Pokolenie X odpowiada za 1/3 zaległości i zadłużeń Polaków

Pokolenie X zaległości i zadłużenia Polaków pieniądze

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK zaległości osób w wieku 45-54 lat (tzw. pokolenie X) wynoszą 24,3 mld zł. Są to nie tylko zadłużenia kredytowe i pożyczkowe, ale także zaległości z tytułu nieterminowego opłacania bieżących rachunków. Osoby pokolenia X są winne niemal co trzecią złotówkę z całej puli zaległości Polaków.

.Zgodnie z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK, tzw. pokolenie X (osoby urodzone w latach 60. i 70. XX w.) jest winne niemal co trzecią złotówkę z całej puli zaległości przypadającej na Polaków. Jak stwierdzono, przedłużające się problemy gospodarcze będące konsekwencją najpierw pandemii, a później wysokiej inflacji i wyższych stóp procentowych najbardziej dają się we znaki właśnie osobom w przedziale wiekowym od 45-54 lat.

„24,3 mld zł – wynoszą zaległości pokolenia X z tytułu nieterminowego opłacania bieżących rachunków, rat kredytów i pożyczek” – podano w raporcie. Jak wskazano, przez 12 miesięcy do końca I kw. 2023 roku suma nieopłacanych zobowiązań tej grupy wiekowej wzrosła w największym stopniu na tle całego społeczeństwa – o ponad 9 proc. (2,1 mld zł). „Średnia kwota zaległości jest jednak o niemal 5 tys. zł niższa niż przed rokiem i wynosi 42,2 tys. zł” – zaznaczono.

Z kłopotami finansowymi zmaga się obecnie 11,4 proc. osób należących do pokolenia X, tj. 576,7 tys. osób – o 13,7 tys. więcej niż przed rokiem. „Choć 45-54 latkowie w społeczeństwie nie stanowią najbardziej licznej grupy wiekowej (…) to właśnie na nich przypada największa część wszystkich przeterminowanych zobowiązań, których na koniec marca br. jest już niemal 79,8 mld zł” – zauważyli autorzy opracowania.

Jak ocenił prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, m.in. sama mentalność 45-54 latków. „Cechą charakterystyczną generacji X, dorastającej w okresie przemian gospodarczych i wielkich niewiadomych, nazywanej też pokoleniem PRL, jest silna chęć posiadania. Osoby te często swój status określają poprzez pryzmat zgromadzonych dóbr, a to sprawia, że są bardziej skłonne do brania na siebie różnego rodzaju zobowiązań” – stwierdził Grzelczak.

Jak dodał, spore znaczenie ma również okres życia, który sytuuje 45-54 latków pomiędzy wchodzącymi w dorosłość dziećmi – nieotrzymującymi już świadczenia 500 plus, ale często wciąż niepotrafiącymi się utrzymać – a coraz starszymi i gorzej radzącymi sobie rodzicami.

„Zarówno jedni, jak i drudzy wymagają ich pomocy, za którą idą konkretne wydatki. Sytuacja jest tym trudniejsza, że właśnie pokolenie 45-54 latków ma przeciętnie więcej potomstwa niż urodzeni później. W obecnych warunkach – wysokich cen najmu mieszkań, wysokiego oprocentowania kredytów – bez rodzicielskiego wsparcia trudno się obyć. Trudno się też w ogóle wyprowadzić. Polska jest jednym z krajów UE o najwyższym udziale gospodarstw domowych z co najmniej trzema dorosłymi osobami mieszkającymi pod jednym dachem. Odsetek ten wynosił w 2021 roku aż 45 proc. i był ponad dwukrotnie wyższy niż średnia w Unii Europejskiej” – zauważył prezes BIG InfoMonitor.

Wśród pozostałych źródeł trudności pokolenia X wymienił m.in. gorszy stan zdrowia rodziców wymagający większych nakładów na leczenie oraz zasądzane w wyniku rozwodów alimenty. „Zobowiązania, którym można było bez problemu sprostać we dwójkę, w pojedynkę czasami są już nie do udźwignięcia, stając się nawet podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej” – podsumował Grzelczak.

Stabilizacja finansowa pokolenia X a dojrzałość

.Osoby tworzące pokolenie X były kształtowane przez kulturę nowoczesnego kapitalizmu. Marta RAKOCZY, kierowniczka Zakładu Antropologii Słowa Uniwersytetu Warszawskiego wskazała, że właśnie wtedy wartość człowieka mierzona była poprzez stabilizację życiową i finansową.

„W kulturze mieszczańskiej, która w Europie rozpoczęła kulturę nowoczesnego kapitalizmu wraz z charakterystycznym dla niej ideałem osoby, która niejako tworzy siebie, dojrzałość kojarzona była z życiową stabilizacją, zdobytą ciężką pracą, a więc godną szacunku. Na jej kulturowe oznaki składało się społecznie widoczne osiągnięcie określonego stadium dorastania (moralnego, zawodowego, intelektualnego, statusowego). A zatem posiadanie jego określonych, przypisywanych głównie mężczyznom, atrybutów (zawodu, rodziny, domu, stałej pracy i ustabilizowanego życia towarzyskiego)”.

Adrian Reszczyński, Magdalena Jarco/PAP/WszystkocoNajważniejsze/KR

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 24 maja 2023