Mateusz Morawiecki w amerykańskim Newsweeku z okazji Święta Niepodległości

Mateusz Morawiecki w amerykańskim Newsweeku z okazji Święta Niepodległości

Z okazji polskiego Święta Niepodległości premier Mateusz MORAWIECKI w amerykańskim Newsweeku pisze o wartości dorobku I Rzeczpospolitej, sile pragnienia wolności narodów, które mimo braku szans na zwycięstwo w oczach Zachodu, są w stanie odwrócić bieg historii oraz o obecnej roli Polski w budowaniu bezpiecznej Europy.

.Z okazji Święta Niepodległości, na łamach Newsweeka, jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie amerykańskiego tygodnika, ukazał się tekst premiera Mateusza MORAWIECKIEGO. Polski Premier zwraca w nim uwagę na nieznajomość historii rozbiorów Rzeczpospolitej Obojga Narodów na Zachodzie, która była pierwszym, pod względem skali, republikańskim państwem Europy i jednym z największych państw na kontynencie. Co więcej, premier Mateusz MORAWIECKI w amerykańskim Newsweeku podkreśla, jak bardzo wartościowe źródło inspiracji stanowi ona dziś, kiedy Unia Europejska mierzy się z tworzeniem przestrzeni do przyjaznego i korzystnego współistnienia narodów i kultur.

Premier Mateusz MORAWIECKI na samym początku tekstu “An Independent Poland Is the Foundation of Western Security” [LINK PL] zwraca uwagę na ofiary rozbiorów I Rzeczpospolitej, wśród których byli nie tylko Polacy, ale również inne nacje.

Historia upadku i odrodzenia Polski po 123 latach to elementarna wiedza dla każdego Polaka. Niestety, dość mało znana na Zachodzie. A przecież mowa o zniszczeniu jednego z największych państw na kontynencie. Rzeczpospolita Obojga Narodów – bo tak nazywał się ów kraj – została zaatakowana i zlikwidowana przez swoich sąsiadów. Do niewoli trafił nie tylko naród polski, ale także litewski i ukraiński. 

Przypominanie w dniu Święta Niepodległości o I Rzeczpospolitej jest o tyle ważne, że to właśnie ona była pierwszym, rozwiniętym na taką skalę, republikańskim projektem w Europie.

I Rzeczpospolita była pierwszym tak rozwiniętym projektem republikańskim w Europie. O ile zachodnie doświadczenie nowoczesności bazowało na rozwoju silnego, scentralizowanego państwa, o tyle Polska chciała być krajem bardziej zdecentralizowanym, z większą swobodą dla obywateli. Ten projekt nie był pozbawiony wad i ostatecznie uległ destrukcji w starciu z brutalną siłą zaborców. Jednocześnie jego ambicje stworzenia przestrzeni dla współistnienia wielu narodów i kultur pozostają aktualne do dziś. Ta alternatywna ścieżka nowoczesności mogłaby być inspiracją dla dzisiejszej UE.

Premier Mateusz MORAWIECKI w amerykańskim Newsweeku, zwraca uwagę, że dla Polski 11 listopada 1918 roku był momentem przełomowym. Jednocześnie, jak okazało się później, nie był to koniec walki o własną niepodległość. Była ona bowiem zagrożona zarówno ze wschodu, z powodu nacierającej Armii Czerwonej. Jednocześnie na zachodzie niemiecka propaganda zwracała uwagę na tymczasowość istnienia Polski po zakończeniu I wojny światowej.

Los II Rzeczypospolitej wydawał się przesądzony. A jednak stało się inaczej. Armia Piłsudskiego odparła bolszewicką nawałę i uratowała nie tylko Polskę, ale i całą Europę.

W historii naszej walki o niepodległość premier odnajduje podobieństwo do obecnej sytuacji Ukrainy. Dotyczy to nie tylko negatywnego stosunku Rosji do samodzielnego istnienia innego państwa, ale także do nikłych szans na zwycięstwo, jakie opinia międzynarodowa dawała zarówno Rzeczpospolitej w czasie wojny polsko-bolszewickiej jak i obecnie Ukrainie, kiedy na naszych oczach odbywa się rosyjska inwazja. Historia nie jest jednak przesądzona i nawet w jej najbardziej dramatycznych momentach może dojść do zaskakujących zwrotów. To, co ostatecznie przeważa według premiera, to pragnienie wolności.

Losy Polski i Ukrainy dowodzą, że historia nie jest pułapką, z której nie można się wyrwać, i nawet najpotężniejsze mocarstwo musi liczyć się z siłą, jaką jest naród pragnący wolności. Nasze dzieje wiele razy zadały kłam wszystkim wyznawcom historycznego darwinizmu.

W dalszej części premier zwraca uwagę na stosunek niektórych państw do istnienia Polski, które było uznawane za zbędne źródło problemów. Jednak to właśnie Polska jest jednym z nielicznych państw, które w wyniku historycznych losów, wypracowało geopolityczny zmysł. Dowodem tego były m.in. polskie ostrzeżenia przed rosyjskim imperializmem. Premier Mateusz Morawiecki w amerykańskim Newsweeku podkreśla również, jak istotną rolę ogrywa Polska w kontekście zapewnienia militarnego bezpieczeństwa dla naszej części Europy [LINK] w ramach ochrony wschodniej flanki NATO.

Tekst premiera Mateusza MORAWIECKIEGO w amerykańskim Newsweeku. [LINK]

Oprac. Mikołaj Czyż

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 listopada 2022