Parlament Europejski wzywa do powołania międzynarodowego trybunału ds. karania rosyjskich zbrodni na Ukrainie

Parlament Europejski wzywa do powołania międzynarodowego trybunału ds. karania rosyjskich zbrodni na Ukrainie

W przyjętej w czwartek rezolucji Parlament Europejski wzywa do pociągnięcia do odpowiedzialności przywódców politycznych i wojskowych Rosji za zbrodnie na Ukrainie. Tekst został przyjęty 472 głosami za, przy 19 przeciw i 33 wstrzymujących się. Zdaniem europosłów powinien powstać międzynarodowy trybunał ds. karania rosyjskich zbrodni.

.Według Parlamentu, okrucieństwa popełnione przez siły rosyjskie w Buczy, Irpieniu i wielu innych ukraińskich miastach ujawniają brutalność wojny i podkreślają znaczenie skoordynowanych działań międzynarodowych w celu postawienia odpowiedzialnych przed sądem zgodnie z prawem międzynarodowym.

Międzynarodowy trybunał ds. karania rosyjskich zbrodni na Ukrainie

.Posłowie wzywają UE, aby w ścisłej współpracy z Ukrainą i społecznością międzynarodową naciskała na utworzenie specjalnego międzynarodowego trybunału w celu ścigania politycznych i wojskowych przywódców Rosji i jej sojuszników.

Utworzenie trybunału, zdaniem posłów, wypełniłoby lukę w międzynarodowym sądownictwie karnym i uzupełniłoby wysiłki śledcze Międzynarodowego Trybunału Karnego, który obecnie nie jest w stanie zbadać zbrodni agresji w stosunku do Ukrainy.

Zauważając, że dokładny tryb i skład specjalnego trybunału nie zostały jeszcze określone, posłowie podkreślają, że musi on mieć jurysdykcję do zbadania nie tylko działań Władimira Putina oraz politycznego i wojskowego przywództwa Rosji, ale także Aleksandra Łukaszenki i jego współpracowników na Białorusi.

Podkreślają również, że prace przygotowawcze UE nad specjalnym trybunałem muszą rozpocząć się natychmiast i skupić się na wypracowywaniu ustaleń dotyczących trybunału we współpracy z Ukrainą. Należy wspierać władze ukraińskie i międzynarodowe w zdobywaniu dowodów do wykorzystania w przyszłości.

Parlament jest przekonany, że powołanie specjalnego trybunału byłoby bardzo wyraźnym sygnałem zarówno dla społeczeństwa rosyjskiego, jak i dla społeczności międzynarodowej, pokazującym, że prezydent Putin i całe kierownictwo Rosji może zostać skazane za zbrodnię agresji na Ukrainę. Posłowie podkreślają, że nie jest już możliwe, aby Federacja Rosyjska pod przywództwem Putina mogła powrócić do przedwojennych relacji Zachodem.

Konieczność rozliczania zbrodni

.„Nierozliczone zbrodnie prowokują do popełniania kolejnych” – to jeden z wniosków rozmowy przeprowadzonej przez Eryka MISTEWICZA i Michała KŁOSOWSKIEGO z prof. Konstantinem SIGOVEM, filozofem polityki, jednym z najwybitniejszych ukraińskich intelektualistów.

Jak stwierdził prof. SIGOV, „część Zachodu chce przedłużyć istnienie zbrodniczego reżimu, bo przecież ustępstwa to zachęta dla agresora do przygotowania kolejnej napaści”.

„Oprócz procesów przed właściwymi trybunałami za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości ludzie Kremla muszą podlegać również procesom symbolicznym, działaniu opinii publicznej. Kłamstwo, bez względu na to, jak jest wielkie, w końcu zawsze przegrywa z prawdą. Każde kłamstwo ma swoje granice. Ludzie w końcu uwierzą w świadectwa Szałamowa, Stusa, Giedroycia. Historia zawsze przyznaje rację wielkim świadkom, jak Hannah Arendt czy George Orwell. Przyjdzie czas, że ludzie Zachodu będą czytać to, o czym pisała paryska „Kultura” – w której zresztą publikowało wielu Ukraińców. Zamiast popadać w pesymizm, powinniśmy – my, ludzie ze Wschodu Europy – zaadresować do naszych kolegów dziennikarzy z Europy Zachodniej bardzo jasne przesłanie, że czas porzucić inercję i stanąć po stronie prawdy i sprawiedliwości w rozliczeniu zbrodni Stalina i Putina“.

„Ludzie kultury i nauki rosyjskiej są współodpowiedzialni za zbrodnie Putina i będą osądzeni w późniejszych procesach. Nie tylko ludzie mediów i propagandy, ale ludzie kultury także, ci w Rosji i ci we Francji czy w jakimkolwiek innym państwie zachodnim” – podkreślił prof. Konstantin SIGOV. 

PAP/Łukasz Osiński/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 19 stycznia 2023