Raport ONZ. Niepełnosprawni na Ukrainie - miliony zagrożonych osób

Raport ONZ. Niepełnosprawni na Ukrainie - miliony zagrożonych osób

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych podaje, że życie milionów osób z niepełnosprawnością na Ukrainie jest zagrożone.

.Komitet ONZ stwierdził, że niepełnosprawni na Ukrainie (około 2,7 mln osób) są zagrożeni, powołując się na doniesienia, że wielu z nich jest uwięzionych lub porzuconych w swoich domach, ośrodkach opieki i sierocińcach bez podstawowych środków zaopatrzenia i leków. Niepełnosprawni na Ukrainie to realny problem, pozostający poza uwagą opinii publicznej świata.

„Komitet jest głęboko zaniepokojony faktem, że los osób z niepełnosprawnością na Ukrainie jest w dużej mierze nieznany” – napisano w oświadczeniu przesłanym mediom. „Niepełnosprawni na Ukrainie mają ograniczony dostęp lub nie mają żadnego dostępu do informacji o sytuacjach kryzysowych, schronisk i bezpiecznych miejsc, a wiele z nich zostało oddzielonych od swoich sieci wsparcia, przez co nie są w stanie reagować na sytuację i poruszać się w swoim otoczeniu” – czytamy dalej.

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych składa się z niezależnych ekspertów, którzy monitorują realizację postanowień konwencji z 2006 roku. Rosja jest jednym z rządów, które ją podpisały i ratyfikowały. Jednak jednocześnie Rosja wielokrotnie zaprzeczała, jakoby dokonywała ataków na ludność cywilną na Ukrainie.

Komitet nie doprecyzował dokładnie, w jaki sposób uzyskał raporty na temat osób uwięzionych. Autorzy raportu zauważylu jednak, że wśród osób przesiedlonych w granicach Ukrainy lub tych, które dotarły do granic Ukrainy jako uchodźcy, jest niewiele osób niepełnosprawnych, co – jak zwracają uwagę autorzy raportu – „wskazuje na to, że wiele z nich nie było w stanie uciec w bezpieczne miejsce”.

Oprac. MKr
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 16 kwietnia 2022