ONZ zmaga się ze zdobyciem środków na pomoc humanitarną

ONZ zmaga się ze zdobyciem środków na pomoc humanitarną

Organizacja Narodów Zjednoczonych zwróciła się do donatorów o wsparcie finansowe w wysokości 51,5 mld dolarów na pomoc humanitarną w 2023 roku. Reuters zwraca uwagę, że kwota wparcia jest wyższa o 25 proc. niż rok temu, co czyni ją rekordową w historii ONZ. Sytuację komplikuje ponadto fakt, że w tym roku organizacja ma szczególnie duże problemy z pozyskaniem środków.

.W przyszłym roku pomoc humanitarna może być potrzebna około 339 mln ludzi w 68 krajach, czyli aż o 65 mln więcej, niż w roku 2022. Liczba mieszkańców świata znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej będzie odpowiadać 4 proc. globalnej populacji – podkreślono w czwartkowej publikacji “Global Humanitarian Overview 2023”, wydawanej cyklicznie przez Narody Zjednoczone.

“Potrzeby humanitarne są szokująco duże, ponieważ tegoroczne ekstremalne wydarzenia, głównie wojna na Ukrainie i susza w Rogu Afryki, przeciągną się także na rok 2023. Dla ludzi znajdujących się na skraju (przetrwania) apel (ONZ) pozostaje ostatnią deską ratunku” – ocenił Martin Griffiths, koordynator pomocy w sytuacjach kryzysowych ONZ.

Bezpośrednio zagrożonych klęską głodu jest obecnie około 45 mln ludzi w 37 krajach świata, a około 100 mln musiało opuścić swoje domy w wyniku konfliktów zbrojnych lub zmian klimatu. Sytuację w skali globalnej istotnie pogarsza agresja Rosji na Ukrainę, skutkująca poważnymi zakłóceniami dostaw żywności – przypomniały Narody Zjednoczone.

Kwota wsparcia finansowego, o którą obecnie wnioskuje ONZ, jest o 25 proc. wyższa, niż analogiczna suma na rok 2022. Pokrycie zapotrzebowania na rok 2023 będzie dużym wyzwaniem, ponieważ ONZ stoi w obliczu największego kryzysu finansowego w swojej historii. Według danych z połowy listopada, w 2022 roku udało się zapewnić tylko 53 proc. postulowanego wsparcia od zewnętrznych donatorów – powiadomił Reuters.

Największe kryzysy humanitarne na świecie

.Mateusz KRAWCZYK, zwraca na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” uwagę, że po raz pierwszy wszystkie dziesięć kryzysów humanitarnych “dotyczy kontynentu afrykańskiego. Choć to, że wiele krajów afrykańskich zajmuje wysokie pozycje na liście, nie jest niczym nowym. Na przykład kryzys w Demokratycznej Republice Konga stał się podręcznikowym przykładem zaniedbanej katastrofy, pojawiając się na tej liście sześć razy z rzędu.”

“Demokratyczna Republika Konga już drugi rok z rzędu zajmuje pierwsze miejsce na liście zaniedbanych kryzysów NRC.  W 2021 roku wystarczyło jedno wydarzenie geologiczne – erupcja wulkanu Nyiragongo– aby zwrócić na ten kraj krótką uwagę międzynarodową. Brak bezpieczeństwa żywnościowego osiągnął najwyższy poziom w historii, a 27 milionów ludzi – jedna trzecia ludności kraju – cierpi z powodu głodu. Pod koniec 2021 r. DR Konga była domem dla ponad 5,5 miliona osób wewnętrznie przesiedlonych, co stanowi trzecią co do wielkości liczbę na świecie. Kolejny 1 milion Kongijczyków szuka schronienia i ochrony poza granicami kraju. W 2022 roku ceny żywności gwałtownie rosną, częściowo z powodu wojny na Ukrainie.” – pisze Mateusz KRAWCZYK w artykule “Zaniedbane katastrofy” [LINK]

PAP/Wszystko Co Najważniejsze/MAC

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 grudnia 2022