Polski wniosek do ONZ w sprawie reparacji od Niemiec

Polski wniosek do ONZ w sprawie reparacji od Niemiec

Skierowanie we wtorek wniosku do ONZ z prośbą o podjęcie interwencji w kwestii reparacji wojennych – zapowiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Celem jest uświadomienie społeczności międzynarodowej i najważniejszym organizacjom międzynarodowym, że jest problem nierozliczonych zbrodni – dodał.

.Zapytany w Programie 1 Polskiego Radia o kwestię reparacji wojennych Mularczyk zaznaczył, że rząd polski podjął szereg działań w tej sprawie. „Wysłaliśmy ponad 50 not do krajów Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO, tak, że ta sprawa jest znana w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym, wśród naszych sojuszników” – powiedział. Polski wniosek do ONZ w sprawie reparacji od Niemiec został przekazany.

Dodał, że wystąpiono także do UNESCO w sprawie zrabowanych Polsce dzieł kultury oraz do Rady Europy. “W dniu dzisiejszym myślę, że to będzie chyba najważniejsze wystąpienie, czy interwencja, kierujemy również polski wniosek do ONZ z prośbą o podjęcie właśnie interwencji w tym obszarze” – zaznaczył Mularczyk.

Podkreślił też, że celem tych interwencji jest „uświadomienie społeczności międzynarodowej” oraz najważniejszym organizacjom międzynarodowym, że „jest problem nierozliczonych zbrodni”.

Dodał, że działania dotyczące reparacji w ciągu ostatnich trzech miesięcy zmierzają do “umiędzynarodowienia problematyki odszkodowań i reperacji” oraz „uświadomienia politykom i dyplomatom, że ten problem jest nierozwiązany”.

„Zwracamy się z prośbą o interwencję w tej sprawie, o stworzenie pewnej platformy dialogu z Niemcami, które nie chcą prowadzić tego dialogu” – dodał Mularczyk.

1 września 2022 r. zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował Mularczyk.

Straty poniesione przez Polskę

.Przewodniczący Rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Arkadiusz MULARCZYK, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” zwraca uwagę, że: „Podczas II wojny światowej Polska poniosła największe straty osobowe i materialne (w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego) ze wszystkich państw europejskich. Wynikały one przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej, motywowanej przekonaniem o niższości rasowej ludności polskiej. Niemcy celowo i w sposób zorganizowany eksterminowali ludność na okupowanych terenach, a także intensywnie eksploatowali społeczeństwo polskie, zarówno poprzez pracę przymusową, jak i gospodarkę rabunkową. Drenowali zgromadzony przez wieki kapitał poprzez rabunek depozytów, nakładanie nadmiernych obciążeń fiskalnych oraz przerzucanie kosztów wojny i okupacji na społeczeństwo polskie. Uwieńczeniem dzieła zniszczenia było zburzenie stolicy państwa, Warszawy, oraz tysięcy polskich miast i wsi”.

„Ogromnej skali strat wojennych nie może odzwierciedlić żaden ilościowy rachunek, nie można bowiem w pełni rozliczyć rozmiaru wojennych nieszczęść, śmierci ludzi i związanych z tym, niekiedy wielopokoleniowych, dramatów. Jednak dla współczesnych i przyszłych pokoleń, a także dla prawdy historycznej niezbędne jest kompleksowe i systemowe oszacowanie strat wojennych, które poniosła Rzeczpospolita Polska. Brak takiego rachunku uniemożliwia bowiem także pełną ocenę rzeczywistego wymiaru dokonań Polski po II wojnie światowej aż po dzień dzisiejszy” – pisze Arkadiusz MULARCZYK w tekście „Polska do dziś odczuwa skutki II wojny światowej” [LINK].

PAP/Aleksandra Kuźniar/WszytskoCoNajważniejsze/EG

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 stycznia 2023