Pawełki - obchody święta paulinów na Jasnej Górze

W sobotę 6 stycznia 2024 roku rozpoczynają się dziewięciodniowe tradycyjne obchody dorocznego święta paulinów na Jasnej Górze i we wszystkich innych klasztorach tego zgromadzenia na całym świecie – poinformowało biuro prasowe sanktuarium.

Obchody święta paulinów

.Dziewięciodniowa modlitwa (nowenna) zawiera takie formy kultu, jak procesja, śpiew starodawnych hymnów ku czci patrona zakonu, kazanie i oddanie czci pustelnikowi sprzed siedemnastu wieków – św. Pawłowi z Teb. W historii chrześcijaństwa uznawany jest on za pierwszego pustelnika. Żył w Egipcie na przełomie III i IV w. W czasie prześladowań chrześcijan skrył się na pustyni, a po ich ustaniu zdecydował, że pozostanie do końca życia w odosobnieniu.

Znalazł licznych naśladowców, co przyczyniło się do rozwoju życia eremickiego i pustelniczego w całym basenie Morza Śródziemnego. Od jego imienia wywodzi się potoczna nazwa paulinów, czyli Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

Nowenna jest przygotowaniem do przypadającej 15 stycznia uroczystości świętego patrona zakonu. Utrwalone w tradycji paulinów elementy niezwykłego nabożeństwa co roku przypominają mnichom o ich źródle i posłannictwie, także we współczesnych czasach, a wiernym świeckim o całkowitym zawierzeniu Bogu.

Nabożeństwo ku czci patrona paulińskiej wspólnoty w czasie nowenny sprawowane jest codziennie na Jasnej Górze o godz. 18.00 w przylegającej do bazyliki kaplicy ufundowanej w XVII w. przez rodzinę Denhoffów. Tam też w obecności wystawionych na ołtarzu relikwii świętego z Teb, z udziałem zgromadzonych wiernych, śpiewany jest jeden z dwóch hymnów mówiących o życiu Pawła i głoszone są okolicznościowe kazania. Msza św. wspólnotowa odprawiona 15 stycznia o godz. 11.00 zakończy nowennę.

Tradycyjne obchody

.W niedzielę 21 stycznia 2024 roku zakonnicy świętować będą wraz z wiernymi, zwłaszcza z dziećmi. Tego dnia na godz. 16.15 paulini zapraszają do bazyliki na nabożeństwo z błogosławieństwem dzieci i matek oczekujących potomstwa. Tradycyjnie modlitwie przewodniczyć będzie bp senior archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz, znany niegdyś z programów telewizyjnych o tematyce religijnej dla dzieci. Na zakończenie tej liturgii najmłodsi odwiedzający klasztor obdarowywani są słodyczami lub innymi upominkami.

Początki zwyczaju obdarowywania najmłodszych na Jasnej Górze datują się na lata 80. XX w. Ojciec Rufin Abramek podjął wtedy inicjatywę ówczesnego administratora klasztoru jasnogórskiego ojca Leona Chałupki, który będąc wcześniej przeorem klasztoru w Warszawie, na zakończenie pawełek częstował dzieci daktylami.

Co to jest Domowy Kościół?

.„Celem wspólnoty Domowego Kościoła jest pomoc małżonkom w życiu łaską sakramentu. Rodziny spotykają się w kręgach liczących od 4 do 7 małżeństw i są prowadzone przez parę animatorską, której zadaniem jest odpowiedzialność za pracę formacyjną. Odbywa się ona na drodze deuterokatechumenatu (powtórnego katechumenatu – przyp.red.), w ramach której człowiek ochrzczony poznaje prawdy wiary oraz życie liturgiczne Kościoła. Wzrastanie w wierze nie odbywa się jednak indywidulanie, ale małżonkowie idą drogą duchową wspólnie. Oznacza to, że swoją relację z Bogiem budują nie sami, ale we wspólnocie ze współmałżonkiem” – powiedział moderator krajowy Domowego Kościoła, ks. Damian Kwiatkowski.

„Życie rodzinne nie jest czymś dodatkowym względem pracy duchowej, ale istotą życia małżeńskiego i budowanej duchowości. W związku z tym wokół niego należy układać wszystko inne, w tym również zaangażowanie w życie wspólnoty Kościoła. Wobec tego jednym z podstawowych kryteriów w procesie rozeznawania jest obiektywne dobro dzieci i współmałżonka. Nie chodzi o to, żeby było im przyjemnie, ale żeby mogli wzrastać w wymiarze ludzkim i duchowym” – wyjaśnił moderator krajowy Domowego Kościoła.

.W ramach formacji małżonkowie zobowiązują się np. do codziennej modlitwy osobistej połączonej z lekturą Pisma Świętego, modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, reguły życia, dialogu małżeńskiego oraz dorocznych wspólnych rekolekcji. Natomiast letnie rekolekcje rodzin dostosowane są do życia małżeńskiego i rodzinnego, w związku z tym integralną ich częścią jest np. czas wolny spędzany z dziećmi.

PAP/ Maciej Świerzy/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 5 stycznia 2024