Palestyńczycy zyskują coraz większą sympatię Demokratów w USA

Palestyńczycy zyskują coraz większą sympatię Demokratów w USA

Palestyńczycy zyskują sympatię Demokratów w USA. Po raz pierwszy w historii większość zwolenników Partii Demokratycznej opowiedziało się po stronie Palestyńczyków w ich konflikcie z Żydami – poinformował w piątek portal dziennika “Jerusalem Post”.

Palestyńczycy zyskują sympatię Demokratów

.Na pytanie: “Z kim sympatyzujesz w konflikcie na Bliskim Wschodzie?” 49 proc. Demokratów opowiedziało się po stronie Palestyńczyków, a 38 proc. po stronie Żydów. 13 proc. nie miało zdania – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Gallupa w dniach 1-23 lutego na próbie 1008 dorosłych mieszkańców USA. Margines błędu wynosi 4 proc.

Wśród zwolenników Partii Republikańskiej zwolennicy strony izraelskiej w konflikcie pozostają w zdecydowanej większości (78 proc.), podczas gdy po stronie palestyńskiej opowiada się zaledwie 11 proc. – pisze “Jerusalem Post”.

Stosunek Amerykanów do państwa Izrael

.Z sondażu wynika też, że większość zwolenników obydwu partii przychylnie postrzega państwo Izrael. Odsetek respondentów wypowiadających się pozytywnie o tym kraju wyniósł w ogólnej populacji 68 proc. Wśród zwolenników Republikanów jest to 82 proc., a wśród Demokratów 56.

Instytut Gallupa zwraca uwagę, że jeszcze 10 lat temu zaledwie 19 proc. zwolenników Demokratów opowiadało się po stronie Palestyńczyków, a w ubiegłym roku obie strony konfliktu cieszyły się poparciem niemal równym, po 40 proc. Instytut nie podał przyczyn zjawiska narastającej sympatii dla Palestyńczyków – donosi “JP”.

Hagada, opowieść o tożsamości

.”Żydowska tożsamość opiera się na powtarzanych przez pokolenia opowieściach. Dzięki nim Żydzi czują więź z poprzednimi pokoleniami i mają gwarancję, że następne generacje będą kultywować tradycje i zwyczaje” – pisze prof. Szewach WEISS, izraelski polityk, ambasador Izraela w Polsce w latach 2001-2003.

Jak podkreśla, “wszystkie społeczeństwa są spajane pewną narracją. Polacy, Anglicy, czy Francuzi są przywiązani do swoich tradycji, czytają w swoich szkołach podobne lektury, te same wydarzenia historyczne uznają za ważne, czy przełomowe. Polacy mają swoje powstania i wpisany w kulturę spór o ich znaczenie i sensowność, mentalność Francuzów do dziś zdominowana jest przez wydarzenia z końca XVIII wieku, Anglicy żyją w cieniu swoich tradycji kolonialnych. Czym więc na tym tle wyróżniają się Żydzi? Przede wszystkim bardzo silnym powiązaniem poczucia przynależności narodowej z religią”.

“Jednym z najważniejszych punktów żydowskiej narracji jest hagada, czyli opowieść. Hagada to opowieść, która ma pozwolić zgłębić sens Pisma Świętego. Jest jedną dwóch odmian midraszu, czyli metody interpretacji Biblii. Druga odmiana midraszu to halacha, czyli wykładnia Biblii, dzięki której religijny Żyd wie, jak się zachować w konkretnych sytuacjach życiowych, co wolno mu jeść, albo kiedy może wykonywać jakie czynności. Hagada natomiast jest opowieścią, która ukazuje znaczenie konkretnych fragmentów Pisma Świętego” – pisze prof. Szewach WEISS.

Jak twierdzi, “pamięć o Holokauście jest obecnie jednym z najważniejszych elementów żydowskiej tożsamości. Jednak za granicą często upraszcza się sprawę, traktując ją jako jedyne spoiwo narodu żydowskiego. Dlatego warto pamiętać, że rdzeniem żydowskości jest wyjątkowa i prastara żydowska narracja, czyli właśnie hagada”.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 17 marca 2023
Fot. Andrew Ratto / Demonstracja na rzecz wolnej Palestyny w Nowym Yorku / Wikimedia Commons