Mateusz Morawiecki o Święcie Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski

Dziś, czyli 14 kwietnia, obchodzimy Narodowe Święto Chrztu Polski; to upamiętnienie wyjątkowego wydarzenia, które zdefiniowało naszą kulturę, wiarę i to, że jesteśmy państwem zachodnim – napisał premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

Chrzest Polski

.Do wypadającego w piątek Narodowego Święta Chrztu Polski premier odniósł się we wpisie na Facebooku. „Dziś, czyli 14 kwietnia, obchodzimy Narodowe Święto Chrztu Polski. To upamiętnienie wyjątkowego wydarzenia w naszej historii, które zdefiniowało naszą kulturę, wiarę i to, że jesteśmy państwem Zachodnim.” – napisał

„W 966 roku nasz pierwszy historyczny władca – Mieszko I, przyjął chrzest. Wraz z nim młode państwo polskie wkroczyło na drogę rozwoju, budowania tożsamości narodowej oraz uczestniczenia w życiu politycznym, religijnym i kulturalnym Europy. Pochodną aktu chrztu jest w naszej kulturze siła takich wartości jak braterstwo, solidarność, kultura i poszanowanie dla tradycji – to one kształtowały nas przez wieki i pozwalają nam dzisiaj odważnie patrzeć w przyszłość” – ocenił również premier.

Wpływ chrześcijaństwa na Polskę

.Jak podkreślił Mateusz Morawiecki – to również przypomnienie o „chrześcijańskich korzeniach Europy, które stanowią – i powinny stanowić w przyszłości – fundament wspólnych wartości i zasad całej Unii Europejskiej”.

W obliczu wyzwań, jakie stoją przed naszym kontynentem, musimy nieustannie dbać o to, aby te wartości były bronione i przekazywane kolejnym pokoleniom. Życzę Nam wszystkim, aby dzisiejsze obchody stały się okazją do refleksji nad chrześcijańskimi korzeniami, które stanowią fundament polskiej tożsamości i kultury” – napisał.

„W obliczu nieustannych ataków na Kościół i religię bądźmy razem, zjednoczeni i mocni, czerpiąc siłę z aktu chrztu Polski, który zmienił bieg historii i dał nam niepodległe, silne i dumne państwo, w którym możemy dziś żyć” – ocenił także szef rządu.

14 kwietnia po raz piąty obchodzimy w kraju Święto Chrztu Polski, ustanowione ustawą Sejmu RP z 22 lutego 2019 r. Ustawa Sejmu z 22 lutego 2019 r., ustanawiająca święto, w założeniu miała na celu „upamiętnienie chrztu Polski, dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego”. Uznano w niej, że „Święto Chrztu Polski jest świętem państwowym”.

Chrześcijańskie korzenie Europy

.Profesor prawa kanonicznego, abp Ludwig SCHICK, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” uważa, że: „Jeśli chcemy dobrze zrozumieć znaczenie chrześcijaństwa dla tożsamości europejskiej, musimy połączyć „Jerozolimę” z „Atenami” i „Rzymem”. Z pomocą filozofii greckiej wiara chrześcijańska od początku podejmowała autorefleksję, dowodząc w ten sposób swojej rozumności. Stosowanie dualnej zasady fides et ratio – wiary i rozumu – którą w ostatnich czasach szczególnie silnie podkreślał papież Benedykt XVI, jest nieodzowne również dziś, jeśli chrześcijaństwo chce posiadać znaczenie społeczne i polityczne. Europę ukształtowała również rzymska myśl prawna, którą kontynent przejął za pośrednictwem Kościoła i prawa kanonicznego. Prawo musi przenikać również Kościół jako wspólnotę wierzących”.

„Nie możemy ignorować tej historii, jeżeli chcemy rozumieć i nadal rozwijać Europę. Nasz kontynent zbudowały idee humanizmu, praworządności i rozumu; kluczową rolę odegrało w tym procesie chrześcijaństwo, które czerpało ze źródeł wypływających z Aten/Areopagu, Rzymu/Kapitolu i Jerozolimy/Golgoty. I ta tradycja jest źródłem nadziei dla Europy. Dowodzi ona, że przeszłość pomaga kształtować przyszłość” – pisze abp Ludwig SCHICK w tekście „Źródła europejskiej tożsamości”.

PAP/WszytskocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 kwietnia 2023
Fot. Wikimedia