Maria Skłodowska-Curie w 88. rocznicę śmierci

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie nie tylko dokonała przełomowych odkryć w fizyce i chemii, ale także za sprawą jej innowacji do przodu posunęła się światowa medycyna i nauki pokrewne. O jej dorobku i dziedzictwie na łamach „Wszystko co Najważniejsze” piszą autorzy: Prof. Claude HURIET, Marie DUTREIX i Ewa CURIE.

Prof. Claude HURIET, były prezydent, a obecnie honorowy dyrektor paryskiego Instytutu Curie, zwraca uwagę, że Maria Skłodowska-Curie stworzyła coś, co można nazwać „modelem Curie”. Chodzi o ciągłość między naukowymi badaniami a ich praktycznym zastosowaniem w medycynie. Model ten przewiduje zbliżenie między lekarzami, pacjentami a naukowcami.

Model Curie i przykład, który daje Instytut Curie od początków swojego istnienia, mają szczególne miejsce w ciągle obecnym sporze w środowisku naukowym. W sporze tym, według niektórych, naprzeciw siebie stoją badania fundamentalne, „czyste” i badania stosowane, zorientowane na zastosowanie wiedzy w praktyce. Pierwsze jawią się jako zbyteczne i kosztowne, a od drugich oczekuje się poprawy kondycji ludzkiej. Maria Curie była w tej kwestii kategoryczna: „Mój rad posłuży do leczenia chorych”. Między 1919 a 1935 rokiem, 8319 chorych otrzymuje pomoc medyczną w Instytucie Radu. Czy można znaleźć lepszy przykład zastosowania „badań fundamentalnych w opracowywaniu innowacyjnych terapii”? Już od ponad stu lat podążamy tym przykładem, pisze Prof. Claude HURIET w tekście „Jeszcze jeden wynalazek Marii Curie-Skłodowskiej„.

Polska Noblistka miała przełomowy wpływ na rozwój medycyny nuklearnej, nie tylko z punktu widzenia tego, co wniosła do nauki, ale także dzięki temu, iż pociągnęła wielu młodych i zdolnych ludzi do pójścia w jej ślady. Pisze o tym Marie DUTREIX , kierowniczka badań CNRS w Institut Curie i członek rady naukowej Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Wraz z ostatnimi postępami w technologii obrazowania 3D, w systemach informatycznych używanych w planowaniu terapii, oraz w samych urządzeniach służących napromieniowaniu, curieterapia stała się pewną i skuteczną terapią w leczeniu wielu różnych odmian raka. Dzięki pokoleniom badaczy, którzy podążyli śladami Marii Curie-Skłodowskiej, mamy dziś bardzo dużą wiedzę, zarówno o promieniotwórczości jak i o biologii nowotworów, pisze Marie DUTREIX w artykule „Nauka zawdzięcza tak wiele genialnej Polce. Maria Curie-Skłodowska a medycyna”

Moment wielkiego odkrycia oraz wszystko to, co działo się później opisuje w tekście opublikowanym na łamach „Wszystko co Najważniejsze” córka polskiej Noblistki, Ewa CURIE.

Maria, stojąc znużona przed swymi aparatami, nie odczuła, być może, żadnego radosnego triumfu. Radość jej wprawdzie musiała być wielka, lecz przychodziła stopniowo, w ciągu długich dni gorączkowego badania, decydujących pomiarów, sprawdzań i obliczeń: czy jednak nie ma pomyłki?! Czy się nadzieje nie okażą czcze i złudne? Ale bardzo podniecający musiał być moment, gdy upewniwszy się, metodą ścisłego rozumowania, że jest na tropie nowego pierwiastka, Maria wyjawiła tę tajemnicę starszej siostrze, swojej sojuszniczce. Mimo że nie padły żadne czułe słowa w pamięci sióstr odżyły pewnie lata oczekiwania, wzajemnych poświęceń, surowe życie studenckie pełne marzeń i wiary, pisze Ewa CURIE [LINK]

Więcej tekstów o Marie Curie-Skłodowskiej na stronie www.Curie2017.pl

Oprac. Mikołaj Czyż

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 lipca 2022