Polska i Ukraina zbudują wspólny rynek gazu, biometanu i wodoru

Polska i Ukraina zbudują wspólny rynek gazu, biometanu i wodoru

Polska i Ukraina planują rozwijać współpracę w zakresie gazowej infrastruktury przemysłowej. GAZ-SYSTEM i Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU) omawiali w Warszawie kwestie przesyłu gazu ziemnego z wykorzystaniem infrastruktury obu państw. Priorytetem jest bezpieczeństwo energetyczne regionu oraz wzmacnianie współpracy w tym zakresie. Tematem rozmów była też przyszła współpraca obu spółek w obszarze wodoru i biometanu. 

Konferencja „E23: PL for UA” a bezpieczeństwo energetyczne

.Dnia 15 marca na konferencji „E23: PL for UA – Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości”, zorganizowanej pod patronatem Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, przedstawiciele spółek odpowiedzialnych w Polsce i Ukrainie za przesył gazu ziemnego, ropy i energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii jądrowej rozmawiali o tym, w jaki sposób teraz i w przyszłości rozwijać współpracę obu państw w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz w obszarze nowych źródeł energii. Celem konferencji było zainicjowanie i skoordynowanie działań wiodących operatorów energetycznych Polski i Ukrainy. 

W kontekście sektora gazu ziemnego dyskutowano o możliwych do podjęcia działaniach mających na celu dalszy rozwój zintegrowanego rynku gazu ziemnego oraz m.in. dekarbonizację infrastruktury przesyłowej zarządzanej przez GAZ-SYSTEM i GTSOU.

– GAZ-SYSTEM razem z GTSOU, operatorem sieci przesyłowej gazu na Ukrainie, od wielu lat aktywnie współpracuje na rzecz dynamizacji wymiany transgranicznej pomiędzy Polską i Ukrainą. Po zatrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu przez teren Ukrainy podjęliśmy działania związane z uruchomieniem ciągłego przesyłu gazu w kierunku Ukrainy i do dnia dzisiejszego zapewniamy przepustowość w zależności od potrzeb i możliwości naszego systemu przesyłowego. Wspieramy naszego partnera na forum unijnym i wymieniamy się doświadczeniami. Patrzymy perspektywicznie i chcemy wspólnie budować w regionie silny rynek gazu ziemnego, biometanu i wodoru, który może funkcjonować także na potrzeby pozostałych państw, z którymi mamy połączeniapowiedział Marcin Chludziński, Prezes GAZ-SYSTEM. 

Konferencja odbyła się w Warszawie z udziałem m.in. Premiera Mateusza Morawieckiego, Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy i Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Mateusza Bergera. Rząd ukraiński reprezentowali m.in. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz oraz Wiceministrowie Energii Mykola Kolisnyk i Yuliia Pidkomorna. W panelach dyskusyjnych wzięli udział także członkowie zarządów spółek nadzorowanych przez ministra Mateusza Bergera (GAZ-SYSTEM S.A., PERN S.A., PSE S.A. i PEJ Sp. z o.o.) oraz działających w podobnych obszarach spółek ukraińskich. 

Dbałość o bezpieczeństwo energetyczne to element polskiej racji stanu

.Współpraca z Ukrainą i z sąsiadami w energetyce jest elementem polskiej racji stanu; Polska może uniezależnić cały region od „ruskiego miru” – ocenił w środę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że toczą się rozmowy w sprawie m.in. poszukiwania gazu w zachodniej Ukrainie.

Szef rządu w środę podczas odbywającej się w Warszawie konferencji „E23: PL for UA – Partnerstwo Polsko-Ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości” podkreślił, że planem rządu jest stworzenie z Polski hubu energetycznego – szczególnie gazowego – dla Europy Środkowej. To może oznaczać – jak podkreślił Mateusz Morawiecki, że Polska będzie dawcą bezpieczeństwa energetycznego dla całej Europy Środkowej, co z kolei będzie wzmacniało jej pozycję polityczną, podnosiło jej status i możliwości działania.

Premier dodał, że „uwalniając Polskę od energetycznego szantażu Rosji”, obecnie umożliwiamy krajom regionu wejście na ścieżkę niezależności energetycznej. „Możemy uniezależnić cały region od ruskiego miru. Polska już teraz aktywnie buduje nowy ład energetyczny w Europie” – zaznaczył.

Morawiecki podkreślił, że współpraca z Ukrainą i z sąsiadami w dziedzinie energetyki „jest również elementem polskiej racji stanu, będzie można wrócić do wspólnych projektów poszukiwawczych”.

„Jesteśmy już dzisiaj zapraszani do wspólnych projektów wydobywczych, poszukiwawczych na Ukrainie. Oczywiście musi tam zapanować pokój, ale takie projekty są możliwe. Rozmowy dotyczą różnych obszarów, także poszukiwania gazu na terenie Ukrainy Zachodniej” – poinformował premier.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że we współpracy z Ukrainą chodzi m.in. o modernizację połączenia energetycznego Rzeszów – elektrownia jądrowa Chmielnicka, które – zdaniem premiera – może w uniwersalny sposób służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i Ukrainy. Szef rządu poinformował ponadto o rozmowach dotyczących połączenia elektrowni jądrowej w Równem z Chełmem.

Szef rządu wskazał ponadto na to, że od 2022 r. ukraińskie elektrownie jądrowe zasilane są paliwem od amerykańskiej firmy Westinghouse. To ta sama firma, z którą polski rząd podpisał porozumienie dotyczące dostawy technologii do zbudowania pierwszej elektrowni atomowej.

„To pokazuje nie tylko kompatybilność pomiędzy Polską a Ukrainą na niwie energetycznej, ale także pełną spójność naszych planów dotyczącą współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Stanami Zjednoczonymi, które – trzeba to podkreślić – jako jedyne okazały się realnym gwarantem bezpieczeństwa w naszym regionie. Realnym gwarantem bezpieczeństwa w ogóle, a więc również realnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego” – zauważył.

Mateusz Morawiecki odniósł się również do planów i działań Rosji mających na celu uzależnić Europę od swoich surowców. „Węglowodorowy monopol w Europie jest dla Putina równie ważny, co czołgi i amunicja”. „W ten sposób Kreml oplatał siecią gazową, siecią rurociągów, swoimi surowcami naturalnymi całą Europę, uzależniał ją od siebie coraz mocniej” – mówił.

Premier Morawiecki wymienił też kolejne inwestycje energetyczne, które mają zapewnić Polsce bezpieczeństwo, m.in. budowę elektrowni jądrowych. Energia z pierwszego bloku ma popłynąć w 2033 r. Dodał, że w Gdańsku ma powstać kolejny terminal LNG – terminal pływający (FSRU). Rozbudowany ma zostać także Naftoport. Premier dodał, że budowane mają być również kolejne mosty energetyczne z sąsiadami Polski.

Nowy globalny porządek świata zbudujemy razem

.„Stany Zjednoczone i Europa pokazały, co można osiągnąć dzięki zjednoczeniu. Nasza reakcja w obliczu kryzysu, z którym mamy dziś do czynienia – brutalnej wojny Władimira Putina przeciwko Ukrainie – jest tego wyraźnym dowodem. Możemy jednak pójść dalej i rozszerzyć tę intensywną współpracę transatlantycką na wiele innych wspólnych wyzwań, przed którymi stoimy” – twierdzi Janet L.YELLEN, 78. Sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych.

Jak przekonuje, „Ukraina będzie potrzebowała ogromnego wsparcia i prywatnych inwestycji, co będzie przypominało odbudowę Europy po 1945 roku. Ukraina będzie musiała podejmować te działania krok po kroku, ale możemy pomóc jej już dziś, przygotowując się na to, co nadejdzie. Oczywiste jest, że zapowiedziane do tej pory wsparcie nie wystarczy, by zaspokoić potrzeby Ukrainy”.

Janet L. YELLEN podkreśla, że „wiem, że Europa znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji, biorąc pod uwagę istniejącą infrastrukturę i umowy na dostawy z Rosją w najbliższym czasie. Dlatego pochwalam przywódców europejskich za ich propozycję stopniowego wycofania wszystkich rosyjskich dostaw energii w ciągu sześciu miesięcy. Doceniam też solidarność Europejczyków, którzy akceptują konsekwencje tej propozycji”.

„W perspektywie średnioterminowej musimy radykalnie zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, inwestować w nowe technologie oraz zwiększyć wsparcie działań na rzecz efektywności energetycznej w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. W zależności od tego, jak długo utrzymają się wyższe ceny energii, powinniśmy zaobserwować pewne naturalne reakcje podaży i wdrażanie nowych technologii. Im dłużej będą trwały obecne zakłócenia, im bardziej zdecydowanie będziemy mówili nie rosyjskiej ropie, tym bardziej opłacalne będzie przestawienie się na źródła odnawialne” – pisze Janet L.YELLEN.

Filary polityki energetycznej Polski

.„Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dekadach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii” – pisze Tomasz DĄBROWSKI, były wiceminister energii.

Jak podkreśla, „celem strategii energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki i efektywności energetycznej, a także zmniejszenie oddziaływania sektora energii na środowisko przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. Za miarę realizacji celu przyjęto wskaźniki: 60 proc. udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., 21 proc. OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r., wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., poprawa efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. (w stosunku do prognoz z 2007 r.) i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 30 proc. do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.). Polityka energetyczna 2040 będzie oparta na ośmiu filarach”.

Pośród filarów polityki energetycznej Polski polityk wymienia „własne zasoby energetyczne”, „rozbudowę infrastruktury wytwórczej i sieciowej”, „dywersyfikację dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej”, „rozwój rynków energii”, „wdrożenie energetyki jądrowej”, „rozwój odnawialnych źródeł energii”, „rozwój ciepłownictwa i kogeneracji”, a także „poprawę efektywności energetycznej”.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 roku opiera się więc na ośmiu wyszczególnionych wyżej i dobrze zdefiniowanych filarach. Dzięki jej realizacji zmniejszymy poziom emisji w sektorze – co jest kluczowe dla ochrony klimatu – jednocześnie zapewniając naszemu krajowi bezpieczeństwo energetyczne” – pisze Tomasz DĄBROWSKI.

Gaz-System/WszystkoCoNajważniejsze/PAP/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 marca 2023