Polacy wśród nacji o najmniejszej akceptacji dla szczepień przeciw Covid-19

Polacy wśród nacji o najmniejszej akceptacji dla szczepień przeciw Covid-19

Polska znalazła się w gronie państw o najmniejszej akceptacji szczepień przeciw Covid-19 – wynika z analiz przeprowadzonych w 23 państwach świata, a opublikowanych przez „Nature Medicine”. Gorzej od nas wypadły Rosja, Ghana i RPA.

.Badania w okresie od 29 czerwca do 10 lipca 2022 r. przeprowadzili specjaliści City University New York pod kierunkiem Jeffreya V. Lazarus, Katarzyny Wyki oraz Aymana El-Mohandesa. Akceptację szczepień przeciw Covid-19 zdefiniowano jako przyjęcie przynajmniej jednej dawki tego preparatu. Za niezdecydowanie uznano nie szczepienie się, mimo dostępności szczepionki.

W takim ujęciu największa akceptację szczepień przeciwko Covid-19 wśród 23 badanych krajów w lipcu 2022 r. wykazały Indie, Chiny oraz Singapur. W tych krajach przynajmniej jedną dawkę przyjęło odpowiednio 98,3 proc., 96,6 proc. oraz 92,5 proc. populacji.

Na kolejnych miejscach uplasowały się takie państwa jak Hiszpania (89,9 proc. akceptacji szczepień), Peru (89,6 proc.), Korea Południowa (89,2 proc.), Ekwador (88,6), Brazylia (87,2 proc.) oraz Kanada (87 proc.), Włochy (84,6 proc.), Francja (81,7 proc.), Wielka Brytania (80.4 proc.) i Stany Zjednoczone (80,2 proc.).

Kraje z najmniejszą akceptacją dla szczepień

.Najmniejsze zainteresowanie szczepienia było w RPA, gdzie co najmniej jedną dawkę przyjęło 47,9 proc. ludności. W Ghanie zaszczepiło się 58 proc. populacji, w Rosji – 60,8 proc., a w Polsce – 64,1 proc. Nasz kraj wyprzedziła Kenia, gdzie zaszczepiło się 68,8 proc. ludności, Meksyk – 73,6 proc., Nigeria 71,9 proc. oraz Turcja – 72 proc. W Szwecji zaakceptowało szczepienia przeciwko Covid-19 79,2 proc. społeczeństwa, a w Niemczech – 78,1 proc.

Średnio we wszystkich 23 badanych krajach jedną przynajmniej dawką szczepionki przeciwko Covid-19 zaszczepiło się 79,1 proc. ludności, a 20,9 proc. było niechętnych lub nieprzekonanych. W każdym kraju analizowano odpowiedzi 1 tys. osób.

Polska nieco lepiej wypadła pod względem zainteresowania szczepieniami uzupełniającymi (tzw. boosterami). Na dodatkowe szczepienie trzecią lub czwarta dawką w lipcu 2022 r. zdecydowało 84,2 proc. naszych rodaków zaszczepionych wcześniej dwoma dawkami standardowymi. To jednak i tak poniżej średniej dla wszystkich 23 badanych krajów, która wyniosła 87,9 proc.

Kraje z największym zainteresowaniem szczepieniami

.Największe zainteresowanie boosterami było w Chinach, gdzie kolejną (trzecia lub czwartą) dawkę przyjęło 98,9 proc. zaszczepionych. W Nigerii przyjęło ją 98,6 proc. ludności, w Brazylii – 96,4 proc., w Meksyku – 95,2 proc., w Kenii – 94,4 proc., a w Peru – 92,2 proc. W USA boostera przyjęło 87 proc. zaszczepionych, w Wielkiej Brytanii – 92,1 proc., we Włoszech – 90,6 proc., w Turcji – 87,6 proc. oraz w Hiszpanii – 86,8 proc.

Autorzy badania zwracają uwagę, że spada zainteresowanie wirusem SARS-CoV-2, a wraz z tym i szczepieniami. Z sondażu wynika, że w 23 badanych krajach 38,6 proc. ankietowanych osób zwraca mniejszą uwagę na nowe informacje o Covid-19. Spada też zainteresowanie i poparcie dla szczepień przeciwko tej chorobie. Nie sprzyja temu to, że dostępne preparaty wykazują mniejszą skuteczność wobec nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2.

Jak działa szczepionka mRNA?

.Na temat tego jak powstaje i w jaki sposób działa szczepionka mRNA na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Piotr GERLACH w tekście “Szczepionka mRNA przeciw SARS-CoV-2. Nowy rozdział w historii szczepień“.

“W podawanym zastrzyku, będącym prostym roztworem soli o odpowiednim pH, pływają kuliste lipidowe nanocząsteczki, co do zasady przypominające lipidową otoczkę wirusa. Ich rolą też jest połączenie się z błoną komórkową i wprowadzenie do cytoplazmy cargo, które niosą wewnątrz. W przeciwieństwie do koronawirusa z jego długim genomem RNA – w lipidowych kuleczkach szczepionki znajduje się krótki fragment mRNA, kodujący jedynie białko otoczki wirusa SARS-CoV-2. Po wyprodukowaniu przez rybosomy zostanie ono wyeksponowane po zewnętrznej stronie błony komórkowej, gdzie dostrzegą je elementy układu immunologicznego i zainicjowana zostanie produkcja przeciwciał”.

“mRNA zawarte w szczepionce wytwarzane są na drodze pozakomórkowej, enzymatycznej transkrypcji. Metoda ta jest stosunkowo tania, szybka i może być łatwo uruchomiona na dużą skalę. Ponieważ nie wymaga ona wykorzystania linii komórkowych, jak w przypadku szczepionek zawierających wirusy, szczepionki mRNA są wolne od zanieczyszczeń komórkowych, mogących wywoływać odpowiedź alergiczną. Ponadto mRNA jako takie nie powoduje infekcji i nie zagraża integralności naszego genomu, gdyż nie przeniknie do jądra komórkowego i nie zintegruje się z naszym DNA. Dodatkowym atutem jest łatwość szybkiego dostosowania sekwencji szczepionkowego mRNA – w odpowiedzi na nowe, zmutowane formy wirusa” – pisze Piotr GERLACH.

Bakterie główną przyczyną zgonów w 2050 roku?

.Na temat zagrożenia uodpornienia się większości bakterii na antybiotyki do 2050 r., w związku z czym drastycznie wzrosłaby ilość zgonów w wyniku zakażeń bakteryjnych, na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Bartosz KABAŁA w tekście “Era postantybiotykowa – co nas czeka?“.

“W kwietniu tego roku [2016 r.- przyp. red.] w USA pojawiły się doniesienia o odkryciu w badaniu moczu pacjentki bakterii E. coli opornych na najsilniejsze antybiotyki, tzw. „last resort”. Wciąż pojawiają się kolejne informacje (szczególnie często z krajów rozwijających się: Indii, Brazylii, również z RPA i Chin) o pojawieniu się szczepów opornych na antybiotyki z grupy „last resort”. Teraz bakterie oporne na najsilniejsze antybiotyki pojawiają się też w krajach rozwiniętych, co jest bardzo złym prognostykiem”.

.”Powód coraz większej oporności bakterii na antybiotyki jest dość prozaiczny. W całej populacji bakterii istnieją osobniki o różnym stopniu oporności na działanie antybiotyków. Ta nie jest cechą zero-jedynkową (jest albo jej nie ma). Dobrym przedstawieniem mechanizmu powstawania groźnych i opornych na antybiotyki szczepów bakterii jest poniższa grafika. Selekcją nazywa się tu podanie antybiotyku, po którym populacja bakterii wyraźnie się zmniejszyła, jednak pozostałe osobniki są wysoce oporne i to one poprzez podziały komórkowe odbudują populację. .Zakładając, że wyższa dawka leku (przyjęcie pełnej kuracji) pozwoliłaby wyeliminować również bardziej oporne bakterie, antybiotyk nie musiałby być czynnikiem selekcyjnym. Jest to oczywiście dość uproszczone wyjaśnienie zjawiska, które jak to zwykle bywa w przyrodzie, zależy od wielu czynników i ma dość skomplikowany przebieg. Jednym z istotniejszych elementów całego procesu jest mała, kolista cząsteczka DNA, zwana plazmidem, która może być przekazywana pomiędzy bakteriami jednego gatunku, jak również międzygatunkowo. To właśnie w plazmidzie mogą być zawarte geny oporności antybiotykowej . [Dobre wyjaśnienie metod przekazywania informacji genetycznej u bakterii]” – pisze Bartosz KABAŁA.

PAP/Zbigniew Wojtasiński/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 stycznia 2023