Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego

Polskie społeczeństwo się starzeje, ale słabnie kryzys na rynku mieszkaniowym. Tak wynika ze wstępnych wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

.Pierwsze dane ogólne opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że nasze społeczeństwo się starzeje i to znacznie. Co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60-65 lat. Osób w wieku poprodukcyjnym na 31 marca 2021 roku było 8,3 mln. Oznacza to wzrost o 1,8 mln w stosunku do spisu przeprowadzonego w 2011. Ubyło 1,9 mln osób w wieku od 18 do 59-64 roku życia i ich liczba wyniosła 22,9 mln – takie wnioski przynosi Narodowy Spis Powszechny.

Liczba obywateli Polski spadła o 332 tys. i wyniosła na początku 2021 roku 38 179 800. Urodziło się najmniej dzieci od zakończenia II wojny światowej.

W kontekście spadającej liczby osób w wieku produkcyjnym, które to najczęściej poszukują mieszkań warto przeanalizować dane dotyczące ich rosnącej liczby. Liczba lokali przez 10 lat wzrosła o 1,7 mln (12,6 proc) i wyniosła 15,2 mln. O 800 tys. (13,3 proc.) wzrosła liczba budynków, których na 31 marca 2021 było 6,8 mln. Prezes GUS dodaje, że duży udział w tym wzroście mają domy jednorodzinne, co także pokazuje jakościową zmianę w kwestii mieszkalnictwa.

Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021 r. odgrywa ważną rolę w kontekście badań statystycznych zakrojonych na mniejszą skalę, bowiem buduje podstawy pod badania w okresach pomiędzy spisami.

Wyniki spisów powszechnym umożliwiają również dokonywanie porównań międzynarodowych. W przypadku krajów należących do Unii Europejskiej, dane statystyczne zbierane podczas spisów powszechnych mają bezpośrednie przełożenie na wysokość dotacji unijnych oraz liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim.

Koszt Narodowego Spisu Powszechnego wyniósł 386 mln. Prezes GUS dodaje, że przy uwzględnieniu inflacji, koszty realizacji narodowego spisu udało się zmniejszyć o 25 proc. w porównaniu z 2011 rokiem.

Ze względu na pandemię spis został wydłużony i trwał od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. Badania zostały wykonane w oparciu o współpracę z 35 źródłami administracyjnymi, w tym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, co pozwoliło uzupełnić dane dotyczące osób, które nie wzięły udziału w spisie.

Szczegółowe wyniki Narodowego Spisu Powszechnego będą publikowane co kilka miesięcy. Ostatnie publikacje ukażą się we wrześniu 2024 roku.

Oprac. Mikołaj Czyż

Zachęcamy do lektury artykułów z działu demografia “Wszystko co Najważniejsze”.
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/demografia/

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 2 lutego 2022