Polska najczęściej eksportuje akumulatory litowo-jonowe

Akumulatory litowo-jonowe

Atutem polskiego eksportu jest jego silna dywersyfikacja produktowa – wskazał Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zwrócił uwagę, że najczęściej eksportowane w ostatnich miesiącach były m.in. akumulatory litowo-jonowe, pojazdy samochodowe do transportu towarów, papierosy.

Dywersyfikacja produktowa

.Jak zwrócił uwagę ekspert PIE, przyczyną dobrych wyników polskiego eksportu jest przede wszystkim wzrostu cen. „To głównie one napędzają wzrost wartości nasz eksport” – zaznaczył.

Marek Wąsiński zwrócił uwagę, że np. w okresie styczeń-marzec br. wolumen eksportu wzrósł o 1 proc. „Dodatnie saldo handlowe wynika z jednej strony ze spadku cen w porównaniu do zeszłego roku, ale także z mniejszego popytu na import zaopatrzeniowy względem 2022 r., jak też z ograniczenia krajowej konsumpcji” – wyjaśnił.

W jego ocenie wraz z odbiciem gospodarczym należy się spodziewać wyższej konsumpcji, a w związku z tym „ponownego wzrostu wartości importu i pogorszenia się salda polskiego handlu pod koniec roku”. „Jednocześnie niepewna koniunktura światowa – spowolnienie w Chinach i prognozowana recesja w Stanach Zjednoczonych w IV kwartale br. – także może odbić się na polskim eksporcie w najbliższych miesiącach, który dotychczas wykazywał się dużą odpornością w tym na recesję w Niemczech” – zauważył.

Wąsiński dodał, że najważniejszym rynkiem zbytu dla Polski są kraje Unii Europejskiej (75 proc. wartości polskiego eksportu), w tym przede wszystkim Niemcy. „Pogorszenie koniunktury w UE spowodowało wprawdzie spadek znaczenia unijnego rynku o 1,7 pkt. proc. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, ale udział Niemiec zwiększył się o 0,1 pkt. proc. rdr” – stwierdził. Dodał, że do 2,9 proc. (o 0,9 pkt. proc.) wzrósł z kolei udział Ukrainy. „Wśród rynków pozaunijnych w pierwszej dziesiątce ponad Ukrainą znajdują się jeszcze Wielka Brytania (udział 4,9 proc.) oraz Stany Zjednoczone (3 proc.)” – wskazał.

Akumulatory litowo-jonowe

.Według niego pięć eksportowanych z Polski produktów przekracza próg 1-proc. udziału w polskim eksporcie w okresie od stycznia do maja br. „Są to: akumulatory litowo-jonowe (eksport od stycznia do maja wyniósł 5,2 mld euro, co stanowiło 3,6 proc. polskiego eksportu), pojazdy samochodowe do transportu towarów (odpowiednio 1,9 mld euro i 1,3 proc.); papierosy (1,8 mld euro, 1,2 proc.); części i akcesoria nadwozi samochodowych (1,5 mld euro, 1 proc.) oraz telewizory (1,5 mld euro, 1 proc.)” – wymienił.

Eksport pozostałych towarów, jak wskazał, nie przekroczył 1 proc. udziału w polskim eksporcie. „Co ciekawe, akumulatory produkowane w Polsce są przeznaczone przede wszystkim na rynki europejskie (53 proc. jest wysyłane do Niemiec, a 10 proc. do Francji), ale jednocześnie 10 proc. trafia do Meksyku, a kolejne 4 proc. bezpośrednio do USA” – podkreślił.

„Atutem polskiego eksportu jest jego silna dywersyfikacja produktowa – to właśnie uchroniło polski eksport przed silnym spadkiem w trakcie pandemii, gdy np. sektor motoryzacyjny ciągnął w dół eksport z innych państw regionu” – ocenił Wąsiński. Dodał, że obecnie sektor motoryzacyjny „odbija po czasie zastojów produkcyjnych z poprzednich lat”.

Jak wskazał w piątek Narodowy Bank Polski, od stycznia br. obroty towarami charakteryzują się dodatnim saldem. W maju br. według wstępnych szacunków nadwyżka eksportu nad importem ukształtowała się na poziomie 5,0 mld zł, wobec deficytu 7,4 mld zł w maju 2022 r.

Gospodarka Polski

.Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Mathias CORMANN, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „Od mniej więcej trzech dekad Polska cieszyła się ogromnym wzrostem wydajności. PKB na mieszkańca potroił się od początku lat 90. i osiągnął około 80 proc. średniej OECD. Cyfryzacja gospodarki mogłaby dodatkowo zwiększyć wzrost produktywności, pomagając uwolnić przedsiębiorczy potencjał polskich firm w kraju i na rynkach globalnych. Stopień wykorzystania technologii cyfrowych w firmach, szczególnie tych małych i średnich, jest w Polsce stosunkowo niski. Cyfryzację można ułatwić, zwiększając wsparcie techniczne w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy menedżerom we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych. W Polskim Ładzie dąży się do tego poprzez wprowadzanie nowych ulg podatkowych dla badań i rozwoju oraz inwestycji w robotyzację. W celu dalszego pobudzenia innowacji rząd mógłby również zwiększyć nakłady na bezpośrednie finansowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz badań i rozwoju”.

„Polskiej gospodarce dobrze służyły solidne ramy polityczne i korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoliło jej zbliżyć się pod względem standardu życia do bardziej zamożnych gospodarek, a także poradzić sobie z ogromnymi wstrząsami, których kraj doświadczył w ostatnich latach. Zakończenie wojny w Ukrainie i zawarcie sprawiedliwego pokoju zgodnego z prawem międzynarodowym byłoby obecnie najbardziej skutecznym sposobem na zwiększenie perspektyw globalnego wzrostu. Do tego czasu potrzebujemy środków, które pozwolą nam w dalszym ciągu radzić sobie z najpilniejszymi problemami, a jednocześnie kontynuować wprowadzanie reform w celu rozwiązania długoterminowych wyzwań strukturalnych. Potrzebujemy dobrze opracowanych i skoordynowanych reakcji politycznych. OECD będzie nadal wspierać państwa członkowskie i społeczność globalną, dostarczając dane i analizy polityczne oraz udzielając porad w kwestii najlepszych praktyk politycznych. Będziemy również dalej ułatwiać dialog i rozwiązywanie problemów w oparciu o fakty. Skala dzisiejszych wyzwań jest ogromna. Reagowanie na nie poprzez rozsądne, dobrze przemyślane działania polityczne jest drogą ku lepszej i jaśniejszej przyszłości. Rolą OECD jest współpraca z Polską w budowaniu silnych podstaw gospodarczych” – pisze Mathias CORMANN w tekście „Polska może stworzyć podstawy silnego ożywienia gospodarczego na wysokim poziomie“.

PAP/Magdalena Jarco/WszytskocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 18 lipca 2023