Pandemia COVID-19 nie zbudowała zaufania do instytucji

TSF Jazz Radio


Pandemia COVID-19 nie zbudowała zaufania do instytucji

Według najnowszego raportu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy pandemia COVID-19 przyczyniła się do utraty zaufania wobec UE i rządów krajowych, zwłaszcza w tradycyjnie prounijnych państwach członkowskich, takich jak Francja, Włochy i Hiszpania.

Pandemia COVID-19 wpłynęła na zaufanie ludzi do instytucji i dostawców usług. W przypadku mediów kryzys może być postrzegany jako szansa na dotarcie do większej liczby odbiorców, jednak wśród wszystkich respondentów w UE zaufanie do mediów oceniono na poziomie 4,6 w skali od 1 do 10, przy czym prawie dwie trzecie krajów UE miało ocenę poniżej 5.

Respondenci wskazali również na niski poziom zaufania do władz krajowych odpowiedzialnych za politykę walki z koronawirusem (4,8 na 10 w skali UE). Respondenci z Finlandii i Danii cechują się największą ufnością w politykę rządu, wskazując średnie wyniki na poziomie powyżej 7. Natomiast zaufanie dla Unii Europejskiej było nawet niższe niż zaufanie do rządów krajowych i wyniosło średnio 4,6, przy czym respondenci z Finlandii, Irlandii i Danii ufają UE najbardziej, a najmniej Francuzi, Czesi i Grecy. Polacy ocenili swoje zaufanie do Unii Europejskiej na poziomie 5, co jest wynikiem wyższym niż średnie deklarowane zaufanie do instytucji UE wśród państw członkowskich. [LINK]

Dla porównania badanie eurobarometru z wiosny 2019 oceniło poziom zaufania do Unii Europejskiej na najwyższym dotąd zanotowanym poziomie od czasu kryzysu gospodarczego. Wówczas znacznie wyprzedzało ono zaufanie do rządów krajowych (44 proc. respondentów ufało UE, a tylko 34 proc. rządom krajowym). W badaniu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, zaufanie do UE było najniższe wśród osób bezrobotnych i niezdolnych do pracy z powodu zdrowia lub niepełnosprawności.

Pierwszy raz na Wszystko Co Najważniejsze?

Aby nie ominąć istotnych tekstów, raz w tygodniu w niedzielę rano wysyłamy newsletter. Zapraszamy do zapisania się:

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam