Mariusz Błaszczak we francuskim L'Opinion w dniu święta Wojska Polskiego

Mariusz BŁASZCZAK o Bitwie Warszawskiej

Wicepremier i minister obrony Mariusz BŁASZCZAK, w artykule opublikowanym na łamach Wszystko co Najważniejsze i francuskiego dziennika L’Opinion zwraca uwagę na niezwykłą i przerażającą powtórkę z historii, jaką przeżywa zarówno Polska jak i Europa.

.W podobnym tonie w dniu święta Wojska Polskiego, Mariusz BŁASZCZAK, wicepremier i minister obrony narodowej, wygłosił przemówienie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wystąpienie w Dzień Wojska Polskiego

We wstępie, min. Mariusz BŁASZCZAK zwrócił uwagę na swoistą powtórkę wydarzeń z roku 1920. I wtedy i dziś „u bram” Europy stała bolszewicka armia.

Tegoroczne obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej i święta Wojska Polskiego przypadają na czas dramatycznie trudny. Za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa batalia o wolność i niezawisłość Ukrainy oraz o przyszłość wszystkich europejskich narodów. Mijają lata a jedno się nie zmienia, imperialna Rosja zawsze stała po stronie zła.

W związku z zagrożeniem, na jakie narażona jest Polska, ze względu na sąsiedztwo Rosji, Minister Obrony Narodowej odniósł się do zasadności sukcesywnie zwiększanych wydatków na polską obronność.

Naszym zadaniem jest zatrzymać rozprzestrzenianie się tego zła. Jak mówił marszałek Józef Piłsudski niepodległość jest czymś nie tylko cennym ale i bardzo kosztownym. By utrzymać niepodległość musimy inwestować w wojsko, sprzęt wojskowy, infrastrukturę. Nie przypuszczałem, że będziemy krytykowani za to, że w szybki sposób znacznie zwiększamy bezpieczeństwo Polski. Mimo tych ataków, nieuzasadnionej krytyki, razem z panem prezydentem będziemy konsekwentni w działaniach na rzecz modernizacji Wojska Polskiego, zwiększania jego liczebności i wzmacniania. sojuszy.

Minister Mariusz BŁASZCZAK, poruszył także kwestię zmian kadrowych w strukturze komitetu ds. bezpieczeństwa, działającego przy Radzie Ministrów. Zwrócił uwagę na słuszność obranej koncepcji rozbudowy Wojska Polskiego. Zapewnił przy tym że w kwestii obronności Polski, zachowana będzie polityka ciągłości, bez względu na odejście ze stanowiska Jarosława Kaczyńskiego.

Chcę też podkreślić i chce również złożyć tu zobowiązanie na ręce pana prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych, że jako przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych będę kontynuował wszystkie te dzieła, które rozpoczęte zostały, kiedy przewodniczącym tego komitetu był pan premier Jarosław Kaczyński. Agresja Rosji potwierdziła że Polska wybrała właściwy kierunek Polskich Sił Zbrojnych. Szanowni państwo, jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach.

Minister Mariusz BŁASZCZAK we francuskim L’Opinion

.Minister Mariusz BŁASZCZAK, na temat polskiej obronności wypowiada się także na łamach jednego z największych francuskich dzienników, L’Opinion. W artykule „De la bataille de Varsovie à la guerre en Ukraine” [LINK] rozwija, poruszony w przemówieniu z okazji święta Wojska Polskiego, wątek podobieństw historycznych. To, co według niego przemawia jednoznacznie za owym podobieństwem, to niezmienność źródeł, do których odwołuje się rosyjski agresor.

Patrząc na dzisiejszą wojnę na Ukrainie, nie można nie zauważyć jej podobieństwa do konfliktu polsko-bolszewickiego. Mimo upływu ponad 100 lat jedno nie uległo zmianie – mianowicie: agresor. Wcześniej Polska skutecznie przeciwstawiła się Rosji bolszewickiej, a dziś Ukraina przeciwstawia się Rosji putinowskiej. W obydwu przypadkach zagrożenie ma to samo źródło. Imperium rosyjskie, bolszewicka Rosja, Związek Radziecki i dzisiejsza Federacja Rosyjska – każdy z tych reżimów dążył do imperialnej ekspansji kosztem zniewolenia innych narodów.

Wicepremier zwraca w artykule opublikowanym równocześnie we Wszystko co Najważniejsze i francuskim l’Opinion uwagę, że niezmienna pozostaje także rosyjska retoryka. Jak twierdzi minister Rosja zawsze, jako uzasadnienie agresji podaje przeciwdziałanie zagrożeniu, bratnią pomoc czy jednoczeniem ziem etnicznych.

To, co uległo zmianie to kształt i charakter wspólnoty międzynarodowej, czego dowodem jest zaangażowanie świata w pomoc Ukrainie.

Dziś historia zatacza koło, jednak postępująca globalizacja, rozwój technologiczny i towarzysząca im demokratyzacja społeczeństw doprowadziły do ukształtowania światowego systemu bezpieczeństwa zupełnie innego niż ten, który istniał na początku XX wieku. Doświadczenia obydwu wojen światowych i szeregu innych konfliktów, zimna wojna i powstanie NATO całkowicie przemodelowały to, co dziś nazywamy globalnym systemem bezpieczeństwa. Dzisiejszy konflikt na Ukrainie po części stał się konfliktem Rosja kontra wolny świat. Państwa demokratyczne mierzą się z agresją kraju, który od początku swojego istnienia kwestionował prawo innych narodów do samostanowienia.

Minister Mariusz BŁASZCZAK we francuskim L’Opinion podkreśla, że Polska nie jest tylko i wyłącznie biorcą potencjalnej pomocy, jaka miałaby przyjść od NATO w sytuacji zagrożenia. Zaangażowanie Wojska Polskiego w misje zagraniczne podkreśla także gen. David Petraeus w wypowiedzi dla Wszystko co Najważniejsze z okazji święta Wojska Polskiego.

Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych odpowiada także na pytania o sens funkcjonowania Rosji w jakiejkolwiek organizacji pokojowej, istotę kłamstwa w budowaniu rosyjskiej narracji historycznej oraz znaczenie i jakość produkowanego w Polsce uzbrojenia.

Polska wersja artykułu wicepremiera Mariusza BŁASZCZAKA, ukazała się pierwotnie na łamach Wszystko co Najważniejsze. [LINK]

Oprac. Mikołaj Czyż

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 sierpnia 2022