OZE pozytywnie wpłynęły na ilość globalnych emisji CO2 w 2022 r.

OZE pozytywnie wpłynęły na ilość globalnych emisji CO2 w 2022 r.

Globalne emisje CO2 wzrosły w 2022 r. o 0,9 proc., osiągając nowy rekord – ogłosiła w czwartek Międzynarodowa Agencja Energii (MAE). Dodano, że wzrost ten jest jednak niższy niż oczekiwano, ponieważ zwiększył się udział czystej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE), który zrównoważył emisję CO2 z ropy i gazu.

Pozytywny wpływ OZE na globalne emisje CO2

.Jak wynika z opublikowanej w czwartek analizy MAE, rozwój energii słonecznej, wiatrowej, pojazdów elektrycznych, pomp ciepła i efektywności energetycznej pomógł ograniczyć skutki zwiększonego zużycia węgla i ropy naftowej, dzięki czemu uniknięto dodatkowych 550 milionów ton emisji CO2.

Zgodnie z raportem, ubiegłoroczne emisje były wyższe o 321 mln ton, osiągając nowy rekord wynoszący ponad 36,8 mld ton. “Wzrost emisji był jednak znacznie wolniejszy niż globalny wzrost gospodarczy wynoszący 3,2 proc.” – czytamy w komunikacie organizacji.

OZE przyszłością planety?

.Agencja wskazuje, że pomimo tego, iż wzrost emisji dwutlenku węgla był znacznie niższy niż w 2021 r. kiedy wyniósł 6 proc., nadal pozostają one wysokie, co wymaga “bardziej zdecydowanych działań w celu przyspieszenia przejścia na czystą energię”.

“Skutki kryzysu energetycznego nie spowodowały znacznego wzrostu globalnych emisji, którego początkowo się obawiano” – zauważył cytowany w komunikacie prasowym szef MAE Fatih Birol. Zwrócił uwagę, że bez czystej energii wzrost emisji CO2 byłby prawie trzykrotnie wyższy.

“Nadal obserwujemy jednak rosnące emisje z paliw kopalnych, co utrudnia wysiłki na rzecz osiągnięcia światowych celów klimatycznych” – wskazał Birol dodając, że chciałby, aby osiągające rekordowe przychody koncerny energetyczne, wzięły na siebie większą odpowiedzialność, aby te cele mogły zostać zrealizowane.

Dekarbonizujmy skutecznie i globalnie, a nie szybko i lokalnie

.”Komisja Europejska ma ambicje, by stać się liderem dekarbonizacji. Jeśli misją UE jest doprowadzenie do ekologizacji planety, to wizja i plan działania powinny przekonać inne kraje, spoza UE, do przyłączenia się do tych wysiłków” – pisze ekonomista Adam CZYŻEWSKI.

“W projektowaniu polityk klimatycznych należy brać pod uwagę warunki początkowe na szczeblu krajowym i dopasować do nich tempo dostosowań. Dekarbonizacja tego samego biznesu, zlokalizowanego w różnych krajach UE, wymagałaby różnych nakładów finansowych. Skuteczność polityki klimatycznej zależy od mechanizmów kompensacyjnych w UE i poza nią. W planowaniu tych mechanizmów można by przyjąć zasadę równych wysiłków na rzecz dekarbonizacji w różnych krajach. Wiadomo, jak bardzo drażliwa jest ta kwestia polityczna. Jednak bez jej określenia i skierowania pod właściwy adres można mówić o dekarbonizacji najbogatszych krajów UE, ale trudno mówić o ochronie klimatu“.

Adam CZYŻEWSKI twierdzi, że “jeśli Nowy Zielony Ład ma stać się programem ochrony klimatu, powinien zostać zaprojektowany jak wielka przeprawa, którą będą mogli pokonać wszyscy, a nie jak wyścig, w którym odpadną najsłabsi”.

PAP/Andrzej Pawluszek/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 2 marca 2023