Polska liderem wśród państw NATO pod względem wydatków na obronność

NATO

Polska jest liderem wśród państw NATO pod względem wydatków na obronność; Warszawa przeznaczyła na ten cel w roku 2023 3,9 proc. PKB – podała w piątek 5 stycznia 2024 roku agencja informacyjna Belga, powołując się na dane niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką (ifo).

Polska liderem wśród państw NATO

.Jak przypomina agencja informacyjna Belga, NATO wymaga od wszystkich sojuszników rocznych wydatków na cele obronne w wysokości 2 proc. PKB. Spośród 25 przebadanych przez ifo krajów (Sojusz liczy obecnie 31 państw) tylko 10 osiągnęło wymagany cel.

„Polska jest liderem z wynikiem 3,9 proc., następnie Grecja (3 proc.) i Estonia (2,7 proc). Pozostałe kraje spełniające cel to Finlandia, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja i Wielka Brytania” – podała Belga.

Na drugim końcu skali, wśród krajów należących do NATO i przeznaczających najmniej na obronę, znalazła się Belgia (1,1 proc.) i Luksemburg (0,7 proc.).

Polska i Ukraina bronią bezpiecznej Europy

.„Jeśli Rosja pozostanie agresywna lub wojna z Ukrainą zakończy się niestabilnym kompromisem terytorialnym, rozmieszczenie znacznych sił amerykańskich i sojuszniczych w Polsce i Ukrainie, a także w krajach bałtyckich i innych państwach okaże się niezbędne” – piszą William COURTNEY i Peter A. WILSON.

„Zwiększona liczba wojsk USA w Polsce i Ukrainie stworzyłaby zapewne nowe możliwości. Ze względu na silną rosyjską obronę przeciwlotniczą Stany Zjednoczone powinny wystawić myśliwce F-35 typu stealth, uzbrojone w pociski nowej generacji. Ponadto siły amerykańskie mogłyby wprowadzić zaawansowane pociski precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu (PrSM – Precision Strike Missile) w miejsce pocisków balistycznych ATACMS, które wkrótce prawdopodobnie zostaną dostarczone Ukrainie” – wyjaśniają eksperci.

„Kwestią wymagającą rozpatrzenia jest rozmieszczenie wojsk amerykańskich i sojuszniczych w Polsce i Ukrainie po zakończeniu wojny. Jeśli Rosja pozostanie agresywna lub wojna z Ukrainą zakończy się niestabilnym kompromisem terytorialnym, rozmieszczenie znacznych sił amerykańskich i sojuszniczych w Polsce i Ukrainie, a także w krajach bałtyckich i innych państwach okaże się niezbędne. Z drugiej strony, jeśli po wojnie Moskwa stanie się mniej niebezpieczna, a jej armia będzie znacznie osłabiona, ponadto jeśli Ukraina wygra wojnę lub dołączy do NATO, może się okazać, że rozmieszczenie znacznych sił Sojuszu i USA w regionie nie będzie konieczne. Prawdopodobnie jednak nie będzie można całkowicie zrezygnować z ich obecności” twierdzą – William COURTNEY i Peter A. WILSON.

Od dekad Polska cieszy się ogromnym wzrostem wydajności

.W ten sposób opisuje polską gospodarkę Mathias CORMANN, sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), który na łamach Wszystko co Najważniejszezastanawia się nad ekonomiczną przyszłością naszego kraju. 

„Polskiej gospodarce dobrze służyły solidne ramy polityczne i korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoliło jej zbliżyć się pod względem standardu życia do bardziej zamożnych gospodarek, a także poradzić sobie z ogromnymi wstrząsami, których kraj doświadczył w ostatnich latach” – pisze Mathias CORMANN.

Według autora, w tych trudnych warunkach polityka makroekonomiczna musi zachować równowagę pomiędzy wspieraniem gospodarki a ograniczaniem inflacji. 

„Narodowy Bank Polski będzie musiał zachować czujność oraz gotowość do dalszego podnoszenia stóp procentowych, jeśli wyższe oczekiwania inflacyjne się utrwalą” – dodaje ekonomista.

Wsparcie fiskalne ochroniło gospodarstwa domowe i firmy przed szokiem cenowym w zakresie kosztów energii, lecz przyszłe rozwiązania należy dokładnie ukierunkować, aby zapewnić wsparcie tym, którzy najbardziej go potrzebują, bez nadmiernego zwiększania presji inflacyjnej. Zasadniczo polityka makroekonomiczna powinna umożliwić rozwiązanie problemu inflacji, jednocześnie zachęcając do zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia inwestycji w dodatkowe źródła energii.  OECD wzmocniła nadzór gospodarczy, poszerzając dotychczasowy zakres koncentracji na zrównoważeniu i społecznej inkluzywności rozwoju o aspekt odporności gospodarczej. 

.Polska, podobnie jak wiele innych gospodarek OECD, musi zmierzyć się z szeregiem wyzwań strukturalnych, o których można przeczytać w artykule Mathiasa CORMANNA.

PAP/ Artur Ciechanowicz/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 5 stycznia 2024