Mircea Snegur - kim był pierwszy prezydent Mołdawii?

Mircea Snegur

Pierwszy prezydent Mołdawii Mircea Snegur zmarł w wieku 83 lat po długiej chorobie. Prezydent Maia Sandu ogłosiła 16 września dniem żałoby narodowej.

Mircea Snegur – pierwszy prezydent Mołdawii

.Mircea Snegur, który sprawował urząd w latach 1990-1996, zmarł w środę w wyniku długotrwałej choroby – powiadomił w czwartek były wicepremier Constantin Tampiza. Snegur miał 83 lata. „Żył w historycznych czasach i odegrał ważną rolę dla niepodległości, wolności i suwerenności Mołdawii. Mircea Snegur pozostanie w naszej pamięci jako człowiek, który stał u początków niepodległości” – napisała prezydent Maia Sandu w kondolencjach, opublikowanych na Facebooku. Były prezydent zostanie pochowany z honorami, a sobota będzie dniem żałoby narodowej.

Przeciwnik zjednoczenia Mołdawii z Rumunią

.Mircea Snegur, działacz mołdawskiej partii komunistycznej, został w lipcu 1989 r. wybrany na przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej Mołdawskiej SRR. W latach 1990-1996 sprawował urząd prezydenta państwa. Parlament Mołdawii, która wcześniej wchodziła w skład ZSRR, przyjął deklarację o niepodległości 27 sierpnia 1991 r. W przemówieniu do parlamentu Rumunii w lutym 1991 r. Snegur mówił o wspólnej tożsamości Mołdawian i Rumunów, odnosząc się do „Rumunów po obu stronach rzeki Prut ”. Mimo to Snegur okazał się przeciwny natychmiastowemu zjednoczeniu z Rumunią , co doprowadziło do rozłamu z Frontem Ludowym Mołdawii w październiku 1991.

Wzrost proeuropejskich sympatii w Mołdawii

.Na temat obecnej atmosfery politycznej w Mołdawii i jej systemu politycznego na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Bartłomiej ZDANIUK w tekście “To Zachód musi przyciągnąć Republikę Mołdawii do siebie“. Autor porusza w nim również temat tego, jak rozkładają się sympatie Mołdawian względem UE i Rosji.

“Abstrahując od kwestii szans Mai Sandu i jej ekipy na spełnienie oczekiwań elektoratu (czemu, należy przyznać obiektywnie, nie sprzyja ani pandemia, ani wojna Rosji z Ukrainą), bardzo ważne jest podkreślenie tego, czego poprzez urnę wyborczą elektorat dla odmiany nie powiedział. Przede wszystkim zainteresowanie integracją europejską nie jest tożsame z carte blanche dla tych, którzy integrację tę chcą wdrażać. Po wtóre, i to spostrzeżenie dla Polski wydaje się szczególnie ważne, dla obywateli Republiki Mołdawii integracja europejska nie jest tożsama z integracją z NATO, lecz jedynie sposobem na wyższy poziom życia. I to właśnie dla zrozumienia tego istotnego aspektu konieczne jest uwzględnienie wcześniejszych rozważań na temat Republiki Mołdawii i jej obywateli”.

.“Nie można bowiem oczekiwać od wciąż krystalizującego się narodu o zróżnicowanym substracie, przy jednocześnie wciąż nieskonsolidowanych instytucjach i procedurach państwowych, by dokonał jednoznacznego wyboru o charakterze zgoła doktrynalnym. Uprzedzając jakiekolwiek zarzuty o defetyzm, należy podkreślić, że po pierwsze, powyższe stwierdzenie jest jedynie ilustracją obecnego stanu faktycznego: w przekonaniu większości obywateli Republiki Mołdawii integracja z Zachodem nie powinna doprowadzić do pogorszenia relacji z Federacją Rosyjską, wobec której z różnych powodów, którym warto poświęcić odrębną refleksję, społeczeństwo przeważnie nie żywi resentymentów. Ujmując to inaczej, rosnące i szczere poparcie dla integracji z Zachodem nie musi być tożsame z pragnieniem dystansowania się od Wschodu” – pisze Bartłomiej ZDANIUK.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 września 2023
Fot. Flickr/Ion Chibzii