Pandemia zdezaktualizowała 20 lat postępu w edukacji

Pandemia zdezaktualizowała 20 lat postępu w edukacji

W pesymistycznym scenariuszu pandemia spowoduję wzrost wskaźnika ubóstwa edukacyjnego (ang. learning poverty) z 53 do 70 proc. Wartość ta odpowiada stosunkowi dziesięciolatków z krajów o niskim i średnim dochodzie, która nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem prostego tekstu – czytamy w raporcie UNICEF pt. The State of the Global Education Crisis: A Path to Recovery.

„W marcu (2022 r. – przyp. red.) będziemy obchodzić dwa lata zakłóceń w globalnej edukacji, związanych z Covid. Mówiąc wprost, mamy do czynienia z niemal niemożliwą do pokonania skalą strat w edukacji szkolnej dzieci. Utrudnienia w nauce, pandemia w edukacji, muszą się zakończyć, ale samo ponowne otwarcie szkół nie wystarczy. Uczniowie potrzebują intensywnego wsparcia, aby odzyskać utraconą edukację.” stwierdza Robert Jenkins, dyrektor ds. edukacji i rozwoju młodzieży UNICEF.

Kryzys pandemiczny spowodował zatrzymanie systemów edukacyjnych na całym świecie. UNICEF szacuje, że konsekwencje pandemii w sektorze edukacji dotknęły 635 milionów dzieci. Twórcy przygotowanego wraz z UNESCO i Bankiem Światowym raportu alarmują, że najgorsza sytuacja jest w krajach, w których dochody mieszkańców są określane jako niskie i średnie.

W Brazylii wzrost liczby drugoklasistów mających problemy z czytaniem wyniósł aż 25 punktów proc. i osiągnął poziom 75 proc. Kolejny kraj, o sytuacji w którym alarmuje raport UNICEF to RPA. W okresie od marca 2020 r. do lipca 2021 r. nawet 500 000 uczniów mogło przestać uczęszczać tam do szkoły. W Etiopii dzieci nauczyły się nie więcej niż 40 proc. materiału z matematyki, jaki przyswajały przed pandemią.

Skutki nie ominęły też Stanów Zjednoczonych. W 2021 roku w Teksasie dwie trzecie dzieci w wieku od 8 do 9 lat zdało testy z matematyki poniżej nauczanego poziomu. W 2019 roku dotyczyło to połowy dzieci. Negatywne skutki pandemii zaobserwowano też w Kalifornii, Kolorado, Tennessee, Północnej Karolinie, Ohio, Wirginii i Maryland.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych pandemia wymazała 20 lat osiągnięć edukacji.

.Szkoły to nie tylko edukacja. Ponad 370 milionów dzieci na świecie nie otrzymywało posiłków szkolnych. Dla części z nich jest to jedyne źródło pożywienia w ciągu dnia.

Pandemia w edukacji zakłóciła także dostęp dzieci do wsparcia psychologicznego, z którego korzystały przed pandemią.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że negatywne skutki braku dostępu do edukacji będą narastać po powrocie dzieci do szkoły. Potrzebne są programy naprawcze, które powinny uwzględniać konsolidację programu nauczania, wydłużenie czasu nauczania i zwiększenie efektywności uczenia się poprzez ukierunkowaną edukację, ustrukturyzowaną pedagogikę, korepetycje w małych grupach i programy samokształcenia.

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że COVID-19 spowodował wzrost wskaźników lęku i depresji wśród dzieci i młodzieży.

Twórcy raportu alarmują także, że w wyniku zamknięcia szkół, w ciągu najbliższej dekady nawet 10 milionów dziewcząt może być narażona na zawarcie małżeństwa w wieku dziecięcym.

.Edukacja jest jednym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Czytaj więcej: Joanna WRONECKA: Co reakcja na pandemię mówi nam o ONZ 75 lat od jej powstania?

Oprac. Mikołaj Czyż
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 25 stycznia 2022
Fot. Tyrone SIU / Reuters / Forum