Odkryto 35 nowych gatunków bakterii w organizmach ludzi

Trzydzieści pięć nowych gatunków bakterii odkryli w organizmach ludzi naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Kilka spośród nich może mieć istotne znaczenie kliniczne.

Trzydzieści pięć nowych gatunków bakterii odkryli w organizmach ludzi naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Kilka spośród nich może mieć istotne znaczenie kliniczne.

Naukowcy odkryli ponad 30 nowych gatunków bakterii

.„To pokazuje jak szeroki jest zakres nieopisanych jeszcze patogenów” – piszą na łamach „BMC Microbiology” autorzy badania. Infekcje bakteryjne można leczyć skuteczniej, kiedy znana jest dokładna przyczyna choroby. W większości przypadków do jej ustalenia wystarczy analiza laboratoryjna pobranej od pacjenta próbki. Czasami jednak standardowe metody diagnostyczne są niewystarczające, np. jeśli gatunek bakterii nie został jeszcze sklasyfikowany lub jest szczególnie trudny w hodowli.

Zespół lekarzy i naukowców z Uniwersytetu w Bazylei, kierowany przez mikrobiologa dr Daniela Goldenbergera, od 2014 r. zbiera i analizuje ludzkie próbki zawierające takie nieznane patogeny. Łącznie do ich zbiorów trafiło 61 próbek krwi lub tkanek pozyskanych od pacjentów cierpiących na różnorodne schorzenia, w przypadku których konwencjonalne techniki laboratoryjne, takiej jak spektroskopia mas czy sekwencjonowanie niewielkiej części genomu bakteryjnego, nie dały jasnych wyników.

W związku z tym, wykorzystując metodę istniejącą dopiero od kilku lat, naukowcy zsekwencjonowali cały materiał genetyczny „kłopotliwych” bakterii, a następnie za pomocą narzędzi internetowych porównali zidentyfikowane sekwencje ze znanymi szczepami.

Okazało się, że spośród 61 przeanalizowanych bakterii 35 nie zostało nigdy wcześniej opisanych. Pozostałych 26 szczepów było po prostu bardzo trudnych do zidentyfikowania. Ocena danych pacjentów wykazała, że 7 z 35 nowych gatunków miało znaczenie kliniczne, co oznacza, że mogą powodować zakażenia bakteryjne u ludzi. „W przeszłości rzadko publikowano takie bezpośrednie powiązania między nowo zidentyfikowanymi gatunkami bakterii a ich rolą kliniczną” – podkreśla dr Goldenberger.

Większość nowo zidentyfikowanych gatunków należy do rodzajów Corynebacterium i Schaalia. „Wiele drobnoustrojów z obu tych rodzajów występuje w naturalnym mikrobiomie ludzkiej skóry i błon śluzowych, dlatego często są niedoceniane, a badania na ich temat skąpe” – mów dr Goldenberger. Mogą one jednak powodować infekcje, gdy dostaną się do krwioobiegu.

Szczegóły przeprowadzonego badania

.Na przykład jeden z odkrytych patogenów znaleziono w kciuku pacjenta, w którym w wyniku ugryzienia przez psa rozwinął się stan zapalny. Tę samą bakterię niedawno opisała inna grupa badawcza, tym razem z Kanady, która także wyizolowała ją z rany spowodowanej pokąsaniem przez domowe zwierzę. „To doprowadziło nas do założenia, że jest to nowy patogen, który trzeba bacznie monitorować” – twierdzi dr Goldenberger.

Teraz zespół z Bazylei zamierza nadać nazwy wszystkim odkrytym przez siebie bakteriom. Nie zamierza także porzucać swojego projektu i nadal zbiera próbki ciekawych przypadków. „Zauważyliśmy ostatnio dużą dynamikę: dzięki postępowi technologicznemu w bakteriologii publikuje się znacznie więcej na temat nowo odkrytych gatunków bakterii – mówi dr Goldenberger. – Rozwój ten ułatwi w przyszłości prawidłowe diagnozowanie infekcji wywołanych rzadkimi patogenami i skuteczne ich leczenie od samego początku”.

Niebezpieczny świat bakterii

.Przez ostatnich kilkadziesiąt lat ludzkość przyzwyczaiła się do myśli, że bakterie przestały nam zagrażać. Niemal każdy ma świadomość, że dysponujemy antybiotykami (gr. anti – przeciw, bios – życie) zabijającymi wszelkie żywe mikro-zło. Niektórzy czują obawę przed wirusami, o których częściej słychać w mediach. Zwłaszcza gdy pojawiają się nowe, śmiercionośne odmiany. Chociaż z drugiej strony – od czego mamy leki przeciwwirusowe i szczepionki…?„ – pisze na łamach „Wszystko co Najważniejsze” Sylwia Borska. 

W tekście zatytułowanym „Oporność bakterii na antybiotyki – długo lekceważone pole minowe współczesnej medycyny” autorka zaznacza, że „wielu ludzi żyje w błogiej nieświadomości, nie przypuszczając nawet, że być może bardziej niż deszcz gigantycznych meteorytów zagraża nam inny koniec świata ludzi – atak śmiercionośnych mikrobów”.

PAP/ Katarzyna Czechowicz/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 stycznia 2024