13 milionów Francuzów chciałoby zostać dyrektorami firm

młodzi francuzi

Według sondażu OpinionWay, przeprowadzonego dla Go Entrepreneurs wśród 1300 pracowników 400 firm, jedna czwarta osób pracujących we Francji chciałaby pełnić stanowisko dyrektora firmy, przejmując już istniejące przedsiębiorstwo, bądź zakładając własne. Potencjalnych przedsiębiorców miałoby być zatem we Francji niemal 13 milionów. 

Młodzi Francuzi

.Wśród pracowników w wieku 18-24 lat, ponad połowa (52 proc.) chciałaby zostać dyrektorami firm. Odsetek ten jest większy wśród kobiet niż wśród mężczyzn. 

Niemal jedna trzecia osób, które chciałyby obejmować stanowisko kierownicze w firmie, kieruje się chęcią pracy na własnych zasadach i według własnej organizacji czasu. Taki sam odsetek osób wybiera kierownictwo w firmie, ponieważ chciałby wykonywać zawód, który byłby jednocześnie ich pasją. Nieco ponad jedna czwarta osób (27 proc.) dąży do stanowiska dyrektora po to, aby zarabiać więcej. 18 proc. osób do tej pracy przyciąga możliwość podjęcia wyzwania. Jako powody wyboru wymieniane są również: powód do dumy, chęć nauki nowych rzeczy i poszerzanie kompetencji, czy zmiana sektoru aktywności. 

Stanowisko dyrektora i to w ciągu najbliższych dwóch lat

.Większość osób (60 proc.), które zadeklarowały chęć pełnienia stanowiska dyrektora, podjęło już działania aby osiągnąć ten cel. 

Ponad połowa (56 proc.) osób chciałaby objąć stanowisko dyrektora już w ciągu najbliższych dwóch lat – przejmując już istniejącą firmę, bądź zakładając własną. 

Główną przeszkodą w założeniu własnej firmy są jednak kwestie finansowe : do utworzenia własnego przedsiębiorstwa potrzebne jest w pierwszym roku działalności około 25 000 euro. Większość osób posiada natomiast jedynie około 13 000 euro. Większość respondentów twierdzi, że powody finansowe mogą spowodować opóźnienie w ich projekcie kariery zawodowej. 

Młodzi Francuzi i kompetencje

.Opóźnienie w projekcie osiągnięcia stanowiska dyrektora firmy powodowane jest również tym, że osoby dążące do tego uważają, iż mają niewystarczające kompetencje do objęcia tego stanowiska. Większość osób uważa, że do dążenia do objęcia szefostwa w firmie należy posiadać nieprzeciętnie wysokie kompetencje. 9 na 10 osób uważa na przykład, że aby osiągnąć stanowisko dyrektora w firmie, należy mieć już wcześniej doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

oprac.JM

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 kwietnia 2023