Mateusz MORAWIECKI o odszkodowaniach za straty wojenne od Niemiec

Mateusz MORAWIECKI o odszkodowaniach za straty wojenne od Niemiec

Rząd podejmuje nieustanne wysiłki, by umiędzynarodowić temat odszkodowań za straty wojenne od Niemiec – mówił podczas poniedziałkowej konferencji premier Mateusz MORAWIECKI. To fundamentalnie ważna sprawa dla wszystkich Polaków – podkreślił premier.

.Premier powiedział, że rząd podejmuje nieustanne wysiłki, by umiędzynarodowić temat odszkodowań za straty wojenne od Niemiec i będzie to robił nadal, ze zdwojoną siłą, „zwłaszcza po otrzymaniu noty od Republiki Federalnej Niemiec”.

Starania polskiego rządu

.1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. 3 października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód.

3 stycznia br. MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na notę z 3 października 2022 r. Według rządu RFN, sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

10 stycznia wiceszef MSZ Arkadiusz MULARCZYK przekazał, że rząd zwróci się do Kongresu USA – komisji, senatorów i kongresmenów – o wsparcie w działaniach ws. rekompensaty za straty wojenne od Niemiec.

13 stycznia ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski spotkał się z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Csabą Korosim i przekazał mu pismo z prośbą o przyjrzenie się sprawie odszkodowań wojennych od Niemiec, o które stara się Polska. Kopię listu otrzymał też sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Historia niemieckich odszkodowań dla Polaków

.Sprawa reparacji niemieckich i odszkodowań od Niemiec obfituje w niezwykle ciekawe i wciąż nieznane lub mało znane szczegóły. Ilustruje ona konsekwencję i bezwzględność w tej kwestii kolejnych rządów Republiki Federalnej Niemiec – od Adenauera po Merkel. A zarazem hipokryzję, gdyż jednocześnie politycy niemieccy deklarują wolę pojednania z narodem polskim – pisał na łamach „Wszystko co Najważniejsze” prof. Stanisław ŻERKO, historyk, pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu i wykładowca Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

„Państwa, którym prawo do reparacji przyznano, miały otrzymywać je za pośrednictwem trzech mocarstw. Przekazanie Polsce reparacji miało następować za pośrednictwem ZSRR. Miało to fatalne konsekwencje” – pisał prof. Stanisław ŻERKO w tekście „Hipokryzja Berlina. Zasmucająca historia niemieckich odszkodowań dla Polaków”. [LINK]

PAP/Katarzyna Lechowicz-Dyl, Karol Kostrzewa/WszystkocoNajważniejsze/LK

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 16 stycznia 2023