Ocieplenie klimatu sprzed 56 mln lat pomoże zrozumieć zmiany zachodzące dziś

Ocieplenie klimatu sprzed 56 mln lat pomoże zrozumieć zmiany zachodzące dziś

Na Ziemi 56 mln lat temu doszło do gwałtownego ocieplenia klimatu, które zaszkodziło życiu w oceanach – piszą naukowcy na łamach periodyku „Geology”.

Ocieplenie klimatu sprzed milionów lat

.Ocieplenie klimatu, do którego doszło 56 mln lat temu na Ziemi, przypomina do pewnego stopnia to, którego doświadczamy obecnie. Zdaniem naukowców poznanie zmian klimatycznych z przeszłości może pomóc w zrozumieniu zjawisk zachodzących obecnie oraz ich skutków.

Ok. 56 mln lat temu globalne temperatury wzrosły o 5-8 st. C. Stało się to względnie szybko w skali geologicznej, bo w ciągu pięciu tys. lat. Wzrost temperatur i jego tempo przypominają do pewnego stopnia obecne zmiany klimatyczne.

Pojawiły się wówczas sezonowe intensywne opady, które doprowadziły do spływania do oceanów olbrzymich ilości gliny. Skutkiem tego oceany przestały być zdatne do życia dla niektórych gatunków. Podobny wzrost opadów w pewnych regionach obserwuje się również dzisiaj.

Zrozumienie zachodzących zmian

.Naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii uważają, że podobny scenariusz może powtórzyć się w naszych czasach. Badania prowadzili w Zatoce Meksykańskiej, analizując warstwy osadowe z głębokości ponad ośmiu kilometrów, które utworzyły się 56 mln lat temu.

Wzrost globalnych temperatur utrzymał się wtedy przez ok. 200 tys. lat, doprowadzając do zniknięcia licznych morskich i lądowych gatunków.

Przyczyny ówczesnego ocieplenia nie zostały do końca poznane. Związane ono było na pewno z podwyższonym poziomem dwutlenku węgla i metanu, dwóch gazów cieplarnianych. Pytanie brzmi, co było tego przyczyną. Naukowcy nie wykluczają uderzenia dużego meteorytu i aktywności wulkanicznej. W trakcie tych procesów doszło do rozmarzania wiecznej zmarzliny, przez co do atmosfery zaczęło się przedostawać jeszcze więcej gazów cieplarnianych.

Walka ze zmianami klimatu

.Redaktor naczelny “Wszystko Co Najważniejsze” i profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk, Michał KLEBER, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” uważa, że: Dzisiejsze problemy niejako wymuszają postawienie pytania o przyszłość polityki klimatycznej i szanse na jej ostateczny sukces. Biorąc pod uwagę głęboko zakorzenione przyzwyczajenia ludzi do dotychczasowego sposobu życia oraz ich coraz powszechniejsze, wobec dominujących prawie wszędzie wąskich, partyjnych sporów, przekonanie o braku wpływu na bieżące wydarzenia polityczne, trudno być optymistą, jeśli chodzi o zakres i skuteczność często nerwowo podejmowanych inicjatyw obywatelskich. Dochodzi do tego fakt, iż mimo dobiegających ze strony wielu rządów deklaracji o konieczności zasadniczych zmian w walce ze zmianami klimatu otwarta pozostaje kwestia finansowania koniecznych działań”.

„Podstawowymi problemami w skutecznym prowadzeniu polityki zmieniającej dotychczasowe standardy funkcjonowania społeczeństw na rzecz ochrony środowiska naturalnego, widocznymi oczywiście już od dawna, ale niestety z pewnością dalej narastającymi, będą trudności w godzeniu rozbieżnych interesów poszczególnych państw i całych regionów. Biorąc pod uwagę wiarygodnie udokumentowaną konieczność walki z zachodzącymi zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska naturalnego, mającej tak fundamentalne znaczenie dla ochrony naszej planety i tym samym dla naszej satysfakcjonującej przyszłości, ale konieczność z pewnością bardzo kosztowną przez wiele nadchodzących lat, pytanie o globalną strategię działania i sposoby jej finansowania jawi się jako absolutnie kluczowe” – pisze prof. Michał KLEIBER w tekście „Walka ze zmianami klimatu. Damy radę?”.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/EG

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 marca 2023