Polska staje się hubem tworzącym technologię, twierdzi prezes PAIH

Prezes PAIH: Polska staje się hubem tworzącym technologię

Zaczynamy być hubem, w którym technologia jest kreowana, a nie tylko produkowania – twierdzi Paweł Kurtasz, prezes PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu). Dodał, że produkcją zaprojektowanych w Polsce rozwiązań elektronicznych zainteresowany jest np. Tajwan.

Prezes PAIH o polskich technologiach cyfrowych i współpracy z Tajwanem

.Szef PAIH powiedział, że Agencja podczas rozmów z inwestorami kładzie duży nacisk na sektory związane z technologiami cyfrowymi.

„Chcemy włączyć nasz kraj w krwiobieg światowej gospodarki cyfrowej, dlatego m.in. aktywizujemy współpracę z Tajwanem” – wskazał. Dopytywany o szczegóły tej współpracy, przypomniał, że już w ubiegłym roku zawarto porozumienie między Instytutem Techniki Przemysłowej (ITRI) na Tajwanie a polską Siecią Badawczą Łukasiewicz dotyczące prac badawczo-rozwojowych w obszarze półprzewodników na bazie azotku galu. Na mocy porozumienia strony zobowiązały się do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących przyrządów półprzewodnikowych. Podpisano także porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym i Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers’ Association.

„Chcemy nakreślić drogi współpracy pomiędzy tajwańskimi firmami, by produkowane przez nich dobra były projektowane w Polsce i w ten sposób dalej szły na świat” – powiedział Kurtasz. Dodał, że to niekoniecznie wiąże się z uruchomieniem produkcji w Polsce. „Oczywiście dążymy do tego, żeby w Polsce mogły być produkowane procesory, ale ta ścieżka ma pewien przebieg” – wskazał. Dodał, że obecnie Polska zabiega o zainteresowanie dużych graczy nie tylko z Tajwanu, ale też z innych krajów w tym obszarze.

Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu mówił też, że z rozmów z potencjalnymi inwestorami wynika, iż atutem Polski, poza lokalizacją, jest dostęp np. do bezpłatnej edukacji i duże zainteresowanie młodzieży kształceniem się. „Mamy bardzo dużą pulę talentów m.in. w obszarze elektroniki czy technologii cyfrowych. Zaczynamy być hubem, w którym technologia jest kreowana, a nie tylko produkowana” – powiedział.

Kurtasz zauważył, że obecnie coraz więcej centrów B+R lokowanych jest w Polsce – obecnie jest ok. 500. Przypomniał, że po koniec lutego br. budowę centrum badawczo-rozwojowego w Krakowie zapowiedziało Volvo (czwarte takie centrum koncernu na świecie), w którym docelowo ok. 600 osób będzie pisać oprogramowanie m.in. do najbardziej zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.

Inwestycje zagraniczne w Polsce

.Z kolei w maju br. koncern Visa ogłosił, że otworzy w Polsce globalny hub technologiczno-produktowy, który będzie pierwszym tego rodzaju projektem w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestycja – jak wskazał prezes PAIH – będzie piątym globalnym hubem technologiczno-produktowym Visa. Dodał, że realizowany w Polsce projekt inwestycyjny wpisuje się w dążenie Visa do tworzenia innowacji i inwestowania w regionie europejskim. „Visa będzie poszukiwać nowych sposobów na wykorzystanie umiejętności młodych specjalistów z Europy Środkowo-Wschodniej, by przyspieszyć pracę nad rozwojem produktów i tworzeniem innowacji na szeroką skalę, z korzyścią zarówno dla konsumentów oraz swoich klientów, jak również kupujących i sprzedających na całym świecie” – wskazał. Dodał, że do 2025 roku w hubie zostanie zatrudnionych 1500 specjalistów z obszaru technologii.

Zapytany o zainteresowania firm japońskich współpracą i inwestowaniem w Polsce, prezes PAIH powiedział: „czynimy starania do tego, by do tej współpracy doprowadzić”. Mówił, że japoński rynek jest dosyć specyficzny, np. wszystkie decyzje biznesowe podejmowane są po bardzo długiej analizie, co sprawia, że słabo tam się rozwijają startupy. Dlatego – jak mówił – próbujemy zainteresować Japończyków współpracą z polskimi młodymi innowacyjnymi firmami, zwłaszcza że jest tam duże zapotrzebowanie na różne nowości technologiczne.

W opinii szefa PAIH Polska może przetransponować niektóre japońskie technologie, które są doskonale dopracowane. Rozważane są np. niektóre rozwiązania systemu szybkich kolei, które – jak przyznał – są brane pod uwagę w kontekście planów budowy CPK.

Polska może stworzyć podstawy silnego ożywienia gospodarczego na wysokim poziomie

.„Polskiej gospodarce dobrze służyły solidne ramy polityczne i korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoliło jej zbliżyć się pod względem standardu życia do bardziej zamożnych gospodarek, a także poradzić sobie z ogromnymi wstrząsami, których kraj doświadczył w ostatnich latach” – pisze Mathias CORMANN, Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Jak podkreśla, „OECD wzmocniła nadzór gospodarczy, poszerzając dotychczasowy zakres koncentracji na zrównoważeniu i społecznej inkluzywności rozwoju o aspekt odporności gospodarczej. Polska, podobnie jak wiele innych gospodarek OECD, musi zmierzyć się z szeregiem wyzwań strukturalnych”. 

Zdaniem Mathiasa CORMANNA „pierwszym z nich jest starzenie się społeczeństwa, które stanowi wyzwanie dla stabilności budżetowej z powodu obniżenia wydajności i tempa wzrostu gospodarczego w wyniku mniejszego udziału siły roboczej, gdy koszty związane ze starzeniem się będą nadal rosły. Aby zapewnić długoterminową stabilność budżetową i rozsądne emerytury, należy wydłużyć okres aktywności zawodowej poprzez stopniowe zrównanie ustawowego wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, a także podwyższenie wieku emerytalnego zgodnie z wydłużeniem średniej długości życia w dobrym zdrowiu. W szerszej perspektywie Polska musi podnieść liczebność swojej siły roboczej poprzez zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej, zwiększanie udziału określonych grup (np. młodych rodziców) w rynku pracy oraz poprzez ułatwianie imigracji”.

Ekspert zauważa, że „od mniej więcej trzech dekad Polska cieszyła się ogromnym wzrostem wydajności. PKB na mieszkańca potroił się od początku lat 90. i osiągnął około 80 proc. średniej OECD. Cyfryzacja gospodarki mogłaby dodatkowo zwiększyć wzrost produktywności, pomagając uwolnić przedsiębiorczy potencjał polskich firm w kraju i na rynkach globalnych. Stopień wykorzystania technologii cyfrowych w firmach, szczególnie tych małych i średnich, jest w Polsce stosunkowo niski. Cyfryzację można ułatwić, zwiększając wsparcie techniczne w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy menedżerom we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych”.

Proces ten wiąże się również z jakością edukacji. „Należy zapewnić ludziom odpowiednie, nowoczesne umiejętności w celu ułatwienia im uczestnictwa w transformacji cyfrowej i czerpania z niej korzyści” – twierdzi Mathias CORMANN.

Dodaje on ponadto, że „Polska poczyniła postępy w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, ale jak wiele innych krajów, musi znacznie przyspieszyć transformację klimatyczną. Ponieważ około 40 proc. dostaw energii w Polsce opiera się na węglu, emisyjność węglowa gospodarki pozostaje wysoka. Ludzie nadal odczuwają negatywne skutki złej jakości powietrza. Wzmożony nacisk na bezpieczeństwo energetyczne w wyniku wojny jest okazją, aby w ramach przeglądu strategii energetycznej Polski rozważyć większy rozwój odnawialnych źródeł energii, dywersyfikację technologii i poprawę efektywności energetycznej przy jednoczesnym zminimalizowaniu zależności od węgla w najbliższym czasie”.

PAP/Ewa Wesołowska/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 czerwca 2023