Polskie banki zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy

Polskie banki

Wskutek poprawy otoczenia prawnego i decyzji władz ukraińskich oraz polskich od kilku miesięcy rośnie zainteresowanie krajowych instytucji finansowych tematem odbudowy Ukrainy – poinformował Związek Banków Polskich w komunikacie.

Polskie banki będą finansować odbudowę Ukrainy?

.W sierpniu ZBP przeprowadził badanie branżowe na temat zainteresowania udziałem polskich banków w procesach biznesowych związanych z odbudową Ukrainy. Odpowiedziało ok. 25 proc. banków w Polsce posiadających potencjał do takiej współpracy.

Współpraca z agencjami publicznymi

.Około 90 proc. tych banków przyznało, że jest realnie zainteresowane udziałem w procesach biznesowych w związku z odbudową Ukrainy, jednak prawie 80 proc. banków nie ma w tym zakresie żadnych doświadczeń. Zainteresowane banki są gotowe dostarczać klientom pełną gamę usług finansowych (w tym przede wszystkim kredyt i obsługę rozliczeń) i zamierzają współpracować z agencjami publicznymi – przede wszystkim z BGK i KUKE, ale także wskazują na instytucje ukraińskie i międzynarodowe.

Rekomendacje banków

.Banki oczekują i rekomendują regulatorom (polskim i ukraińskim) m.in. zmitygowania ryzyka finansowego oraz ryzyka prawnego, wynikającego z ewentualnego zaangażowania banku na terenie państwa w stanie wojny, utworzenie krajowego programu wsparcia dla zaangażowania polskiego biznesu i dla finansowania klientów banków zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy, utworzenie platformy inwestycyjnej o przetargach/inicjatywach wspierających oraz zabezpieczenie polskich podmiotów przed praktykami korupcyjnymi w Ukrainie. 

Udział Polski w odbudowie Ukrainy

.Na temat konieczności udziału polskiego kapitału w odbudowie Ukrainy na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Krzysztof MAZUR w tekście “Razem możemy wygrać pokój dla Europy Środkowej na dekady“.

“Państwo polskie dobrze rozpoznało swoje strategiczne interesy już na początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Aktywnie współtworzyło koalicję „jastrzębi” jednoznacznie wspierających Ukraińców na poziomie UE i NATO. Słusznie uznano, że militarna porażka tego państwa oznacza drastyczne pogorszenie się naszego bezpieczeństwa. Możemy przegrać pokój, jeśli za tym partnerstwem na poziomie politycznym i militarnym nie zostaną podjęte kolejne działania”.

“Potrzebujemy śmiałego otwarcia w wymiarze gospodarczym, infrastrukturalnym czy energetycznym. Potrzebujemy tysięcy wspólnych przedsięwzięć na poziomie konkretnych firm oraz instytucji, by osadzić to partnerstwo na solidnych fundamentach. Czas zacząć w naszym myśleniu wykraczać poza horyzont jedynie doraźnej pomocy w sytuacji wojny. Dopiero wspólne planowanie przyszłości na kolejne dekady odwróci bieg historii sięgającej XVII wieku, gdy Ukraina znalazła się w rosyjskiej strefie wpływów”.

.”Podstawą do wspólnego planowania przyszłości jest ogromny kapitał zaufania. Jeszcze przed atakiem z lutego 2022 roku kijowski think tank Centrum Nowej Europy opublikował badania społeczne przeprowadzone na całej Ukrainie. W odpowiedzi na pytanie: „Z którymi krajami na świecie Ukraina powinna budować głęboką więź i współpracę?” aż 92 proc. respondentów wskazało Polskę. Jednoznaczna postawa naszego kraju wobec ataku Rosjan tylko umocniła ten pogląd u naszych wschodnich sąsiadów. Liderem zaufania na Ukrainie do zagranicznych polityków jest Andrzej Duda. Jego działania pozytywnie ocenia ponad 90 proc. ankietowanych. Te wyniki pokazują ogromną zmianę w naszych relacjach. Dawne animozje i trudne kwestie z przeszłości odeszły na dalszy plan. Od wieków nie mieliśmy lepszych relacji, co jest znakomitym punktem wyjścia do budowy partnerstwa opartego na przyjaźni i strategicznych celach” – pisze Krzysztof MAZUR.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 sierpnia 2023