Pierwsze zwierzęta szkieletowe

pierwsze zwierzęta szkieletowe

Dobrze zachowane skamieniałości odkryte we wschodniej części prowincji Yunnan w Chinach, pozwoliły naukowcom poznać początki życia na Ziemi. Badacze odnaleźli pierwsze zwierzęta szkieletowe.

.Pierwsze zwierzęta budujące twarde i wytrzymałe szkielety pojawiają się nagle w zapisie kopalnym, około 550-520 milionów lat temu podczas wydarzenia zwanego Eksplozją Kambryjską. Wiele z tych wczesnych skamieniałości to proste, puste w środku rurki o długości od kilku milimetrów do wielu centymetrów. To, jakie zwierzęta tworzyły te szkielety, było prawie zupełnie nieznane, ponieważ nie zachowały się w nich miękkie części, potrzebne do zidentyfikowania ich jako należących do głównych grup zwierząt, które żyją do dzisiaj. Jak podaje portal Phys.org, naukowcy odkryli pierwsze zwierzęta szkieletowe.

Nowoodkryte skamieniałości sprzed 514 milionów lat zawiera cztery okazy Gangtoucunia aspera z wciąż nienaruszonymi tkankami miękkimi, w tym jelitami i aparatami gębowymi. Ujawniają one, że gatunek ten miał usta obrzeżone pierścieniem gładkich, nierozgałęzionych macek o długości około 5 mm. Prawdopodobnie służyły one do żądlenia i chwytania ofiar, takich jak małe stawonogi. Skamieniałości pokazują również, że Gangtoucunia miała ślepe jelito (otwarte tylko na jednym końcu), podzielone na wewnętrzne jamy, które wypełniały całą długość szkieletu. 

Są to cechy spotykane dziś tylko u współczesnych meduz, ukwiałów i ich bliskich krewnych (znanych jako cnidarians), organizmów, których miękkie części są niezwykle rzadkie w zapisie kopalnym. Badanie pokazuje, że te proste zwierzęta jako jedne z pierwszych budowały twarde szkielety, które stanowią większość znanego nam zapisu kopalnego. 

Odkryte skamieniałości

.Według badaczy Gangtoucunia wyglądałaby podobnie do współczesnych Krążkopławów, z twardą rurkową strukturą zakotwiczoną w podłożu. Usta-macki wysuwały się na zewnątrz rurki, ale mogły być chowane do jej wnętrza, by uniknąć ataków ze strony drapieżników. Jednak w przeciwieństwie do żywych polipów i meduz, rurka Gangtoucunia była wykonana z fosforanu wapnia, twardego minerału, z którego zbudowane są nasze własne zęby i kości. Wykorzystanie tego materiału do budowy szkieletów stało się z czasem coraz rzadsze wśród zwierząt. 

To naprawdę jest odkrycie jedno na milion. Te tajemnicze rurki są często znajdowane w grupach liczących setki osobników, ale do tej pory były uważane za „problematyczne” skamieniałości, ponieważ nie mieliśmy sposobu na ich sklasyfikowanie. Dzięki tym niezwykłym nowym okazom, kluczowy element ewolucyjnej układanki został mocno osadzony na miejscu – mówi autor badania, dr Luke Parry, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Oksfordzie.  

Nowe odkrycie wyraźnie pokazuje, że Gangtoucunia nie była spokrewniona z dżdżownicami, jak wcześniej sugerowano w przypadku podobnych skamieniałości. Teraz jasne jest, że ciało Gangtoucuni miało gładką zewnętrzną powierzchnię i jelito podzielone wzdłuż, podczas gdy annelidy mają segmentowane ciała z poprzecznym podziałem ciała. 

Skamieniałość została znaleziona na stanowisku w sekcji Gaoloufang w Kunming, we wschodniej prowincji Yunnan w Chinach. Tutaj warunki beztlenowe ograniczają obecność bakterii, które normalnie degradują tkanki miękkie w skamieniałościach. 

Kiedy po raz pierwszy odkryłem różowe tkanki miękkie na szczycie rurki Gangtoucunia, byłem zaskoczony i zdezorientowany tym, czym były. W następnym miesiącu znalazłem jeszcze trzy okazy z zachowaną tkanką miękką, co było bardzo ekscytujące i sprawiło, że ponownie przemyślałem pokrewieństwo Gangtoucunia. Tkanka miękka Gangtoucunia, zwłaszcza macki, ujawnia, że z pewnością nie jest to robak podobny do priapulidów, jak sugerowały poprzednie badania, ale bardziej przypomina koralowca i wtedy zdałem sobie sprawę, że jest to cnidarianin – mówi doktorant i odkrywca skamieniałości, Guangxu Zhang,

Chociaż skamieniałość wyraźnie pokazuje, że Gangtoucunia była prymitywną meduzą, nie wyklucza to możliwości, że inne wczesne gatunki rurkowców wyglądały zupełnie inaczej. W skał kambryjskich w prowincji Yunnan zespół badawczy znalazł wcześniej dobrze zachowane skamieniałości rurkowe, które można było zidentyfikować jako priapulidy (robaki morskie), lobopody (robaki o sparowanych odnóżach, blisko spokrewnione z dzisiejszymi stawonogami) i annelidy. 

.Współautor badania, Xiaoya Ma z Uniwersytetu Yunnan i Uniwersytet Exeter twierdzi, że rurkowaty tryb życia stawał się coraz bardziej powszechny w kambrze, co może być adaptacyjną odpowiedzią na rosnącą presję drapieżników. To badanie pokazuje, że wyjątkowe zachowanie tkanek miękkich jest kluczowe, aby zrozumieć te starożytne zwierzęta. 

Oprac. Emil Gołoś

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 6 listopada 2022