Polska druga w Europie - raport Kearney „Global Services Location Index 2023"

Według raportu firmy doradczej Kearney

Według raportu firmy doradczej Kearney „Global Services Location Index 2023” Polska zajęła drugie miejsce w Europie i 13 na świecie pod względem atrakcyjności krajów. Mowa o przyciąganiu inwestycji i tworzeniu nowoczesnych usług biznesowych.

Mocna pozycja Polski – „Global Services Location Index 2023″

.Globalna pozycja Polski poprawiła się od poprzedniego wydania raportu o jedno miejsce, a nasz kraj został wymieniony wśród trzech, wyłaniających się jako najbardziej obiecujący dla inwestycji technologicznych.

W raporcie wskazano, że liderzy tegorocznego rankingu, czyli Indie i Chiny, po raz kolejny znalazły się na wysokich miejscach ze względu na ogromną przewagę kosztową, obfite zasoby talentów oraz wysokie umiejętności pracowników.

„Indie i Chiny dodatkowo wyróżniają się jeśli chodzi o regenerację talentów. Pojęcie to określa zdolność danego kraju do sprawnego przekwalifikowania i wdrożenia siły roboczej w odpowiedzi na zmiany rynkowe oraz technologiczne” – wskazano.

O atrakcyjności kraju

.Jak podkreślają autorzy raportu, regeneracja talentów jest dziś jednym z najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności kraju dla offshoringowych inwestycji w centra nowoczesnych usług biznesowych. Wśród krajów wyróżniających się pod tym względem wymienia się także Polskę, która została doceniona za atrakcyjność finansową oraz wysokie kompetencje cyfrowe pracowników.

„Technologie takie jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe osiągają coraz większą dojrzałość, a związane z nimi umiejętności są wysoko poszukiwane na rynku. Polska wyłania się w tym kontekście jako jeden z liderów, zajmując po Wielkiej Brytanii drugie miejsce w rankingu krajów europejskich. Wysokie kompetencje pracowników oraz ponad 400 instytucji szkolnictwa wyższego, dostarczających na rynek ok. 400 tys. specjalistów IT, data science i AI sprawiły, że w tegorocznym rankingu nasz kraj awansował o jedną pozycję” – powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor w warszawskim biurze Kearney Karolina Leśkiewicz.

„Global Services Location Index 2023″ i czynniki decydujące

.Jak zauważają autorzy raportu, w dobie szybko zachodzących zmian technologicznych, lokalizacje koncentrujące się głównie na przewadze kosztowej będą przegrywać rywalizację z krajami, które lepiej radzą sobie z wdrażaniem nowych cyfrowych rozwiązań. Kluczowe dla atrakcyjności inwestycyjnej krajów staje się kryterium regeneracji talentów. O jego poziomie decydują czynniki takie jak: system edukacyjny, jakość rynku pracy, polityka imigracyjna, programy wsparcia rządowego czy infrastruktura cyfrowa.

„Regeneracja talentów jest mocno związana z poziomem cyfryzacji, który jest jednym z czterech czynników branych w raporcie pod uwagę do oceny krajów. Postępująca automatyzacja oraz nieustannie zmieniające się warunki rynkowe sprawiają, że wysokie umiejętności mają coraz większą przewagę nad korzyściami czysto kosztowymi. Widzimy, że proces ten postępuje, a kraje które skupią się na regeneracji talentów będą miały przewagę, nie tylko przyciągając inwestycje, ale też zachowując wykwalifikowanych pracowników. Jak pokazał nasz raport, pozytywnie w tym kontekście wyróżnia się Polska, która posiada bogate zasoby talentów, ale jest również postrzegana jako kraj z dużym potencjałem do bycia technologicznym hubem” – dodała Leśkiewicz.

Jak podano, wartość globalnego rynku wyspecjalizowanych usług biznesowych między 2022 a 2023 rokiem wzrosła z 624 do 681 miliardów dolarów, a popyt na tego typu usługi stale rośnie. Działania w zakresie technologii informacyjnych, outsourcing procesów biznesowych czy prace inżynieryjne świadczone są ponad granicami, a firmy poszukują ich nie tylko po to, by obniżać koszty, ale też zwiększać swoją efektywność korzystając z ogólnoświatowego zasobu talentów.

Raport „Global Services Location Index” jest publikowany przez Kearney co dwa lata. W tegorocznym badaniu eksperci przeanalizowali sytuację 78 krajów świata. Zostały one ocenione na podstawie 52 metryk z czterech kategorii: atrakcyjność finansowa, umiejętności i dostępność pracowników, otoczenie biznesu oraz poziom zaawansowania w rozwoju cyfryzacji.

Gospodarka Polski

.Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Mathias CORMANN, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „Od mniej więcej trzech dekad Polska cieszyła się ogromnym wzrostem wydajności. PKB na mieszkańca potroił się od początku lat 90. i osiągnął około 80 proc. średniej OECD. Cyfryzacja gospodarki mogłaby dodatkowo zwiększyć wzrost produktywności, pomagając uwolnić przedsiębiorczy potencjał polskich firm w kraju i na rynkach globalnych. Stopień wykorzystania technologii cyfrowych w firmach, szczególnie tych małych i średnich, jest w Polsce stosunkowo niski. Cyfryzację można ułatwić, zwiększając wsparcie techniczne w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy menedżerom we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych. W Polskim Ładzie dąży się do tego poprzez wprowadzanie nowych ulg podatkowych dla badań i rozwoju oraz inwestycji w robotyzację. W celu dalszego pobudzenia innowacji rząd mógłby również zwiększyć nakłady na bezpośrednie finansowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz badań i rozwoju”. 

Należy też zapewnić ludziom odpowiednie, nowoczesne umiejętności w celu ułatwienia im uczestnictwa w transformacji cyfrowej i czerpania z niej korzyści. Polska znacznie poprawiła osiągnięcia edukacyjne i plasuje się w pierwszej dziesiątce krajów w Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Podążanie tą ścieżką poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia szkół, szkolenie nauczycieli w zakresie nauczania umiejętności cyfrowych oraz stworzenie uczniom większych możliwości zastosowania tych umiejętności w praktyce będzie bardzo silnie pozycjonować Polskę w erze cyfryzacji. Edukacja musi mieć charakter integracyjny, a do studiowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych należy zachęcać więcej kobiet. Podobnie jak w wielu krajach OECD, starsi dorośli w Polsce wykazują niższe umiejętności cyfrowe – należy je zwiększyć i uczynić dalsze kształcenie bardziej praktycznym i elastycznym” – pisze Mathias CORMANN w tekście „Polska może stworzyć podstawy silnego ożywienia gospodarczego na wysokim poziomie“.

PAP/ Łukasz Pawłowski/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 8 sierpnia 2023