koncepcja człowieka. Za każdym przekazem, stacją telewizyjną, radiową, internetem, za każdym reportażem i jego »Deklaracją Niepodległości« stoi określona koncepcja człowieka” – pisze Marek MILLER w tekście „Deklaracja Niepodległości Reportażu”.

Jego zdaniem „istotą reportażu jest bezpośrednie informowanie, relacjonowanie, rekonstruowanie i interpretowanie zdarzeń – »historii wspólnych« – aktualnie ważnych dla jakiejś wspólnoty”.

Znaczenie reportażu

.Jak podkreśla Marek MILLER, „media są nowożytnym areopagiem, na którym toczy się zmaganie o duszę współczesnego świata, o zawłaszczenie społecznej świadomości. Jednym z istotnych oręży w tym zmaganiu jest reportaż. To on często kształtuje opinię publiczną. Znaczenie reportażu polega na podtrzymywaniu więzi społecznej, uświadamianiu, że człowiek jest bytem relacyjnym. Stymulując rozwój i podtrzymywanie więzi, reportaż odgrywa ważną rolę w integrowaniu społeczeństwa w procesie adaptacji jednostki w społeczeństwie”.

Reportaż niepodległy

.„Niepodległy reportaż nie może więc zrezygnować z prób spojrzenia na życie człowieka jako na całość. Reportaż jest wehikułem do penetrowania tajemnicy, którą jest całość” – pisze Marek MILLER.

Dodaje, że „jedyną racją bytu niepodległego reportażu jest więc odkrywanie tego, co tylko reportaż odkryć potrafi – ukryty sens pod powierzchnią aktualnych zdarzeń”.

Zdaniem Marka MILLERA „reporter nieustannie poszukuje ukrytego sensu rzeczy, z wielkim trudem stara się wyrazić rzeczywistość nie wysłowioną. Reportaż, który nie odkrywa nieznanego dotąd ułamka rzeczywistości jest niemoralny. Jedyną moralnością niepodległego reportażu jest więc poznanie samej rzeczywistości społecznej i jej tajemnicy”.

„Deklaracja Niepodległości Reportażu wyrasta z rodzących się pytań: o jakim reportażu warto i należy rozmawiać, jaki reportaż powinniśmy szczególnie chronić? Jakiego reportażu nauczać na uniwersytetach, które mają być przyszłością człowieka i narodu – jak o tym mówił Jan Paweł II. Niepodległy reportaż służy społeczeństwu, państwu, wspólnocie ludzkiej. Powinien odwoływać się do ludzkiego sumienia, które jest ponadreligijne, ponadpartyjne, ponadrasowe. Powinien podnosić rękę przeciw każdej władzy, pod którą żyje, bo każda władza degeneruje się z niezwykłą szybkością i jest z natury rakotwórcza. Jednocześnie reportaż winien wspierać władzę, kiedy ta buduje sprawiedliwą ludzką demokrację” – pisze Marek MILLER.

Dodaje przy tym, że „każdy reportaż niepodległy powinien posiadać »naddatek« – powinien dążyć do mitu, nadającego opowiadanej historii ostateczny sens, powinien nieść nadzieję, nawet jeśli jest ona niezmiernie trudna”.

WszystkoCoNajważniejsze/SN

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 23 marca 2024