Pogłębia się wykluczenie cyfrowe w krajach o niższych dochodach

Pogłębia się wykluczenie cyfrowe w krajach o niższych dochodach

Jak wynika z raportu Digital Quality of Life 2022, mimo iż coraz większa liczba osób zyskuje dostęp Internetu, wykluczenie cyfrowe się pogłębia. Tylko w dziesięciu krajach o najniższej pozycji w rankingu odsetek osób korzystających z Internetu wynosi zaledwie 29 proc.

.Kraje o niższych dochodach pracują 3 razy więcej, mając 3 razy wolniejszy Internet. Jak wskazują twórcy badania Digital Quality of Life 2022, nie tylko wykluczenie cyfrowe jest problemem utrudniającym pracę czy edukację poprzez Internet. Pandemia, która wymusiła przejście w tryb zdalny, uwidoczniła trudności w pracy, wynikające z szybkości połączenia. Choć z Internetu korzysta dziś 5,11 mld ludzi to część z nich, mieszkająca w krajach o niższych dochodach, pracuje więcej w wyniku gorszego dostępu do sieci. Badanie ujawnia, jak duża jest przepaść technologiczna oraz to, jak będzie się ona powiększać w czasie.

Surfshark, który opublikował raport, zwraca uwagę, że istnieje coraz większa dysproporcja w dostępności Internetu. Opisana nierównowaga wykracza poza samą sieć. Obejmuje bowiem eksport cyfrowy, moc obliczeniową czy bezpieczeństwo cybernetyczne. Twórcy do opisu zjawiska posłużyli się indeksem cyfrowej jakości życia (DQL).

Indeks DQL firmy Surfshark z 2022 roku ujawnia kluczowe spostrzeżenia dotyczące cyfrowego dobrobytu w 117 krajach (lub 92% globalnej populacji). Każdy kraj jest klasyfikowany według pięciu filarów: jakość Internetu, przystępność Internetu, e-infrastruktura, e-administracja i e-bezpieczeństwo – piszą twórcy raportu.

Analiza indeksu Digital Quality of Life z ostatnich czterech lat wykazała znaczący wzrost znaczenia możliwości cyfrowych. Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest zapewnienie zdalnej zdolności operacyjnej, która napędza gospodarki poszczególnych krajów. Co więcej, badanie pokazuje, że dostępność Internetu różni się znacznie pod względem jakości i przystępności w zależności od miejsca zamieszkania. Tworzy to głębokie nierówności między krajami o niższych i wyższych dochodach.

Jeśli chodzi o wolność w sieci z najbardziej znaczącym podziałem internetowym ze wszystkich kontynentów boryka się kontynent afrykański. Był to jedyny region, w którym nie zwiększono przystępności cenowej Internetu od zeszłego roku. To właśnie dostępność do sieci ujawnia największe nierówności.

W 2022 roku Internet w Afryce będzie o 83 proc. mniej przystępny cenowo niż w Oceanii, regionie z najbardziej przystępnym Internetem. W rzeczywistości, dane z badania pokazują, że różnica między tymi regionami zwiększyła się o ponad 20 punktów procentowych.

Kraje o niższych dochodach pracują trzy razy więcej

.Mieszkańcy krajów o niższych dochodach są w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o dostępność do sieci. Zarówno Internet mobilny, jak i szerokopasmowy są 3 razy wolniejsze, niż w krajach o wyższych dochodach. Jednocześnie usługi sieciowe są 3 razy mniej dostępne.

By pozwolić sobie na pojedynczy plan 1 GB mobilnego Internetu (wolniejszy o 49 Mb/s od dostępnego w krajach o wyższych dochodach), ludzie z krajów o niższych dochodach pracują około 11 minut dłużej, niż mieszkańcy państw o dochodach wyższych. Średnia prędkość Internetu mobilnego w krajach uboższych dochodach wynosi 26 Mb/s. Utrudnia to m.in. przeprowadzenie rozmowy wideo. Wymaga ona prędkości co najmniej 50 Mb/s.

Aby wykupić plan Internetu szerokopasmowego (wolniejszy średnio o 83 Mb/s), mieszkańcy krajów o niższych dochodach pracują o 8 godzin dłużej, niż mieszkańcy państw o dochodach wyższych. Niestety, stacjonarny Internet szerokopasmowy w krajach o niższych dochodach jest tylko nieznacznie szybszy niż mobilny (34 Mb/s). To także nie wystarcza do płynnego prowadzenia rozmów wideo.

W Mali i Etiopii ludzie pracują 14 razy więcej, niż w krajach o najwyższych dochodach, by pozwolić sobie na Internet mobilny. Jest on wolniejszy o 68 Mb/s. Internet szerokopasmowy w tych krajach ma średnio 19 Mb/s. Jest to o 129 Mb/s wolniej, niż w krajach o najwyższych dochodach. Jego dostępność jest osiem razy mniejsza.

Wykluczenie cyfrowe na mapie świata

.Twórcy badania zwracają uwagę, że szybki Internet to ogromna inwestycja dla każdego kraju. Regiony z najlepszą e-infrastrukturą będą wspinać się w globalnej wartości rynkowej. Niepokoi fakt, że mimo coraz większej liczby osób mającej dostęp do Internetu, wykluczenie cyfrowe w krajach o niższych zarobkach stanowi nadal ogromny problem.

W dziesięciu krajach zajmujących najwyższe miejsca w rankingu e-infrastruktury 96 proc. ludności korzysta z Internetu. W dziesięciu krajach o najniższej pozycji w rankingu odsetek ten wynosi zaledwie 29 proc.

8,2 proc. światowej populacji mieszka w krajach, w którym dostępność Internetu wynosi 50 proc lub mniej. Jednocześnie w Europie prawie 90 proc. populacji ma dostęp do sieci. Najniższa dostępność Internetu występuje w Afryce.

Co ciekawe, PKB danego kraju nie ma decydującego znaczenia dla rozwoju e-infrastruktury. Ponad 20 proc. badanych krajów w Indeksie DQL ma PKB niższe od średniej, ale wyższy od średniej wskaźnik e-infrastruktury.

W regionach, w których jakość Internetu i przystępność cenowa są najwyższe, PKB na mieszkańca wykazuje najwyższy wzrost. Jak wskazują twórcy badania, poprawa jakości i przystępności Internetu może pomóc krajom czerpać korzyści z eksportu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Przykładem mogą być aplikacje, systemy operacyjne, informacje/nauka przez Internet. Do tego dochodzą usługi w chmurze, usługi głosowe przez IP (VoIP) lub eksport usług poczty elektronicznej.

Kraje europejskie stanowią ponad 50 proc. światowego eksportu ICT, zajmując drugie miejsce po Oceanii pod względem jakości i przystępności Internetu. Azja stanowi jedną trzecią całego światowego eksportu, który pochodzi głównie z Chin i Indii. Jednak eksport ICT na mieszkańca w Azji jest dziesięć razy niższy, niż w Europie.
Afryka eksportuje usługi ICT w najmniejszym stopniu, przy czym 27 krajów eksportuje więcej usług ICT, niż cała Afryka. Pomimo niższej oceny cyfrowej jakości życia zarówno Filipiny jak i Indie mają wysokie wskaźniki eksportu ICT.

Oprac. MAC

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 16 listopada 2022