Polski Fundusz Rozwoju zaproszony do Funduszu Innowacyjności NATO

Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje 42 mln euro w Fundusz Innowacyjności NATO - poinformowała PFR Ventures - spółka zależna PFR, przez którą Polska przekaże środki.

Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje 42 mln euro w Fundusz Innowacyjności NATO – poinformowała PFR Ventures – spółka zależna PFR, przez którą Polska przekaże środki.

Polski Fundusz Rozwoju – inwestycje

.Fundusz Innowacyjności NATO (NATO Innovation Fund, NIF) został powołany 10 lipca przez 23 państwa Sojuszu; przyznano mu miliard euro na inwestycje w technologie podwójnego (cywilnego i wojskowego) zastosowania. Fundusz, który oficjalnie zainicjuje działalność we wtorek podczas szczytu w Wilnie, będzie miał główną siedzibę w Amsterdamie oraz biura w Londynie i Warszawie.

Wkład Polski wynosi ok. 5 procent. Inwestycji dokonał Polski Fundusz Rozwoju za pośrednictwem PFR Ventures i w porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz MON.

23 kraje sojusznicze zaangażowały zespół specjalistów do zarządzania funduszem, powołanym, by np. wspierać start-upy pracujące nad technologiami znajdującymi zastosowanie w bezpieczeństwie i obronności. Fundusz będzie inwestować w dziedziny takie jak sztuczna inteligencja (AI), komputery kwantowe, sektor kosmiczny i biotechnologia.

„Wojna w Ukrainie uwypukla potrzebę rozwoju nowoczesnych technologii, które mogą być wykorzystywane przez wojsko” – powiedział cytowany w komunikacie PFR Venture prezes PFR Paweł Borys. „Nie chodzi tylko o technologie czysto zbrojeniowe, ale także innowacje np. w obszarze rozpoznania lub komunikacji. To dziedziny, które często rozwijane są na rynku cywilnym, a mogą być z pożytkiem wdrażane również w wojsku” – dodał.

”Doświadczenia z niesprowokowanej rosyjskiej agresji na Ukrainę jednoznacznie wskazują, że skuteczna obrona wymaga użycia zaawansowanych technologii” – powiedział wiceminister obrony Marcin Ociepa. Dodał, że wymaga to „odpowiedniego tempa wdrażania nowoczesnych rozwiązań w systemach wojskowych”, np. przez adaptację rozwiązań z rynku cywilnego.

PFR i PFR Ventures – umowy o współpracy z MON

.W ostatnim czasie PFR i PFR Ventures podpisały umowy o współpracy z MON. Instytucje mają współpracować m.in. w obszarze rozwoju polskich młodych technologii i informowania przedsiębiorców o możliwościach związanych z projektami DIANA i NIF.

W projekcie uczestniczą Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Węgry, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska; Portugalia; Rumunia, Słowacja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy.

W promocji przełomowych technologii poprzez angażowanie ośrodków akademickich i prywatnych firm uczestniczą także Sojusznicze Dowództwo Transformacji (Allied Transformation Command, ACT), Centrum Innowacji i Biuro Innowacji.

Zamiar powołania Funduszu Innowacji przedstawiciele państw sojuszniczych zapowiedzieli przed rokiem na madryckim szczycie NATO.

Fundusz ma uzupełniać działania powołanego w 2020 roku cywilno-wojskowego Akceleratora Innowacji Obronnych dla Północnego Atlantyku (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA).

O polskiej gospodarce

.Polskiej gospodarce dobrze służyły solidne ramy polityczne i korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoliło jej zbliżyć się pod względem standardu życia do bardziej zamożnych gospodarek, a także poradzić sobie z ogromnymi wstrząsami, których kraj doświadczył w ostatnich latach – pisze na łamach „Wszystko co Najważniejsze” Mathias CORMANN.

Ponad 9,5 milionów ukraińskich uchodźców przekroczyło granicę z Polską. Z oficjalnych szacunków wynika, że około 1,6 miliona z nich pozostało w Polsce, co odpowiada 4 procentom populacji tego kraju. Większość uchodźców to kobiety i dzieci. Polacy zapewnili im mieszkania, wsparcie finansowe, dostęp do opieki zdrowotnej i szkolnictwa, a także otworzyli dla nich rynek pracy. Cieszy fakt, że wielu uchodźców podjęło pracę, a ich dzieci uczęszczają do polskich szkół. Od stycznia do listopada 2022 roku polski rząd był szóstym najsilniej wspierającym Ukrainę rządem pod względem udzielonej pomocy o charakterze finansowym, ale nie tylko. Całkowite wsparcie dla Ukrainy w tym okresie wyniosło około 1,5 proc. PKB Polski, co czyni Polaków jednym z najhojniejszych pomocników Ukrainy – czytamy w tekście „Polska może stworzyć podstawy silnego ożywienia gospodarczego na wysokim poziomie”.

PAP/ Jakub Borowski/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 11 lipca 2023
Fot.: https://commons.wikimedia.org