Polska na 8. miejscu w rankingu Women In Work Index

Polska na 8. miejscu w rankingu Women In Work Index

Polska zajęła 8. miejsce w rankingu Women In Work Index, oceniającym sytuację kobiet na rynku pracy w krajach OECD – poinformowała firma doradcza PwC Polska.

.Zgodnie z opublikowanymi w raporcie spółki danymi, Polska zajęła wyższe miejsca niż inne państwa regionu takie jak Węgry (13. miejsce), Słowacja (17. miejsce), Estonia (19. miejsce) czy Czechy (24. miejsce). Najlepiej oceniane w rankingu były kolejno Luksemburg, Nowa Zelandia i Słowenia.

Polki z jednymi z najlepszych warunków pracy w Europie

.Według danych Eurostatu i OECD gender pay gap (różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn), luka płacowa w Polsce w 2021 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 6,5 proc. w 2020 r. i 8,5 proc. w 2019 r. – przekazano. Polskę wyprzedziły jedynie Luksemburg, Grecja, Belgia i Włochy – poinformowano. Autorzy raportu podkreślili jednak, że “nie oznacza to, że luka na poziomie 5,4 proc. w pełni oddaje skalę tego zjawiska, jest raczej pokazaniem trendu”.

W porównaniu do danych z 2020 r. stopa bezrobocia wśród kobiet utrzymała się na poziomie 3,3 proc. Zatrudnienie na pełen etat wzrosło w 2021 r. do 92,6 proc. wobec 91,1 proc w 2020 r., a stopa zatrudnienia do 66,1 proc. wobec 63,6 proc. “W porównaniu do 2020 r. znacznie wzrosła reprezentacja kobiet w zarządach, z 13,7 proc. do 22,4 proc.” – zauważono.

Women In Work Index

.Raport „Women in Work Index” to analiza rynków pracy w 33 państwach OECD pod kątem warunków pracy dla kobiet i ich aktywności zawodowej. Pod uwagę brane są takie czynniki jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia w obu grupach, liczba osób pracujących w pełnym wymiarze godzin i na część etatu. Autorzy raportu podkreślają, że gdyby wszystkim krajom OECD udało się podnieść poziom zatrudnienia kobiet do tego notowanego w Szwecji (81 proc.), PKB całej grupy mógłby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o 6 bln dolarów.

Koncepcja „nowego feminizmu”

.Na temat koncepcji „nowego feminizmu” Jana Pawła II na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Katarzyna DOMAŃSKA w tekście “Nowy feminizm w ujęciu Jana Pawła II i Edyty Stein. W rocznicę urodzin i kanonizacji Edyty Stein oraz pontyfikatu Jana Pawła II“.

“Koncepcja „nowego feminizmu” Jana Pawła II zawierała dwa istotne zadania: pierwszym było rozpoznawanie autentycznego „geniuszu” kobiety, a drugim wyrażanie go we wszystkich przejawach życia społecznego. Nowość papieskiego feminizmu zaznaczała się przede wszystkim w wydobyciu prawdziwego „geniuszu” kobiety”.

“Jan Paweł II włączał biologiczną i psychiczną odmienność kobiety w takie rozumienie człowieczeństwa, które broni swej godności, ale nie nienawidzi; podkreśla swą oryginalność, ale nie dominuje; walczy o równouprawnienie, ale nie wyrzeka się powołania do macierzyństwa. Jego zdaniem kobiecość może realizować „człowieczeństwo” w takim samym stopniu jak męskość, choć czyni to w odmienny sposób”.

“Zadaniem „nowego feminizmu” nie było zatem kształtowanie nowej ideologii czy tworzenie jakiegoś ruchu reakcyjnego. Przymiotnik „nowy” określał w tym wypadku feminizm prawdziwy – pojęty jako obrona kobiety we wszystkich wymiarach jej życia. Ze „starym” feminizmem „nowy” łączył m.in. sprzeciw wobec dyskryminacji i wyzysku kobiety. Integralne ujęcie „nowego feminizmu” odkrywało wszystko, co było (i jest) dobre w każdym feminizmie, ale dzięki wydobyciu „geniuszu” kobiety pozwalało w harmonii budować wspólną ludzką kulturę opartą na autentyczności, komplementarności i poszanowaniu godności człowieka”.

.”W tym sensie „nowy feminizm” propagowany przez Jana Pawła II był kontynuacją rozważań Edyty Stein, które zawarła najpełniej w dziele Kobieta. Jej zadanie według natury i łaski. Nie ma wątpliwości, że Stein przewidziała wiele zmian i przeobrażeń w poglądach dotyczących kobiety. Jej nauczanie było na tyle silne, że jego wpływ można odnaleźć w wielu miejscach na świecie. Pierwszy szkic amerykańskich biskupów Partners in the Mystery Redemption zawiera dosłowne powtórzenie poglądów Edyty Stein dotyczących roli kobiety i mężczyzny w małżeństwie, w społeczeństwie i Kościele. Czytamy tu m.in. o godności kobiety, komplementarności płci, zapewnieniu kobiecie dostępu do edukacji. Jej nauczanie, obserwacje i wnioski są także obecne w pracach filozoficznych Karola Wojtyły, zwłaszcza dotyczących płci i osoby oraz późniejszych dokumentach papieskich” – pisze Katarzyna DOMAŃSKA.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 8 marca 2023