Otwarto wystawę poświęconą polskim Ormianom

W siedzibie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie otwarto pierwszą w Polsce stałą wystawę poświęconą kulturze i historii polskich Ormian, bazującą na zbiorach Ormian lwowskich.

.W siedzibie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie otwarto wystawę „Skarbnica Polskich Ormian”. Jak wyjaśniono na stronie resortu kultury, „ekspozycja, która jest pierwszą w Polsce stałą wystawą poświęconą kulturze i historii polskich Ormian, bazującą na zbiorach Ormian lwowskich, została objęta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin przypomniał, że „historia bytności Ormian na ziemiach polskich sięga lat 40. XIV wieku, kiedy to kolonie ormiańskie znalazły się w granicach Polski w wyniku wypraw zbrojnych Kazimierza Wielkiego na Ruś Halicką”.

„Już w 1356 r. mniejszość ormiańska skupiona w Kamieńcu Podolskim i we Lwowie uzyskała potwierdzenie swojej autonomii. W 1367 r. król Polski udzielił przywileju biskupowi Grzegorzowi, fundując tym samym Kościół ormiański w Polsce i zapewniając mu jednocześnie wszelkie wolności” – mówił. „Od tego momentu liczymy też obecność Ormian na Ziemiach Rzeczypospolitej – w 2017 r. świętowaliśmy jubileusz 650 lat oficjalnego życia Ormian w Polsce” – zaznaczył Sellin, dodając, że „ponad sześć wieków działalności Ormian w Polsce wzbogaciło polską kulturę”.

„Dzięki ormiańskim rzemieślnikom i kupcom zyskała ona orientalne cechy” – mówił. „W I Rzeczpospolitej znane były ormiańskie wyroby tkackie, kuśnierskie, hafciarskie czy złotnicze. Z ich inspiracji powstawały wspaniale zdobione pasy kontuszowe czy misterne pierścienie i naszyjniki. Charakterystyczne było również ormiańskie malarstwo miniaturowe, służące celom religijnym” – przypomniał wiceminister kultury.

Podkreślił też rolę Lwowa, w którym funkcjonowała archidiecezja obrządku ormiańskiego, prowadząca liczne przedsięwzięcia kulturalne i społeczne. „Na jej czele stał arcybiskup Józef Teodorowicz, dzięki którego staraniom przeprowadzono gruntowną renowację katedry ormiańskiej, ozdobionej malowidłami Jana Henryka Rosena oraz mozaikami Józefa Mehoffera” – napisano na stronie MKiDN.

„Tragiczny czas II wojny światowej przyniósł niepowetowane straty także dla społeczności Ormian polskich, która była eksterminowana zarówno przez sowieckich, jak i niemieckich okupantów” – powiedział. „Duchowieństwo ormiańskie dzięki wystawianiu fałszywych metryk chrztu przysłużyło się w dziele ratowania Żydów” – przypomniał Sellin.

Odnosząc się do czasów powojennych, wiceminister kultury zauważył, że „w wyniku zmian granic Rzeczypospolitej w 1945 r. ludność ormiańska zmuszona była opuścić kresy południowo-wschodnie, ale mimo rozproszenia i utraty kościołów katolicy ormiańscy uratowali swój obrządek, oddając się pod opiekę prymasów Polski”.

Wiceminister Sellin przekazał wyrazy uznania dla organizatorów i twórców wystawy. Wyraził też przekonanie, że „zbiory prezentowane na ekspozycji przyczynią się do poznania i promocji historii polskich Ormian”.

Jak wyjaśniono, na wystawie „zaprezentowane zostały najważniejsze wydarzenia oraz postaci historyczne zilustrowane odpowiednio dobranymi eksponatami, oraz obrządek ormiański”. „Zaprezentowano m.in. unikatowe rękopisy, starodruki, kolekcję portretów ksień benedyktynek ormiańskich ze Lwowa, zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne” – czytamy na stronie MKiDN.

O najtragiczniejszym wydarzeniu w historii Ormian, na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Kevin HELLER, zaangażowany w negocjacje Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zbrodni agresji.

„Pojęciem „zbrodnia przeciwko ludzkości” po raz pierwszy posłużyły się Francja, Wielka Brytania i Rosja we wspólnym oświadczeniu z roku 1915, dotyczącym ludobójstwa Ormian. W oświadczeniu czytamy m.in.: „Od około miesiąca ludność kurdyjska i turecka w Armenii masowo zabija Ormian z wyrachowaniem i często z pomocą władz osmańskich. Takie masakry miały miejsce w połowie kwietnia w Erzurum, Dertchun, Eguine, Akn, Bitlis, Mush, Sassun, Zeitun i całej Cylicji. (…) W obliczu tych nowych zbrodni Turcji przeciwko ludzkości i cywilizacji rządy sprzymierzone publicznie ogłaszają, że wszyscy członkowie rządu osmańskiego i jego agenci, którzy są w to zamieszani, będą pociągnięci do odpowiedzialności”. – pisze Prof. Kevin HELLER w tekście „Prawo wobec zbrodni. Jak działa międzynarodowy system i dlaczego nie może działać lepiej?” [LINK]

PAP/Grzegorz Janikowski/WszystkoCoNajważniejsze/MAC

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 2 grudnia 2022