Od dziś cyfrowy dowód umożliwia pełne potwierdzenie tożsamości

Od dziś cyfrowy dowód umożliwia pełne potwierdzenie tożsamości

Przyjęto ustawę o aplikacji mObywatel. Od dziś, cyfrowy dowód umożliwia potwierdzenie tożsamości w każdej sytuacji, a sama aplikacja przyczyni się, według oceny skutków regulacji, do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii dla mieszkańców “mniejszych gmin, powiatów, które z uwagi, na przykład na koszty nie dają swoim mieszkańcom możliwości efektywnego korzystania, m.in. z kart mieszkańca.”

.Sejm przyjął dziś ustawę o aplikacji mObywatel. Dzięki temu cyfrowy dowód będzie umożliwiał potwierdzenie tożsamości w każdej sytuacji, w której obecnie potrzebny jest do tego dowód osobisty. „Procedowana ustawa o aplikacji mObywatel, to ważny krok dla rozwoju cyfryzacji w Polsce. Dzięki wprowadzanym zmianom cyfrowy dokument będzie tożsamy z tradycyjnym dowodem osobistym” – wskazał cytowany w informacji sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz.

Podstawowym celem wprowadzanych przepisów jest zapewnienie możliwości potwierdzania swojej tożsamości z wykorzystaniem aplikacji mObywatel we wszystkich sytuacjach, w których aktualnie dopuszczalne jest użycie dowodu osobistego. Umożliwi ona wygodne korzystanie z dokumentów elektronicznych, które staną się tożsame m.in. z dowodem osobistym, prawem jazdy, legitymacją studencką, czy Kartą Dużej Rodziny. Ponadto aplikacja pozwoli na dokonywanie opłat administracyjnych online oraz otrzymywanie powiadomień push.

Wprowadzane przepisy mają pozwolić też stworzyć rozwiązania, które umożliwią jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom takim jak organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe, na prowadzenie ewidencji, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi, wydanymi dla obywateli. “Działania te przyczynią się do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności dla mieszkańców mniejszych gmin, powiatów, które z uwagi, na przykład na koszty nie dają swoim mieszkańcom możliwości efektywnego korzystania, m.in. z kart mieszkańca. Przygotowanie rozwiązania na poziomie systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw informatyzacji, związanego z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel, z którego będą mogły skorzystać podmioty nieposiadające odpowiednich zasobów, a realizujące usługi np. na rzecz mieszkańców będzie dogodnym rozwiązaniem dla usługodawców” – wskazano w OSR.

Projektowana ustawa ma też umożliwić wykorzystywanie aplikacji mObywatel jako uwierzytelnienia profilu zaufanego.

Cyfryzacja to już konieczność

.Pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ, Krzysztof SZUBERT, zwraca uwagę, że “szeroko rozumiana transformacja cyfrowa zmienia obecnie wszystko – na nowo definiuje gospodarki, zmienia sposób działania firm, wprowadza nowe modele biznesowe, zmienia sposób zarządzania państwami oraz sposób, w jaki ludzie się ze sobą komunikują. Jesteśmy świadkami tzw. transformacji cyfrowej gospodarek i przechodzenia na gospodarki oparte na danych. To dane są obecnie najcenniejszym zasobem. Potencjał rynku samej Unii Europejskiej w zakresie implementacji europejskiej strategii cyfrowej szacowany jest na ponad 415 miliardów euro rocznie.”

“Każdy, kto odpowiednio przygotuje się do procesu transformacji cyfrowej oraz nauczy się korzystać z nowych możliwości, które dają innowacyjne technologie, wygra we wszystkich dziedzinach życia, w tym społecznej, ekonomicznej oraz politycznej. By to osiągnąć, potrzebna jest strategia, niezależnie, czy patrzymy na to z poziomu dowolnej wielkości biznesu, poszczególnych państw, czy regionów. „The time to act is now”.” – pisze Krzysztof SZUBERT w tekście “Transformacja cyfrowa na nowo definiuje gospodarki i rynek pracy” [LINK]

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MAC

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 2 grudnia 2022
Fot. gov.pl