Jak Polska może stać się hubem odbudowy Ukrainy?

Wojna na Ukrainie złamała francusko-niemiecką oś, która niegdyś definiowała Europę. Teraz inicjatywę przejmują Polska i Wielka Brytania – pisze w najnowszym numerze brytyjskiego tygodnika „The New Statesman” prof. Maurice Glasman, politolog z St Mary's University w Londynie.

Przygotowujemy instytucje i instrumenty, które będą służyły polskim podmiotom do rozwoju działalności na Ukrainie; koncentrujemy się na projektach transportowo- logistycznych i jesteśmy przekonani, że Polska będzie hubem odbudowy Ukrainy – mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz.

.Emilewicz uczestniczyła w poniedziałek w III Konferencji Warszawskiej dotyczącej wsparcia Ukrainy pt.: „Ukraine-NATO-Regional Security”.

Polska hubem odbudowy Ukrainy?

.”Ten weekend dowiódł nam bardzo boleśnie, jak mało wiemy o tym, co dzieje się na Kremlu – nie tylko w Polsce. Ukraina to bardzo duży kraj. Obserwujemy z bardzo dużym zaniepokojeniem niekorzystne zmiany demograficzne, które tam się dzieją, także związane z emigracją, która będzie postępowała im dłużej będzie trwał konflikt, (…) to co dzieje – liczba urodzeń versus liczba zgonów – to bardzo bolesne dla Ukrainy dane. Musimy to wziąć pod uwagę” – powiedziała wiceminister.

„Ale nawet jeśli Ukraina jest pogrążona w długoterminowym konflikcie, to jej znaczne obszary wymagają inwestycji i jej potrzebuję – wspomnę tu zwłaszcza zachodnią Ukrainę, która od początku wojny bardzo się zmieniła” – dodała Emilewicz. Jak zauważyła, Polacy i Czesi mają tę przewagę nad innymi krajami jeśli chodzi o inwestycje na Ukrainie, że jest to dla nich rynek znany. Dlatego – mówiła – firmy tych krajów powinny uzyskać wsparcie finansowe, by mogły w tym kraju prowadzić działalność.

Skala polskiej pomocy humanitarnej dla Ukrainy

.Emilewicz przypomniała, że w kwestii pomocy humanitarnej, której udzieliła i udziela stale Polska, mówimy o kwocie ok 600 mln zł. Wskazała, że nie jest to całość środków zaofiarowanych Ukrainie, bo dotyczą one nie tylko towarów przesłanych na Ukrainę, ale też pomocy stale udzielanej 1,5 mln obywateli ukraińskim, którzy przebywają obecnie w Polsce. Dodała, że całość pomocy, jakiej Polska udzieliła Ukrainie w ubiegłym roku jest szacowana na ok. 2,5 proc. PKB Polski. Emilewicz mówiła, że strona ukraińska przekazała wstępny program dotyczący obszarów, w których Ukraina definiuje potrzeby w kwestii odbudowy i że jest on obecnie analizowany.

Przekazała, że ponad 260 podmiotów gospodarczych działa nadal na Ukrainie i choć powszechnie mówi się „tętno gospodarcze Ukrainy spowolniło” to są branże, których działalność nadal jest bardzo prężna – w tym branże budowlane czy wykończeniowe, ceramika użytkowa, w których firmy zwiększają swoją produkcję. „Ukraina żyje i się już modernizuje” – podkreśliła wiceminister. Poinformowała, że najbardziej oczekiwane na Ukrainie – także ze strony państw zachodnich – są inwestycje w infrastrukturę: zarówno w nowe przejścia graniczne jak i budowę dróg oraz modernizację połączeń kolejowych.

Polska specjalność – nieczekanie na „dzień po”

.”To są takie obszary, w których widzielibyśmy, że inwestycje w nich mogą się zacząć nie czekając na «dzień po». Polską specjalnością jeśli chodzi o odbudowę jest właśnie nieczekanie na «dzień po»” – zaznaczyła Emilewicz. Mówiła, że jeśli chodzi o przedstawiane dotąd plany państw zachodnich, to kończą się one zastrzeżeniem „analiza ryzyka, zakończenie działań wojennych”. „My nie czekamy na ten dzień” – zapewniła.

Przypomniała, że w ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizujący zasady działania korporacji ws. ubezpieczeń kredytów eksportowych, co – jak mówiła – sprawi, że pierwsza tego typu agencja w Europie będzie mogła ubezpieczać inwestycje i działalność gospodarczą podejmowana przez firmy operujące na Ukrainie. Wyraziła nadzieję, że parlament przyjmie tę nowelę do końca lipca, co umożliwiłoby już w sierpniu szerszą działalność firmom polskim i zagranicznym, w tym firmom ukraińskim.

Powrót Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu do Kijowa

.Według Emilewicz ważną informacją, jest też wiadomość o zniesieniu ukraińskiego moratorium na wywóz gotówki z Ukrainy, co było postulatem także polskich firm. Podkreśliła, że wśród elementów wsparcia jest też „powrót Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu do Kijowa”, co według niej ma nastąpić „w najbliższych dniach”. „Więc nie czekamy na «dzień po», przygotowujemy instytucje i instrumenty lokalne, które będą służyły polskim podmiotom, aby rozwijać działalność, którą już tam się prowadzi.(…) Koncentrujemy się na projektach transportowo- logistycznych i jesteśmy przekonani, że jak Polska jest dziś hubem pomocy humanitarnej, tak będzie hubem w zakresie odbudowy Ukrainy” – zapewniła Emilewicz. 

Udział Polski w odbudowie Ukrainy

.Na temat konieczności udziału polskiego kapitału w odbudowie Ukrainy na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Krzysztof MAZUR w tekście “Razem możemy wygrać pokój dla Europy Środkowej na dekady“.

“Państwo polskie dobrze rozpoznało swoje strategiczne interesy już na początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Aktywnie współtworzyło koalicję „jastrzębi” jednoznacznie wspierających Ukraińców na poziomie UE i NATO. Słusznie uznano, że militarna porażka tego państwa oznacza drastyczne pogorszenie się naszego bezpieczeństwa. Możemy przegrać pokój, jeśli za tym partnerstwem na poziomie politycznym i militarnym nie zostaną podjęte kolejne działania”.

“Potrzebujemy śmiałego otwarcia w wymiarze gospodarczym, infrastrukturalnym czy energetycznym. Potrzebujemy tysięcy wspólnych przedsięwzięć na poziomie konkretnych firm oraz instytucji, by osadzić to partnerstwo na solidnych fundamentach. Czas zacząć w naszym myśleniu wykraczać poza horyzont jedynie doraźnej pomocy w sytuacji wojny. Dopiero wspólne planowanie przyszłości na kolejne dekady odwróci bieg historii sięgającej XVII wieku, gdy Ukraina znalazła się w rosyjskiej strefie wpływów”.

.”Podstawą do wspólnego planowania przyszłości jest ogromny kapitał zaufania. Jeszcze przed atakiem z lutego 2022 roku kijowski think tank Centrum Nowej Europy opublikował badania społeczne przeprowadzone na całej Ukrainie. W odpowiedzi na pytanie: „Z którymi krajami na świecie Ukraina powinna budować głęboką więź i współpracę?” aż 92 proc. respondentów wskazało Polskę. Jednoznaczna postawa naszego kraju wobec ataku Rosjan tylko umocniła ten pogląd u naszych wschodnich sąsiadów. Liderem zaufania na Ukrainie do zagranicznych polityków jest Andrzej Duda. Jego działania pozytywnie ocenia ponad 90 proc. ankietowanych. Te wyniki pokazują ogromną zmianę w naszych relacjach. Dawne animozje i trudne kwestie z przeszłości odeszły na dalszy plan. Od wieków nie mieliśmy lepszych relacji, co jest znakomitym punktem wyjścia do budowy partnerstwa opartego na przyjaźni i strategicznych celach” – pisze Krzysztof MAZUR.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 26 czerwca 2023