Polska to bezpieczna, stabilna lokalizacja dla inwestycji - prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda przekonywał w Chinach do inwestycji w Polsce. Zapewniał, że nasz kraj to bezpieczna, stabilna i perspektywiczna lokalizacja dla zagranicznego kapitału i inwestycji, gwarantująca niedyskryminujące otoczenie biznesowe.

Wzrost polskiej gospodarki zachęca przedsiębiorców z całego świata

.Polski prezydent od niedzieli składa oficjalną wizytę w ChRL. We wtorek w Dalian wziął udział w letniej odsłonie Światowego Forum Ekonomicznego. Podczas sesji otwarcia Duda opowiadał o Polsce i ostatnich dekadach naszego rozwoju. Jak zapewniał, Polska to kraj udanej transformacji gospodarczej, lider wzrostu i doskonałe miejsce do inwestycji.

„Od 1990 roku skala wzrostu PKB mojego kraju znacząco przekroczyła 1000 procent – z poziomu niespełna 66 mld dolarów do obecnej wartości ponad 800 mld dolarów. Realny PKB per capita wzrósł z 6100 dolarów do przeszło 46 tysięcy dolarów. Najważniejsze instytucje finansowe na świecie prognozują, że najbliższe lata przyniosą dalszą kontynuację trendu bogacenia się polskiego społeczeństwa. Po prześcignięciu Grecji i Portugalii pod względem realnego dochodu na mieszkańca, Polska w najbliższych latach – jak przewiduje się – dorówna Hiszpanii, a następnie Włochom” – wyliczał prezydent Andrzej Duda.

„Mimo wszystkich kryzysów, pandemii koronawirusa, kryzysu energetycznego, który przeszliśmy w związku z rosyjską agresją na Ukrainę wzrost jest cały czas nieprzerwany” – dodał.

Zdaniem Dudy, za tymi wynikami gospodarczymi stoi mądrość ekonomicznych i politycznych decyzji polskich władz w ciągu ostatnich 35 lat. Za kluczowy moment na początku tej drogi prezydent uznał radykalne zerwanie z gospodarką nakazowo-rozdzielczą i przejście na wolnorynkowe zasady handlu. „Zbudowaliśmy sprawne i stabilne instytucje państwowe i gospodarcze. Obraliśmy stały kurs na integrację z Unią Europejską, której częścią jesteśmy od przeszło 20 lat. Te czynniki zapewniły nam wiarygodność, przewidywalność oraz stabilność” – oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Jesteśmy w sercu Europy – prezydent Andrzej Duda

.Prezydent przekonywał, że Polacy są narodem ambitnym, kreatywnym, zdolnym do poświęceń, pracowitym i konsekwentnym. Zwrócił uwagę, że obecnie wśród 30-latków co drugi posiada wyższe wykształcenie, zaś w ubiegłym roku polskie uniwersytety ukończyło ponad 55 tys. absolwentów kierunków technicznych i informatycznych. Wskazywał też, że w ciągu ostatnich 20 lat bezrobocie w Polsce spadło do jednego z najniższych wśród państw UE poziomów i wyniosło 2,7 proc. na koniec ubiegłego roku.

Duda mówił ponadto, że dzięki otwarciu naszej gospodarki na inwestycje zagraniczne, przyciągnęliśmy kapitał, wiedzę i nowe technologie, co – jak ocenił – znacznie przyspieszyło dynamiczny wzrost gospodarczy Polski po 1989 r.

„Zachęcam państwa do bliższego przyjrzenia się możliwościom, które oferujemy. Polska to bezpieczna, stabilna i perspektywiczna lokalizacja dla zagranicznego kapitału i inwestycji, gwarantująca niedyskryminujące otoczenie biznesowe. Chętni do tego, by prowadzić biznes w Polsce i z Polską, by inwestować w Polsce, mogą liczyć na szeroki i szczodry wachlarz instrumentów wsparcia, w tym granty i ulgi podatkowe” – oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Wspomniał też o rozbudowie polskiej infrastruktury. „Mój kraj od wieków stanowi pomost pomiędzy Wschodem a Zachodem. Jesteśmy w sercu Europy. To w Polsce przecinają się najważniejsze arterie drogowe i kolejowe łączące nasz kontynent. To u nas znajdują się terminale intermodalne w Małaszewiczach i Sławkowie, gdzie kończy się szerokotorowa linia transsyberyjska, gdzie docierają dzisiaj pociągi także i z Chin (…). Dlatego nie sposób wyobrazić sobie obecności gospodarczej w Europie – w szczególności gospodarczej obecności Chin – z pominięciem i bez Polski” – powiedział Duda.

Polska może stać się jednym z gospodarczych liderów

.O przyszłości rodzimego biznesu i przemysłu pisze na łamach Wszystko co Najważniejsze Mathias CORMANN, sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W tym celu polityka makroekonomiczna musi zachować równowagę pomiędzy wspieraniem gospodarki a ograniczaniem inflacji. W tym celu Narodowy Bank Polski będzie musiał zachować czujność oraz gotowość do dalszego podnoszenia stóp procentowych, jeśli wyższe oczekiwania inflacyjne się utrwalą. Wsparcie fiskalne ochroniło gospodarstwa domowe i firmy przed szokiem cenowym w zakresie kosztów energii, lecz przyszłe rozwiązania należy dokładnie ukierunkować, aby zapewnić wsparcie tym, którzy najbardziej go potrzebują, bez nadmiernego zwiększania presji inflacyjnej. Zasadniczo polityka makroekonomiczna powinna umożliwić rozwiązanie problemu inflacji, jednocześnie zachęcając do zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia inwestycji w dodatkowe źródła energii.  OECD wzmocniła nadzór gospodarczy, poszerzając dotychczasowy zakres koncentracji na zrównoważeniu i społecznej inkluzywności rozwoju o aspekt odporności gospodarczej. Polska, podobnie jak wiele innych gospodarek OECD, musi zmierzyć się z szeregiem wyzwań strukturalnych. 

„Pierwszym z nich jest starzenie się społeczeństwa, które stanowi wyzwanie dla stabilności budżetowej z powodu obniżenia wydajności i tempa wzrostu gospodarczego w wyniku mniejszego udziału siły roboczej, gdy koszty związane ze starzeniem się będą nadal rosły” – zaznacza autor.

W jego ocenie, aby zapewnić długoterminową stabilność budżetową i rozsądne emerytury, należy wydłużyć okres aktywności zawodowej poprzez stopniowe zrównanie ustawowego wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, a także podwyższenie wieku emerytalnego zgodnie z wydłużeniem średniej długości życia w dobrym zdrowiu. W szerszej perspektywie Polska musi podnieść liczebność swojej siły roboczej poprzez zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej, zwiększanie udziału określonych grup (np. młodych rodziców) w rynku pracy oraz poprzez ułatwianie imigracji. Dlatego mile widziane są niedawno wprowadzone środki mające na celu zachęcenie emerytów do pracy, jak również rozbudowa zaplecza opiekuńczego dla dzieci oraz program migracji wykwalifikowanych pracowników. Ponadto Polska powinna rozważyć poszerzenie swojej bazy dochodów poprzez usprawnienie systemu obniżonych stawek i zwolnień z podatku VAT oraz skorygowanie opodatkowania nieruchomości. Kraj powinien również zwiększyć efektywność wydatków rządowych poprzez ich kompleksową analizę. 

Należy też pamiętać, że od mniej więcej trzech dekad Polska cieszyła się ogromnym wzrostem wydajności. PKB na mieszkańca potroił się od początku lat 90. i osiągnął około 80 proc. średniej OECD. Cyfryzacja gospodarki mogłaby dodatkowo zwiększyć wzrost produktywności, pomagając uwolnić przedsiębiorczy potencjał polskich firm w kraju i na rynkach globalnych. Stopień wykorzystania technologii cyfrowych w firmach, szczególnie tych małych i średnich, jest w Polsce stosunkowo niski. Cyfryzację można ułatwić, zwiększając wsparcie techniczne w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy menedżerom we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych. W Polskim Ładzie dąży się do tego poprzez wprowadzanie nowych ulg podatkowych dla badań i rozwoju oraz inwestycji w robotyzację. W celu dalszego pobudzenia innowacji rząd mógłby również zwiększyć nakłady na bezpośrednie finansowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz badań i rozwoju. 

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 25 czerwca 2024