Nowy gatunek węża zidentyfikowano na wyspach Galapagos

Nieznany dotychczas, nowy gatunek węża zidentyfikowali naukowcy na wyspach Galapagos, położonych na Oceanie Spokojnym. Zwierzę jest zagrożone wyginięciem. Jest też gatunkiem endemicznym - obecnym tylko na jednej z wysp ekwadorskiego archipelagu.

Nieznany dotychczas, nowy gatunek węża zidentyfikowali naukowcy na wyspach Galapagos, położonych na Oceanie Spokojnym. Zwierzę jest zagrożone wyginięciem. Jest też gatunkiem endemicznym – obecnym tylko na jednej z wysp ekwadorskiego archipelagu.

Nowy gatunek węża

.Jak poinformowali autorzy analiz z Ośrodka Nauki Galapagos (GSC), gad „przez całe dekady był mylony z innym gatunkiem z wyspy Floreana”, jednej z wysp wchodzących w skład archipelagu.

Nowo odkryty gatunek nazwano Pseudalsophis eibli. Jest to wąż endemiczny, zamieszkujący tylko wyspę San Cristobal. „To odrębny gatunek, żyjący tylko w tamtym miejscu” – przekazali mediom naukowcy z GSC.

Informację o nowym gatunku zamieszczono w opublikowanej niedawno przez wydawnictwo Oxford University Press książce pt. „Natural History and Conservation of the Galapagos Snake Radiation”.

Jak poinformowała biorąca udział w badaniu biolog Carolina Reyes, odkrycie nowego gatunku węża potwierdziły trwające od 2017 r. badania dotyczące gadów, prowadzone na wyspie San Cristobal oraz Floreana, które wykluczyły, aby bliźniaczo podobne do siebie zwierzęta należały do jednego gatunku.

Cechy charakterystyczne węża Pseudalsophis eibli

.”Pseudalsophis eibli odróżnia od Pseudalsophis biserialis, czyli węża z wyspy Floreana, ubarwienie oraz morfologia” – mówi Reyes, zaznaczając, że oba gatunki to gady o niewielkich rozmiarach zagrożone wyginięciem.

Cechą charakterystyczną nowego gatunku są podłużne pasy na grzbiecie, ciągnące się przez całą jego długość. Wąż ten ma również zmienne ubarwienie grzbietu, w którym dominuje kolor brązowy i szary.

Czego możemy nauczyć się od zwierząt?

.Czynniki decydujące o tym, czy inne osobniki będą traktowane w sposób przyjazny, czy też agresywny, wykazują duże podobieństwo u zwierząt i u człowieka – pisze prof. Ewa J. GODZIŃSKA na łamach „Wszystko co Najważniejsze”. 

„Jednym z najważniejszych fundamentów życia społecznego jest ofiarność, czyli gotowość do wyświadczania innym przysług mimo związanego z tym ryzyka, czasem nawet za cenę życia. Altruizm to działania, które przynoszą korzyści innym osobnikom, ale dla altruisty wiążą się z ponoszeniem strat lub przynajmniej ze znacznym tego ryzykiem. Istnieje nawet zjawisko altruistycznego samobójstwa. U niektórych gatunków mszyc osobniki specjalizujące się w obronie kolonii, tak zwani żołnierze, poświęcają życie, by bronić swoje towarzyszki przed wrogami naturalnymi. Gdy napastnik (zwykle gąsienica) uszkodzi zamieszkiwaną przez mszyce galasówkę, żołnierze naprawiają to uszkodzenie za pomocą szybko koagulującej cieczy wyrzucanej z własnego ciała. Żołnierz miesza tę ciecz odnóżami, by przyspieszyć jej koagulację, a potem ginie powolną śmiercią spowodowaną przez nagłą utratę płynów. Żołnierze golców piaskowych, niewielkich afrykańskich ssaków prowadzących podziemny tryb życia, również często poświęcają życie dla swojej kolonii, ponosząc śmierć podczas obrony swoich pobratymców przed wężami.

Ważną podkategorią ryzykownych zachowań altruistycznych są tak zwane zachowania ratunkowe, czyli przychodzenie z pomocą konkretnym osobnikom, które znalazły się w niebezpieczeństwie. W r. 2002 polscy badacze Wojciech Czechowski, Ewa J. Godzińska i Marek Kozłowski zainicjowali współczesne badania takich zachowań, opisując, jak robotnice trzech gatunków mrówek ratują towarzyszki atakowane przez drapieżne larwy mrówkolwa. Szerokie spektrum zachowań ratunkowych zostało też opisane u wielu innych gatunków mrówek i u licznych kręgowców, takich jak różne gryzonie i naczelne, słonie, mangusty, psy, dziki, walenie i niektóre ptaki. W badaniach tych obserwowano i analizowano nie tylko przychodzenie z pomocą osobnikom zaatakowanym przez drapieżnika, lecz również pomoc w uwalnianiu się z różnych naturalnych i sztucznych pułapek”.

Ofiarność i gotowość do angażowania się w ryzykowne akcje na rzecz innych osobników nie jest naiwnością, lecz ważnym przystosowaniem. Jest tak dlatego, że dla każdego osobnika ważniejsze od indywidualnego przeżycia jest tzw. dostosowanie łączne, czyli łączna zdolność do przekazania swoich genów kolejnym pokoleniom, niezależnie od tego, czy są one ulokowane w jego własnym ciele, czy też w ciałach innych osobników. Jedną z najważniejszych form altruizmu jest więc nepotyzm, czyli działania przynoszące korzyść krewnym altruisty. Drugim ważnym czynnikiem decydującym o opłacalności zachowań altruistycznych jest gotowość ich beneficjentów do odwzajemniania uzyskanych przysług.

„Ofiarność i rycerskość podobają się płci przeciwnej. Zwierzęta mogą jednak zachowywać się w sposób altruistyczny także z innych powodów. Ryzykowne zachowania altruistyczne stanowią bowiem sygnał wysokiej jakości osobnika i w związku z tym mogą przynosić mu korzyści poprzez podnoszenie jego atrakcyjności dla płci przeciwnej. Zjawisko to zostało dobrze udokumentowane między innymi przez długoletnie badania zachowań dżunglotymali arabskich. Ptaki te uprawiają lęgi zespołowe, w których osobniki podporządkowane nie mają bezpośredniego dostępu do rozrodu, lecz pełnią funkcję pomocników pomagających w wychowywaniu potomstwa osobników dominujących. Dżunglotymale odstraszają wrogów naturalnych, w szczególności jadowite węże, stosując wobec nich tak zwane nękanie, czyli celowe przybliżanie się do intruza i konfrontację z nim. Nękanie węży to niesłychanie ryzykowne zadanie. Jednak tylko te ptaki, które nie stronią od udziału w takich odważnych akcjach, mogą zdobyć tak zwany prestiż społeczny, bez którego nie są w stanie uzyskać dostępu do rozrodu. W związku z tym nawet osobniki dominujące, które uzyskały już dostęp do rozrodu, konkurują aktywnie z osobnikami podporządkowanymi o możliwość pełnienia niebezpiecznej funkcji strażnika. Uwaga: różnica pomiędzy walką o dominację i poszukiwaniem prestiżu społecznego polega na tym, że w pierwszym przypadku osobnik rywalizuje z członkami tej samej grupy społecznej, a w drugim walczy z zewnętrznymi wrogami swojej grupy, by w ten sposób obwieścić swoją wysoką jakość i stać się atrakcyjnym kandydatem na partnera do rozrodu”.

PAP/ Marcin Zatyka/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 21 lutego 2024