Minister Anna Moskwa w dzienniku Die Welt

W 2015 roku rozpoczęliśmy liczne inwestycje w energetyce i branży paliwowej, a dzięki połączeniu z Norwegią przez Baltic Pipe, połączeniom z Litwą i Słowacją oraz terminalowi w Świnoujściu „od 2022 roku jesteśmy całkowicie niezależni od Rosji

W 2015 roku rozpoczęliśmy liczne inwestycje w energetyce i branży paliwowej, a dzięki połączeniu z Norwegią przez Baltic Pipe, połączeniom z Litwą i Słowacją oraz terminalowi w Świnoujściu „od 2022 roku jesteśmy całkowicie niezależni od Rosji” – napisała minister klimatu i środowiska RP Anna Moskwa w artykule opublikowanym w środę w dzienniku „Die Welt”.

Minister Anna Moskwa w „Die Welt”: bezpieczeństwo energetyczne

.W kwestiach dostaw energii i ochrony klimatu musimy myśleć „pragmatycznie, a nie ideologicznie”. Rosyjska inwazja na Ukrainę zmusza do ponownego „przemyślenia naszego stosunku do bezpieczeństwa energetycznego, do większej niezależności i dywersyfikacji” – napisała minister w niemieckiej gazecie.

Aby stać się bardziej atrakcyjną dla inwestorów, Unia Europejska „powinna dążyć do wzmocnienia jednolitego rynku, promowania zachęt do innowacji i inwestycji oraz wspierać sprawiedliwą transformację” energetyczną. Musi przy tym brać pod uwagę „realia mniej zamożnych krajów i najsłabszych grup społecznych”, stąd dążenie do kompromisu, aby przy kształtowaniu przyszłego rynku energii dać krajom członkowskim wolną rękę we wdrażaniu najlepszych dla nich rozwiązań – podkreśliła Moskwa.

Minister przypomniała w swoim tekście, że „w 2015 roku rozpoczęliśmy liczne inwestycje w branży energetycznej i paliwowej. Dzięki połączeniu z Norwegią przez Baltic Pipe, połączeniom z Litwą i Słowacją oraz terminalowi LNG w Świnoujściu od 2022 roku jesteśmy całkowicie niezależni od Rosji – nie dlatego, że (Władimir) Putin tak zdecydował, ale dlatego, że od dawna było to elementem świadomej polityki dywersyfikacji źródeł dostaw”. Podobnie w sektorze ropy „nasze rafinerie dzięki inwestycjom ostatnich lat mogą przetwarzać ropę z całego świata” – dodała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Priorytetem powinno być teraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w całej UE. W obecnej, trudnej sytuacji „uważamy, że system ETS powinien zostać zawieszony i gruntownie zmodernizowany” – podkreśliła minister Moskwa, postulując m.in. zamrożenie cen uprawnień do emisji, co mogłoby pomóc w uwolnieniu niezbędnych środków na inwestycje w neutralne klimatycznie technologie.

Minister Moskwa w „Die Welt”: odnawialne źródła energii

.W ostatnich latach Polska odnosi duże sukcesy w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Moc zainstalowana w tych źródłach wzrosła z 7,1 GW w 2015 roku do ponad 22 GW obecnie. „Nasze ambicje są jednak znacznie większe” – zaznaczyła minister. Tylko dzięki już podjętym decyzjom przewidujemy, że za dwa lata moc zainstalowana w OZE wyniesie ok. 28 GW, a w perspektywie 2030 roku nawet 50 GW, a więc ponad dwukrotnie więcej niż obecnie. To istotne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, „szansa na powstanie wielu miejsc pracy i sposób na obniżenie cen energii”.

W 2021 roku Polska znajdowała się wśród 10 największych rynków fotowoltaicznych na świecie i miała trzecie miejsce w Europie, za Niemcami i Hiszpanią – przypomniała Anna Moskwa.

Jej zdaniem ważny jest również dalszy rozwój energetyki wiatrowej, który wiąże się z kluczowymi inwestycjami w portach morskich. Bałtyk oferuje znakomite warunki dla morskich farm wiatrowych, ponieważ dobre warunki wietrzne w połączeniu z płytką wodą „sprawiają, że jest to doskonała lokalizacja” – oceniła minister i dodała, że potencjał rozwojowy energetyki wiatrowej na polskim Bałtyku jest uznawany „za jeden z najwyższych w regionie”.

Anna Moskwa w „Welt”: energetyka jądrowa

.Polska wybrała rozwój energetyki jądrowej jako jeden z kierunków długoterminowej strategii energetycznej. Dnia 2 listopada 2022 roku rząd „zaakceptował technologię amerykańskiego reaktora AP1000 dla pierwszej dużej elektrowni jądrowej w Polsce. Zwiększy to nasze bezpieczeństwo energetyczne i będzie ważnym impulsem dla rozwoju naszej krajowej gospodarki” – podkreśliła Anna Moskwa. Budowa rozpocznie się w 2026 roku, po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej oraz podpisaniu ostatecznej umowy z dostawcą technologii i wykonawcą.

Minister zaznaczyła jednocześnie, że akceptacja społeczna dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wynosi ponad 80 procent, co zostało potwierdzone w kilku badaniach opinii publicznej. „Dla naszego rządu to projekt priorytetowy, bowiem elektrownie jądrowe to stabilne i bezpieczne źródło energii”. Świadczy o tym także „bezproblemowe funkcjonowanie elektrowni jądrowych w Niemczech przez dziesiątki lat” – napisała Anna Moskwa na łamach „Welt”.

Transformacja energetyczna to nasza szansa „na szybsze i pełniejsze uniezależnienie się od importu paliw i surowców energetycznych oraz redukcję emisji”. Tylko rzeczywista dywersyfikacja krajowego miksu energetycznego jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii po przystępnych dla wszystkich cenach. „Naszym priorytetem pozostaje szukanie rozwiązań, zarówno krajowych, jak i europejskich, aby skutecznie chronić obywateli i przedsiębiorstwa” – czytamy w artykule polskiej minister klimatu i środowiska.

Osiem filarów polityki energetycznej Polski

.„Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dekadach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii” – pisze Tomasz DĄBROWSKI, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii w latach 2018-2019. 

Jak podkreśla, „celem strategii energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki i efektywności energetycznej, a także zmniejszenie oddziaływania sektora energii na środowisko przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych”.

Pośród filarów polityki energetycznej Polski wymienia kolejno: własne zasoby energetyczne, rozbudowę infrastruktury wytwórczej i sieciowej, dywersyfikację dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej, rozwój rynków energii, wdrożenie energetyki jądrowej, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój ciepłownictwa i kogeneracji, a także poprawę efektywności energetycznej.

PAP/Berenika Lemańczyk/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 marca 2023
Fot. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej