Polacy chcą wspólnej europejskiej armii

Polacy chcą wspólnej europejskiej armii

Poparcie dla utworzenia europejskich sił zbrojnych spadło wśród mieszkańców Unii Europejskiej z 59 do 55 proc. Tak wynika z raportu „Zagrożone wolności: wyzwanie stulecia” (ang. Freedoms at risk: the challenge of the century) opublikowanego przez Fondation pour l’innovation politique.

.W porównaniu z rokiem 2018 liczba państw, które są przeciwne utworzeniu armii europejskiej zwiększyła się z 6 do 11. Pomimo tego spadku, wciąż 55 proc. mieszkańców państw Unii Europejskiej popiera pomysł utworzenia armii europejskiej.

W najnowszym badaniu Fondation pour l’innovation politique uwzględniono również opinię mieszkańców terytoriów i państw Europy, które nie są członkami UE. W Gruzji, na Ukrainie i w Macedonii Północnej pomysł utworzenia europejskiej armii, niezależnej od NATO i państwowych sił zbrojnych popiera większość obywateli (odpowiednio: 58, 68 i 75 proc.). Również większość polskich respondentów (68 proc.) popiera koncepcje utworzenia europejskich sił zbrojnych.

Europa podzielona wobec stworzenia europejskiej armii.
Europa podzielona wobec stworzenia europejskiej armii

Inne państwa Europy Środkowej są jednak bardziej sceptyczne. Tylko 41 proc. mieszkańców Czech i Słowacji popiera idee sformowania europejskich sił zbrojnych. W tej grupie znajduje się także granicząca z Rosją Estonia (45 proc.).

Wśród przeciwników pomysłu są m.in. jedni z jego historycznych pomysłodawców, czyli Niemcy, gdzie 53 proc. obywateli sprzeciwia się budowie europejskiej armii. Z kolei Luksemburczycy, Belgowie, Włosi czy Francuzi są niepewni, wobec tego pomysłu. We Francji ideę popiera 57. proc respondentów. Warto zwrócić uwagę, że to właśnie Paryż jest w ostatnich latach zwolennikiem rozwoju europejskich sił zbrojnych.

Emmanuel MACRON: Na rzecz europejskiego odrodzenia

Przeciwni są nadal Brytyjczycy (62 proc.) aczkolwiek w porównaniu do 2018 roku odsetek ten spadł o 3 punkty procentowe.

Współpraca militarna w UE odbywa się w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO) i europejskiego planu działań w sektorze obrony (EDAP).

Zagrożone wolności: wyzwanie stulecia

.Ankieta jest częścią raportu pt. „Zagrożone wolności: wyzwanie stulecia” (ang. Freedoms at risk: the challenge of the century) powstałego w wyniku współpracy między Fondation pour l’innovation politique (Francja), Międzynarodowym Instytutem Republikańskim (USA), Wspólnotą Demokracji (organizacją międzyrządową), Konrad-Adenauer-Stiftung (Niemcy), Genron NPO (Japonia), Fundación Nuevas Generaciones (Argentyna) i República do Amanhã (Brazylia). Badanie składało się z szeregu pytań i było przeprowadzone Ipsos, na próbach krajowych wybranych z każdego z 55 krajów objętych badaniem. Pełen sondaż objął respondentów z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich (Albani, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Macedoni Północnej, Serbi), innych krajów europejskich niebędących członkami Unii Europejskiej (Białoruś, Gruzji, Mołdawii, Norwegii, Szwajcari, Ukrainy) lub które ją opuściły (Wielkiej Brytanii), a także Australii, Brazylii, Kanady, Indii, Indonezji, Izraela, Japonii, Libanu, Meksyku, Nowej Zelandii, Nigerii, Filipin, Korei Południowej, Tunezji i Stanów Zjednoczonych.

Freedoms at risk: the challenge of the century [PEŁNA ANALIZA RAPORTU].

Oprac. Mikołaj Czyż
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 19 stycznia 2022
Europejska Agencja Obrony