Polska wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ

Polska w radzie ONZ. Polska została wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC) – najważniejszego organu zajmującego się globalną polityką rozwoju – na lata 2024-2026. Polska w radzie ONZ zasiądzie dzięki poparciu 177 z 193 państw członkowskich. Naszym mottem w ECOSOC będzie „Solidarny rozwój”.

Polska została wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC) – najważniejszego organu zajmującego się globalną polityką rozwoju – na lata 2024-2026. Polska w radzie ONZ zasiądzie dzięki poparciu 177 z 193 państw członkowskich. Naszym mottem w ECOSOC będzie „Solidarny rozwój”.

Polska w radzie ONZ

.„3-letnie członkostwo w Radzie Gospodarczej i Społecznej dopełni cykl zasiadania Polski w trzech głównych radach ONZ (Rada Bezpieczeństwa 2018-2019, Rada Praw Człowieka 2020-2022, Rada Gospodarcza i Społeczna 2024-2026). […] Hasłem i myślą przewodnią członkostwa Polski będzie «Solidarny rozwój»” – napisano w komunikacie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku.

Jak zaznaczył ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ, wysokie poparcie polskiej kandydatury stanowi potwierdzenie wiarygodności Polski, a także zainteresowanie doświadczeniami i sukcesami, jakie odniosła łącząc dynamiczny rozwój z programami społecznymi.

„Taki model działania chcemy pokazać światu jako lekcję, którą Polska wyciągnęła z okresu transformacji” – przekazał Szczerski komentując głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. „Nasze członkostwo w tym najważniejszym organie ONZ zajmującym się sprawami rozwoju gospodarczego stanowić będzie kontynuację intensywnego zaangażowania w prace ONZ i przyczyni się do dalszego umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej” – podkreślił dyplomata.

Czym jest Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ?

.Rada Gospodarcza i Społeczna jest jednym z głównych organów ONZ podlegającym Zgromadzeniu Ogólnemu. Ustanowiona została na mocy Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 r. Odgrywa centralną rolę w koordynowaniu działalności ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju w oparciu o trzy filary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy.

ECOSOC składa się z 54 członków wybieranych na trzyletnią kadencję według reprezentacji geograficznej – Afryka ma 14 członków, Azja – 11, Europa Wschodnia – 6, Ameryka Łacińska i Karaiby – 10, Europa Zachodnia i inne kraje – 13. Każdego roku Zgromadzenie Ogólne odnawia trzecią część składu Rady. Polska po raz pierwszy zasiadała w Radzie w latach 1948-1953, a ostatni w latach 2008-2010.

Konsekwentna praca polskiej dyplomacji

.Informację o tym, że Polska w radzie ONZ zasiądzie już w 2024 r. skomentował prezydent Andrzej Duda. „Brawo, dziękuję za znakomicie wykonane zadanie, Panie Ambasadorze; konsekwentnie robimy swoje”.

Do sprawy odniósł się również na Twitterze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. „Konsekwentna praca polskiej dyplomacji!” – napisał minister w KPRP.

Struktury ONZ

.Krzysztof SZCZERSKI, na łamach Wszystko co Najważniejsze, pisał, że „Organizacja Narodów Zjednoczonych to mikrokosmos pełen paradoksów”.

„To w końcu największa uniwersalna organizacja globalna, skupiająca ponad 190 państw, powołana w celu działania na rzecz globalnego pokoju. Jednocześnie w swoim DNA nosi ona pozostałości świata, który wyłonił się z II wojny światowej, a następnie zimnej wojny. Widać to zwłaszcza w szczególnej pozycji związanej z prawem weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ dawnych państw alianckich (USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji [zastąpiła w Radzie ZSRR]) oraz Chin”.

Szczerski wskazał również, jak szerokie działania podejmuje polska ambasada przy ONZ.

PAP/os/adj/WszystkocoNajważniejsze/KR

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 8 czerwca 2023