Polskie Siły Zbrojne mają potencjał na zostanie najsilniejszą armią Europy - „Handelsblatt”

Polskie Siły Zbrojne

Na skutek wojny na Ukrainie Polska podwoiła swoje wydatki zbrojeniowe. Defilada wojskowa 15 sierpnia w Warszawie była największą od dziesięcioleci; wzięło w niej udział 2 tys. żołnierzy, 200 pojazdów i prawie 100 samolotów odrzutowych w czasie, gdy od półtora roku na sąsiedniej Ukrainie trwa wojna – opisuje portal „Handelsblatt” („HB”), zauważając, że w 103. rocznicę Cudu nad Wisłą, polskiego zwycięstwa nad Sowietami, Warszawa wysłała Rosji jasne przesłanie. Niemiecki portal dowodzi również, iż Polskie Siły Zbrojne mają potencjał na stanie się największą siłą militarną Europy.

Polskie Siły Zbrojne – przyszła najsilniejsza armia Europy

.Zbrojenie się Polski robi wrażenie – stwierdza „Handelsblatt” i dodaje, że „Polska planuje radykalną rozbudowę swoich sił zbrojnych” i „pragnie stać się wiodącą potęgą militarną Europy”. „Handelsblatt” przypomina, że krótko po inwazji Rosji na Ukrainę, w marcu 2022 roku, „parlament niemal jednomyślnie przyjął Ustawę o obronie kraju, przewidującą podwojenie liczebności armii, do 300 tys. żołnierzy do 2035 roku”. Oprócz żołnierzy zawodowych ministerstwo obrony może liczyć ponadto na 50 tys. członków utworzonych w 2016 roku Wojsk Obrony Terytorialnej.

Rozbudowa i modernizacja polskiego wojska

.W 2022 roku, według oficjalnych informacji, Polskie Siły Zbrojne liczyły już 164 tys. osób. Dla porównania Francja, posiadająca obecnie najliczniejszą armię w UE, ma pod bronią 205 tys. żołnierzy – zauważa „Handelsblatt”. „Ta rozbudowa i modernizacja sił kosztuje Warszawę bardzo dużo. Od dekady kraj konsekwentnie realizuje wyznaczony przez NATO w 2014 roku cel przeznaczania co najmniej 2 proc. PKB na cele militarne. Natomiast w 2023 roku wydatki te podwojono do 3,9 proc., w związku z czym Polska wyda w tym roku na obronność prawie 30 mld dolarów” – wylicza „Handelsblatt”. Jak dodaje, „rządząca w Polsce partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) położyła podwaliny pod modernizację armii w 2019 roku, plan ten zakładał przyspieszenie wymiany broni z epoki Układu Warszawskiego na technologię zachodnią”.

Wielkie wydatki zbrojeniowe Warszawy

.„Katalizatorem zmian stała się wojna w Ukrainie, gdy Polska przekazała sąsiedniemu krajowi nie tylko myśliwce MiG-29, ale także 260 starszych czołgów. W rezultacie kraj utracił znaczną część swoich zdolności obronnych” – stwierdza „Handelsblatt”. „Pomimo dobrej koniunktury gospodarczej, finansowanie wydatków obronnych stanowi ogromne obciążenie dla budżetu państwa, które na 2023 rok planuje deficyt w wysokości prawie 14,5 mld euro. Nie obejmuje to wszystkich wydatków na siły zbrojne: duża część finansowana jest ze specjalnego funduszu w banku kontrolowanym przez państwo oraz z pożyczek” – dodaje „Handelsblatt”.

Duże zaufanie społeczne do polskiej armii

.„Nie można pominąć faktu, że PiS wykorzystuje rozbudowę armii jako element kampanii. Sytuacja geopolityczna pozwala partii zaprezentować się w kampanii wyborczej jako jedyna siła, kompleksowo chroniąca suwerenność Polski. Korzysta także z faktu, że społeczeństwo ufa siłom zbrojnym znacznie bardziej, niż politykom” – pisze „Handelsblatt”, podkreślając, że „Berlin cieszy się, że sąsiedni kraj wzmacnia swoją rolę militarnego bufora przeciwko Rosji; USA i NATO także cenią silnego partnera w niespokojnym geopolitycznie regionie”. „Znaczenie Polaków w Sojuszu ogromnie wzrosło. Jeśli będą trzymać się swoich planów i zamówień, staną się supermocarstwem wojskowym w Europie” – stwierdził Jamie Shea, były wysoki rangą urzędnik NATO.

Wiodąca rola Polski w Europie Środkowej

.Na temat wzrostu polskiej pozycji na arenie międzynarodowej na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Diane FRANCIS w tekście “Polski czas“.

“Polskie przywództwo pomaga wypełnić geopolityczną próżnię powstałą wskutek słabnącego wpływu sił, które tradycyjnie dominowały w kształtowaniu polityki zagranicznej Europy. Wielka Brytania przegłosowała wyjście z Unii Europejskiej w 2016 r., co wydatnie ograniczyło zdolność tego kraju do kształtowania reakcji Europy na zagrożenie ze strony Rosji. Jednocześnie w całym okresie swoich rządów Putin wykazywał zdolność kooptowania polityków i biznesmenów z Francji i Niemiec, oferując im porozumienia handlowe, gazociągi oraz inne benefity. Nie przez przypadek rosyjski dyktator w 2014 r. wybrał Niemcy i Francję do rozmów w formacie normandzkim, by zakończyć wojnę wywołaną przez Rosję we wschodniej Ukrainie. Podejście to zaowocowało nieudanym protokołem mińskim i przygotowało grunt do pełnej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Polska próbuje obecnie ostrzec świat przed niebezpieczeństwem ze strony Rosji Putina. „To nie jest regionalny konflikt. Ta wojna – wojna Rosji przeciwko Ukrainie – to zarzewie światowego pożaru, ta wojna dotknie i nasze i wasze kraje. O ile już tak się nie stało” – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2022 r.”.

“Wiodąca rola Polski w kierowaniu reakcją Europy na inwazję Putina buduje niespotykane wcześniej więzi między narodem polskim i ukraińskim. W przeszłości narody te dzieliły boje i spory historyczne. Jednakże obecnie łączy je egzystencjalne zagrożenie ze strony dzisiejszej Rosji. Sondaże prowadzone na Ukrainie regularnie wskazują Polskę jako najbliższego partnera Ukraińców”.

.”Podczas gdy Kreml cynicznie ukrywa morderczą inwazję na Ukrainę pod nazwą „braterstwa narodów słowiańskich”, to Polacy – słowiańscy sąsiedzi Ukrainy – zaoferowali prawdziwie braterskie wsparcie. Właśnie to będzie kształtować sytuację geopolityczną w regionie. Po pokonaniu Rosji Ukraina prawdopodobnie zacieśni partnerstwo z Polską, tworząc potężny blok w polityce europejskiej. Obydwa te narody razem będą mieć liczący się głos w szerszym świecie demokratycznym. Geopolityczne centrum Europy przesuwa się na wschód, a Polska mu przewodzi” – pisze Diane FRANCIS.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 25 września 2023