Palenie papierosów pogarsza zdolności intelektualne silniej, niż sądzono

Palenie papierosów jest kluczowym elementem stylu życia, który wpływa na tempo pogarszania się zdolności intelektualnych w starszym wieku – wskazuje brytyjskie badanie, które ukazało się na łamach czasopisma „Nature Communications”.

Tytoń pogarsza kondycje umysłową

.Naukowcy z University College w Londynie doszli do takich wniosków po przeanalizowaniu danych zbieranych przez ponad 10 lat wśród 32 tys. osób w wieku 50 lat i więcej z 14 krajów europejskich. Sprawdzano wpływ różnych elementów stylu życia – jak palenie papierosów, aktywność fizyczna, picie alkoholu oraz kontakty społeczne – na spadek zdolności intelektualnych u osób, które wyjściowo nie miały zaburzeń poznawczych.

Zdolności poznawcze oceniano na podstawie wyników w testach pamięciowych i sprawdzających płynność mowy. W analizie uwzględniono również inne czynniki, które mogą mieć wpływ na sprawność intelektualną, jak wiek, płeć, poziom wykształcenia, zamożność, występowanie chorób przewlekłych. Za punkt odniesienia posłużyły osoby, które nie paliły, nie piły alkoholu lub spożywały go w umiarkowanych ilościach, miały wystarczający poziom aktywności fizycznej i utrzymywały regularne kontakty towarzyskie.

Okazało się, że proces pogarszania się funkcji poznawczych był najszybszy u osób, które paliły papierosy. U osób, u których stwierdzano inne niezdrowe elementy stylu życia, sprawność poznawcza pogarszała się w podobnym tempie.

Palenie papierosów nawet bardziej szkodliwe niż sądzono

.„Nasze badanie miało charakter obserwacyjny, dlatego nie mogliśmy definitywnie określić zależności przyczynowo skutkowej. Jednak sugeruje ono, że palenie może być szczególnie ważnym czynnikiem mającym wpływ na tempo starzenia się pod względem intelektualnym” – skomentowała główna autorka pracy dr Mikaela Bloomberg.

Przypomniała, że wcześniej wiadomo było, iż u osób prowadzących zdrowy styl życia, sprawność intelektualna pogarsza się wolniej. Nie było jednak pewne, czy wszystkie niezdrowe elementy stylu życia mogą w jednakowy sposób przyczyniać się do pogorszenia procesów poznawczych.

Teraz okazało się, że spośród wszystkich prozdrowotnych zachowań niepalenie może być najważniejsze w kontekście utrzymania sprawności poznawczej, oceniła Bloomberg. Dodała, że osoby które nie są w stanie rzucić palenia powinny starać się przynajmniej zadbać o inne elementy zdrowego stylu życia, jak regularna aktywność fizyczna, bycie aktywnym towarzysko, niepicie alkoholu lub spożywanie go w ilościach umiarkowanych.

Alkochol zagraża życiu

„Jako terapeuta zajmujący się na co dzień problemami uzależnień, podczas każdego pierwszego spotkania z pacjentem staram się rozmawiać z nim z najwyższą uwagą, szacunkiem, empatią, wykazując pełne zrozumienie dla trudności i stresu, który przeżywa.

Zaczyna się rozmowa mająca na celu zbudowanie relacji sprzyjającej dzieleniu się trudnymi problemami życiowymi, rozmowa budująca klimat zaufania. – Proszę mi opowiedzieć o sobie, o swoim życiu – taką prośbę kieruję do pacjenta po przejściu fazy wstępnej rozmowy, opisanej powyżej. Proszę również, aby ukierunkował swoje opowiadanie na jego kontakty z alkoholem, jak według niego wygląda ta „znajomość”, ile ona trwa, jak się rozwija.

Często pacjent w tych opowiadaniach stara się z jednej strony wskazywać na szereg czynników zewnętrznych, uzasadniających jego ciężką sytuację. Najczęściej są to: trudne dzieciństwo, przemoc w rodzinie, zaniedbania emocjonalne ze strony rodziców, czynne uzależnienie alkoholowe jednego lub obojga rodziców, trudności w dorosłych relacjach z innymi ludźmi, rozliczne braki bądź ograniczenia zewnętrzne. To na ogół preludium do tego, aby łatwiej było uzasadniać swoje sięganie po alkohol, jego coraz częstsze używanie lub nadużywanie. Na pytanie jak długo i ile  pije, pacjent stara się na tym etapie minimalizować zarówno czas, jak i ilości wypijanego alkoholu” – pisze na łamach Wszystko co Najważniejsze Michał ŚWIERCZEK, instruktor terapii uzależnień. 

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 7 lipca 2024