Matura w Polsce dla Ukraińców.
Język ukraiński zostanie dołączony do języków, które są do wyboru

Matura w Polsce dla Ukraińców. Język ukraiński zostanie dołączony do języków, które są do wyboru

Dziś uczniowie polskich szkół mogą zdawać na maturze następujące języki obce nowożytne: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki grupa ta ma zostać rozszerzona od roku szkolnego 2025/2026 o język ukraiński.

Brak języka ukraińskiego na maturze w Polsce jest dziś poważnym błędem

.”Szeroki napływ do Polski obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa może mieć wpływ na większe zainteresowanie Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą. Mając na uwadze powyższe, proponuje się umożliwienie wyboru języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego zdawanego na egzaminie maturalnym” – przekonują autorzy projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Bowiem “zakres dostępnych języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, ukształtował się w trakcie dotychczasowej praktyki egzaminacyjnej, na podstawie powszechności wyborów dokonywanych przez absolwentów”.

“Wojna sprawiła, że kilka milionów Ukraińców musiało opuścić swój kraj. Polskie społeczeństwo przyjęło uchodźców wojennych do swoich domów z otwartymi ramionami. Bezprecedensową decyzją polskich władz Ukraińcy uzyskali takie same prawa co Polacy – w zasadzie tylko poza możliwością głosowania” – pisze Piotr ARAK na łamach “Wszystko co Najważniejsze”. “Dzięki doświadczeniu nauczania zdalnego szkoły umiały się dość szybko zreorganizować, by przyjąć 200 tysięcy dodatkowych uczniów z Ukrainy (w samej Warszawie jest ich blisko 20 tys.). Zliberalizowano także zasady zatrudniania nauczycieli, by spośród uchodźców zatrudnić osoby mówiące po ukraińsku. Ukraińskie dzieci, uczące się w polskich szkołach po polsku, często uczęszczały zdalnie także na zajęcia w ukraińskich szkołach”.

Matura w Polsce dla Ukraińców, dotąd ukraiński jako językiem mniejszości narodowej

.Proponowana zmiana rozporządzenia ministra edukacji i nauki umożliwi, od roku szkolnego 2025/2026, przystępowanie do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego wszystkim absolwentom (zarówno absolwentom będącym obywatelami Ukrainy, jak i obywatelom polskim), z wyjątkiem absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej ukraińskiej, którzy mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego.

Dziś egzamin maturalny z języka ukraińskiego jako przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej jest przeprowadzany jako egzamin z języka mniejszości narodowej. Zgodnie z obowiązującym prawem, do tego egzaminu na poziomie podstawowym są obowiązani przystąpić absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (np. mniejszość ukraińska), w których zajęcia były prowadzone w tym języku.

Zgodnie z obowiązującym dziś prawem, absolwent szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku, i absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, w których język mniejszości narodowej jest drugim językiem nauczania, może zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub w języku danej mniejszości narodowej, z wyjątkiem przedmiotu język polski i treści dotyczących historii Polski i geografii Polski, które można zdawać tylko w języku polskim.

Absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka tej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego. Absolwent ten może wybrać ten język na egzaminie z przedmiotów dodatkowych (egzamin pisemny zdawany na poziomie rozszerzonym).

Dlaczego pierwszy egzamin maturalny z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego może zostać przeprowadzony dopiero w roku szkolnym 2025/2026?

.Centralna Komisja Egzaminacyjna ma obowiązek opracowania i ogłoszenia informatora do egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu (zawiera on m.in. przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie) nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, czyli na dwa lata przed terminem przeprowadzenia tego egzaminu po raz pierwszy. Konieczne będzie także przygotowanie materiałów na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego, przeprowadzenie szkoleń i utworzenie ewidencji egzaminatorów z tego przedmiotu oraz przygotowanie materiałów egzaminacyjnych. Kalendarz zmian jest więc taki, że projektowane nowelizacje rozporządzeń mają wejść w życie 1 września 2023 r., aby Centralna Komisja Egzaminacyjna mogła się wywiązać z tych obowiązków.

Matura w Polsce dla Ukraińców

.Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) i do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru, zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów, maksymalnie do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych (białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej) muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego (obligatoryjnego na poziomie podstawowym, chętni mogą zdawać także na rozszerzonym) i do ustnego.

“Prognozowanie jest w tej chwili trudne, niemniej jednak wydaje się bardzo prawdopodobne, że duża część uchodźców z Ukrainy pozostanie w regionie na dłużej. Musimy zadbać o to, by przyjazne nastawienie do Ukraińców ułatwiało ich integrację. Właściwa integracja w zakresie mieszkalnictwa, włączenie dzieci do systemu edukacji oraz uznawanie kwalifikacji umożliwiających wejście na rynek pracy to warunki wstępne pełnego uczestnictwa uchodźców w przyjmujących ich społecznościach. W dłuższej perspektywie może to przynieść korzyści społeczne i ekonomiczne całemu regionowi Europy Środkowo-Wschodniej” – argumentuje Lenka Dražanova.

PAP/Danuta Starzyńska-Rosiecka/AJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 20 stycznia 2023