Mężczyźni szybciej odnajdują drogę - to najszerzej udokumentowana różnica między płciami

Mężczyźni

Chociaż mężczyźni przewyższają nieco kobiety w zakresie zdolności nawigacyjnych, to zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi prawdopodobnie nie jest to zasługa ewolucji, ale wychowania i doświadczenia – informuje pismo „Royal Society Open Science”.

Mężczyźni lepsi w nawigowaniu od kobiet

.Jak podkreślają badacze, domniemana przewaga samca w umiejętności odnajdywania drogi jest najszerzej udokumentowaną różnicą między płciami i zaobserwowano ją nie tylko w przypadku ludzi, ale także różnych gatunków zwierząt. Według niektórych badaczy miałoby to mieć podłoże ewolucyjne, ponieważ w czasach prehistorycznych mężczyźni często pokonywali duże odległości podczas polowań, a kobiety przebywały raczej w pobliżu domu, zbierając jadalne rośliny. Presja selekcyjna mogłaby sprzyjać lepszym umiejętnościom nawigacyjnym u mężczyzn.

Gdyby jednak cechy takie jak lepsze wyczucie kierunku zależały od genów, zostałyby również przekazane potomstwu płci żeńskiej (chyba że znajdowałyby się na męskim chromosomie Y). Stąd hipoteza, że chodzi o czynniki kulturowe – różnice w sposobie wychowania obu płci i wynikające z nich doświadczenia związane z codziennymi czynnościami. Różnice mogłyby być również skutkiem ubocznym różnic biologicznych (na przykład hormonalnych) pomiędzy mężczyznami i kobietami, a także między zwierzętami płci męskiej i żeńskiej. Jeśli cechy te nie utrudniają reprodukcji, nie mają one znaczenia dla ewolucji.

Wpływ wychowania i doświadczenia

.Justin Rhodes z Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign (USA) i jego współpracownicy zebrali dane dotyczące 21 gatunków, w tym szczurów, szympansów, wydr i ludzi pochodzących z różnych kultur, które obejmowały informacje na temat ich umiejętności nawigacji przestrzennej oraz średniej odległości, na jaką przemieszczali się od swoich siedlisk.

Jak zaznaczają autorzy, uzyskane wyniki wskazują, że przewaga samców wynika nie z różnic genetycznych, a jedynie z częstszego przemieszczania się, w przypadku ludzi uwarunkowanego kulturowo – chłopcy częściej są zachęcani do podejmowania aktywności na zewnątrz. „Dane, z którymi musieliśmy pracować są ograniczone ze względu na niewielką liczbę gatunków, dla których zmierzono zarówno różnice w zasięgu występowania płci, jak i nawigację przestrzenną – podkreślili autorzy. – Jest możliwe, że w przypadku większej liczby danych o wyższej jakości pojawi się znacząca pozytywna zależność”.

DNA – nośnik pamięci w przyszłości?

.Na temat tego, iż w przyszłości DNA będzie mogło służyć jako potencjalne medium przechowywania danych na łamach „Wszystko co Najważniejsze” pisze prof. Aleksandra OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA i prof. Maciej J. OGORZAŁEK w tekście „Pamięć zapisana w DNA. Na styku biotechnologii i informatyki„.

„Przechowywanie tak dużej ilości danych, możliwość ich kopiowania, przekazywania oraz skuteczne mechanizmy kontroli ich poprawności i korekty błędów – to naturalne cechy kwasu dezoksyrybonukleinowego, DNA. Gdy dodamy do tego, że DNA można wyizolować i poznać jego sekwencję (czyli zakodowaną w nim informację), nawet jeśli pochodzi z dobrze zakonserwowanych skamielin sprzed tysięcy lat, to mamy nośnik idealny. I DNA jest idealnym nośnikiem danych biologicznych, czego dowodem są wszystkie organizmy żywe na świecie. Nic więc zatem dziwnego, że coraz częściej upatruje się w DNA alternatywnego nośnika danych cyfrowych”.

”Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom, zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań dla pamięci o dużej gęstości, długim czasie przechowywania i niskiej cenie. Właściwości DNA, jego gęstość fizyczna i duża trwałość w znacznym stopniu spełniają wymagania dotyczące długoterminowego przechowywania dużych zbiorów danych. Prowadzone dotąd analizy ogromnych ilości danych dotyczących DNA oraz funkcjonalnych właściwości związanych z sekwencjonowaniem prowadzą nie tylko do zrozumienia mechanizmów przechowywania informacji w strukturach tego typu i ich powiązania z działaniem organizmów żywych”.

.”Badania te zwróciły też uwagę na całkiem nowe możliwości oraz doprowadziły do sformułowania nowych hipotez i problemów badawczych, w szczególności w dziedzinie informatyki. Pokazanie możliwości edycji genomów z wykorzystaniem technologii CRISPR-Cas(Nagroda Nobla dla J. Doudna i E. Charpentier) uruchomiło  intensywne badania w dziedzinie biologii molekularnej, Natychmiast pojawiły się również hipotezy dotyczące możliwości zapisudowolnych danych cyfrowych w oparciu o sekwencje DNA” – pisze prof. Aleksandra OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA i prof. Maciej J. OGORZAŁEK.

PAP/Wszystko co Najważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 21 stycznia 2024