Od stycznia we Francji będą wydawane jedynie paragony elektroniczne

Od stycznia we Francji będą wydawane jedynie paragony elektroniczne

We Francji od 1 stycznia 2023 roku nie będzie już paragonów w klasycznej, papierowej formie. Zastąpią je paragony elektroniczne. Wydrukowany paragon zostanie wydany jedynie w przypadku, gdy klient w wyraźny sposób o to poprosi. Zmiany te są związane z wprowadzeniem ustawy AGEC (la loi antigaspillage pour une économie circulaire), dotyczącej walki z marnowaniem zasobów i żywności. 

.Paragony elektroniczne mają być wysyłane drogą mailową, z pominięciem przypadków, w których klient w wyraźny sposób poprosi o wersję papierową.

Każdego roku drukowanych jest około trzydzieści miliardów paragonów. Podjęcie środków pozwalających ograniczyć ich produkcję ma zatem niebagatelny wpływ na środowisko. 

Projekt rezygnacji z papierowej formy wydawanych paragonów związany jest jednak z problemami logistycznymi, na które wskazują zwłaszcza przedstawiciele małych przedsiębiorstw. 

W dużych sklepach sieciowych kasy zostały już zaadaptowane do systemu paragonów wysyłanych mailowo, jednak mniejsze przedsiębiorstwa czekają na opublikowanie dekretu o wprowadzeniu elektronicznej formy paragonu, co według niektórych źródeł może nastąpić dopiero w przeddzień jego wprowadzenia. Przedsiębiorcy domagają się również włączenie ich w proces redagowania dekretu, wskazując na problemy z nim związane, jak np. fakt, że paragon jest w wielu przypadkach jedynym potwierdzeniem zakupu. Spodziewają się bowiem, że część osób nie będzie życzyła sobie podania adresu mailowego, ani nie poprosi o wydrukowanie paragonu papierowego. W tym przypadku przedsiębiorcy nie będą mieli wiarygodnej podstawy do ewentualnej wymiany lub zwrotu produktu, z powodu braku dowodu zakupu, ale także widocznej na paragonie ceny, wskazującej na to, czy towar był zakupiony w pełnej cenie czy w cenie promocyjnej.

.Dekret o wprowadzeniu elektronicznej formy paragonu nie został jeszcze opublikowany i według niektórych źródeł może zostać upubliczniony dopiero 31 grudnia. Będzie to mogło skutkować faktycznym respektowaniem tego zapisu dopiero w kilka miesięcy po jego wprowadzeniu. Przedłużenie okresu, kiedy wydawane są paragony papierowe, jest mile widziane wśród części społeczeństwa, w momencie w którym z powodu kryzysu wiele osób intensywniej kontroluje swoje wydatki i ceny produktów, w tym te naliczone na paragonie.

oprac.JM

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 grudnia 2022