Opowiadamy Polskę Światu na Filipinach

Opowiadamy Polskę Światu na Filipinach

W ramach projektu „Opowiadamy Polskę Światu”, którego realizatorem jest Instytut Nowych Mediów, teksty autorstwa premiera Mateusza Morawieckiego, prof. Arkadego Rzegockiego, Jana Rokity i prof. Piotra Glińskiego ukazały się na Filipinach.

Opowiadamy Polskę Światu na Filipinach

.W ramach projektu „Opowiadamy Polskę Światu” w kilkudziesięciu krajach po raz kolejny ukazały się teksty pozwalające – jak sądzimy – lepiej zrozumieć Polaków i Polskę. Opowiadamy Polskę poprzez naszą historię. Kolejne redakcje zainteresowane naszym projektem, publikują teksty z Warszawy.

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja zaproponowaliśmy mediom na całym świecie teksty premiera Mateusza MORAWIECKIEGOprof. Arkadego RZEGOCKIEGO i Jana ROKITY. W ramach projektu „Opowiadamy Polskę Światu” światło dzienne ujrzał również artykuł prof. Piotra GLIŃSKIEGO, stworzony z okazji 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Każdy z proponowanych tekstów został opublikowany przez media m.in. na Filipinach.

Gazeta „The Philippine Business and News” opublikowała teksty: „Konstytucja polskiej wolności” (Mateusz Morawiecki), „Wolność i solidarność w polskim DNA” (prof. Arkady Rzegocki), „Polski uniwersalizm” (Jan Maria Rokita) oraz „Jesteśmy kustoszami tej pamięci. Osiemdziesiąta rocznica powstania w getcie warszawskim”. (prof. Piotr Gliński).

Artykuł premiera Morawieckiego został opublikowany również w „Manila Times”.

Tekst autorstwa prof. Piotra Glińskiego ukazał się także w „Business Mirror”.

Artykuł premiera RP Mateusza Morawieckiego w „The Philippine Business and News” oraz „Manila Times”

.„Historia to żywioł okrutnej ironii. Niedługo po tym, jak idea republikanizmu osiągnęła w I Rzeczypospolitej pełną dojrzałość, nastąpiło załamanie, a nasza ojczyzna zniknęła z mapy świata” – pisze premier Mateusz MORAWIECKI w tekście „Konstytucja polskiej wolności”.

Jak podkreśla, „ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 roku została uchwalona w chwili, która nas samym sobie zwróciła – jak czytamy w poprzedzającej Konstytucję Preambule. W burzliwym czasie rozbiorów nasi przodkowie stanęli przed pytaniem o własną tożsamość. Odpowiedź, którą dali, przez dwieście trzydzieści lat nie straciła na aktualności. Jeszcze w XXI wieku określa to, kim jesteśmy”.

„Nie jesteśmy przecież ani Wschodem Zachodu, ani Zachodem Wschodu. Polska leży w samym sercu Europy. Nie znajdujemy się ani w wymyślonej Europie Wschodniej francuskich filozofów, ani w Mitteleuropie niemieckich ministrów. Mamy własną tożsamość, która rozwija się od tysiąca lat. Wiedzieli o tym autorzy Konstytucji 3 maja – nasi ojcowie założyciele – łącząc oryginalną myśl polityczną epoki oświecenia z tradycjami silnie zakorzenionymi w naszej kulturze politycznej już od kilkuset lat” – pisze Mateusz Morawiecki.

Premier twierdzi ponadto, że „Europa będzie istnieć tylko wtedy, gdy przetrwają jej narody. Jedynie jako wspólnota solidarnych państw narodowych, które nawzajem szanują swoją odrębność, Unia Europejska zachowa polityczną i moralną siłę, by stawić czoła imperializmowi Rosji i jej czerwonym carom”.

Fot. „The Philippine Business and News”

Artykuł Mateusza Morawieckiego w „The Philippine Business and News” dostępny jest pod linkiem: https://thephilbiznews.com/2023/05/03/the-constitution-of-polish-freedom-2/

Tekst premiera RP w „Manila Times”: https://www.manilatimes.net/2023/05/03/opinion/the-constitution-of-polish-freedom/1889705

Artykuł we „Wszystko co Najważniejsze” [LINK PONIŻEJ]:

Tekst prof. Arkadego Rzegockiego w „The Philippine Business and News”

.„W maju świętujmy polskość wszyscy. Zarówno Polacy, jak i przyjaciele Polski” – pisze prof. Arkady RZEGOCKI w tekście „Wolność i solidarność w polskim DNA”.

Jak podkreśla, „Polska idea wolności jest od wieków wartością konstytutywną Rzeczypospolitej. Państwo Jagiellonów i Rzeczpospolita Obojga Narodów zapoczątkowały wyposażenie obywateli w niespotykany na Zachodzie katalog wolności i praw obywatelskich. Gdy we Francji panował absolutyzm, polska szlachta wybierała króla. Gdy na Zachodzie toczyły się wojny religijne, Sejm Rzeczypospolitej wprowadził akt konfederacji warszawskiej, który prawnie gwarantował wolność praktykowania wszystkich religii (dość przypomnieć, że przełomowy List o tolerancji Johna Locke’a został opublikowany ponad sto lat później). Standard państwa prawa, gwarantujący nietykalność osobistą i zakaz aresztowania bez zgody sądu, został wprowadzony w Rzeczypospolitej przywilejem Jedleńskiego już w 1433 roku”.

„Polskie przywiązanie do idei wolności było szczególnie oczywiste w XX wieku – podczas II wojny światowej ujawniło się w walce z totalitaryzmami – w budowie fenomenalnego w skali Europy Polskiego Państwa Podziemnego, w powstaniach w getcie warszawskim i później w całej stolicy. Najpełniej pragnienie wolności i demokracji zmaterializowało się w Solidarności, która doprowadziła do upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku. Polskie tradycje wolnościowe, parlamentarne i demokratyczne są niewątpliwie wyjątkowe. Co ważne, są one wspólne dla całego regionu dzisiejszej Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego też dziś, gdy wojna na Ukrainie rzuca cień na pokojowe wysiłki Europy i jej architekturę bezpieczeństwa, święto solidarności i wolności ma szczególne znaczenie. Hasło wolności i solidarności powinno być na ustach wszystkich, którzy wspierają naszych przyjaciół w Kijowie” – pisze prof. Arkady Rzegocki.

Fot. „The Philippine Business and News”

Artykuł prof. Arkadego Rzegockiego w „The Philippine Business and News” dostępny jest pod linkiem: https://thephilbiznews.com/2023/05/01/freedom-and-solidarity-in-the-polish-dna/

Tekst na portalu „Wszystko co Najważniejsze” [LINK PONIŻEJ]:

Artykuł Jana Rokity w „The Philippine Business and News”

.„Zachodni sojusz pełni dziś tę samą misję w dziedzinie bezpieczeństwa i szans na rozwój cywilizacyjny, jaką w dawnych wiekach pełniła Rzeczpospolita, będąca unią Polaków, Ukraińców, Białorusinów i Litwinów” – pisze Jan ROKITA w tekście „Polski uniwersalizm”.

Jak podkreśla, „tylko niektóre spośród europejskich narodów mają w swym narodowym charakterze silny pierwiastek politycznego uniwersalizmu. Najstarsze i najbardziej oczywiste pod tym względem jest polityczne dziedzictwo Niemiec, które od czasu proklamacji w X wieku Świętego Cesarstwa w ciągu ośmiu następnych stuleci niosły ideę politycznej jedności Europy”.

„Ale tylko trochę młodsze są dwa inne europejskie uniwersalizmy, niesłusznie traktowane jako mało znaczące, gdyż peryferyjne: skandynawski i polski. Historycznie mają one zakorzenienie w epoce wielkiego przełomu, pomiędzy wiekami średnimi i nowożytnością. Dwie XIV-wieczne unie: skandynawska, zawarta na zamku w szwedzkim Kalmarze, oraz polsko-litewska, uzgodniona na zamku w Krewie na Białorusi – wyznaczają początki tych dwóch, tak doniosłych dla kształtu Europy uniwersalizmów” – pisze Jan Rokita.

Jego zdaniem „jeśli w rezultacie obecnej wojny amerykańsko-europejski sojusz, gwarantujący wolność i bezpieczeństwo, nie miałby się rozszerzyć na wschód, to byłaby to historyczna klęska całego wschodnioeuropejskiego uniwersalizmu”.

Fot. „The Philippine Business and News”

Artykuł Jana Rokity w „The Philippine Business and News” dostępny jest pod linkiem: https://thephilbiznews.com/2023/04/29/polish-universalism/

Tekst na portalu „Wszystko co Najważniejsze” [LINK PONIŻEJ]:

Tekst prof. Piotra Glińskiego w „The Philippine Business and News” oraz „Business Mirror”

.„Kiedy w końcu lutego 2022 roku media obiegły zdjęcia z polskich granic, dworców, miast, miasteczek i dróg, kiedy dotknięci wojną Ukraińcy – kobiety, dzieci, ludzie starsi – szeroką rzeką napływali do naszego kraju, kiedy Polacy otworzyli przed nimi swoje domy, kiedy dzień i noc wolontariusze, społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz lokalnych i centralnych, polskie służby, ludzie biznesu i zwykli obywatele wspierali uchodźców, organizowali dla nich pomoc, noclegi, zaopatrzenie w żywność, opiekę, pracę – świat patrzył na to z wielkim zdumieniem” – pisze prof. Piotr Gliński w tekście „Jesteśmy kustoszami tej pamięci. Osiemdziesiąta rocznica powstania w getcie warszawskim”.

Wicepremier podkreśla, że „świat nie znał przecież polskiej historii, nie wiedział, że wolność i doświadczenie wspólnoty są wartościami dla Polaków najważniejszymi. Że wobec bezprzykładnej zbrodniczej agresji na kraj, z którym mamy historyczne rachunki krzywd, najważniejsza jest solidarność w obronie wartości. A przecież taka postawa cechuje Polaków od pokoleń. Już na wczesnym etapie powstawania polskiej tożsamości kształtowało się poczucie wspólnoty losu i poczucie wolności. Pojawiły się oparte na wolnościowych zasadach instytucje społeczne, chroniące prawa obywatelskie oraz szanujące ludzką godność”.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego dodaje ponadto, że pojęcia takie jak solidarność czy wolność nie są dla Polaków jedynie pustymi sloganami, ale jednym z kluczowych filarów polityki zagranicznej.

„By zapobiec pokonaniu Ukraińców, trzeba wspólnego wysiłku i solidarności. Polska w tym wysiłku nie ustaje i zawsze solidarnie będzie występować w obronie wolności” – pisze prof. Piotr Gliński.

Fot. „Business Mirror”

Artykuł prof. Piotra Glińskiego w „The Philippine Business and News” dostępny jest pod linkiem: https://thephilbiznews.com/2023/04/14/we-are-custodians-of-this-memory-80th-anniversary-of-the-warsaw-ghetto-uprising/?fbclid=IwAR1RFqsaMzFZE4kLSuhIfoJloc4-3rESZR1OPQ6eGaOpaQPfqtPk69mFWww

Tekst wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego w „Business Mirror”: https://businessmirror.com.ph/2023/04/27/we-are-custodians-of-this-memory-warsaw-ghetto-uprisings-80th-year/

Tekst we „Wszystko co Najważniejsze” [LINK PONIŻEJ]:

Czym jest projekt Opowiadamy Polskę Światu?

.„Opowiadamy Polskę światu” to realizowany przez Instytut Nowych Mediów, wydawcę miesięcznika opinii „Wszystko co Najważniejsze”, globalny projekt promujący Polskę w mediach zagranicznych. Wcześniejsze edycje projektu związane były z rocznicami wybuchu II wojny światowej, wyzwolenia obozu w Auschwitz, Bitwy Warszawskiej, Grudnia’70, rocznicą urodzin Jana Pawła II, udziału Polski na Forum Ekonomicznym w Davos, 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego czy 1. rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ponad miliard zasięgu miały teksty na 40-lecie „Solidarności” opublikowane w 38 krajach. Aż 1 650 000 000 (ponad półtora miliarda – dane monitoringu PAP Media Intelligence) zasięgu miały publikacje 87 artykułów w ponad 70 krajach, w tym w globalnym „Newsweeku”, w „Le Figaro”, „El Mundo”, „La Repubblica”, o polskich stratach wojennych i nierozliczonej II wojnie światowej.

Najnowsza odsłona projektu „Opowiadamy Polskę światu” realizowana jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu „Opowiadamy Polskę światu” opublikowane są (we wszystkich językach realizacji projektu) na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.

WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 20 maja 2023