Polskie uniwersytety na liście najlepszych uniwersytetów świata – pozycje

Ukazało się najnowsze zestawienie najlepszych uczelni świata – Center for World University Rankings 2024. Na liście 2000 sklasyfikowanych uniwersytetów znalazło się 41 uczelni wyższych z Polski. Jakie są najlepsze polskie uniwersytety według rankingu CWUR 2024?

Ukazało się najnowsze zestawienie najlepszych uczelni świata – Center for World University Rankings 2024. Na liście 2000 sklasyfikowanych uniwersytetów znalazło się 41 uczelni wyższych z Polski. Jakie są najlepsze polskie uniwersytety według rankingu CWUR 2024?

Center for World University Rankings 2024 (CWUR)

.Center for World University Rankings 2024 (CWUR) to zestawienie najlepszych uczelni świata oceniające poszczególne placówki akademickie bez polegania na ankietach i danych nadesłanych przez same uniwersytety.

W rankingu CWUR znajduje się 2000 uczelni, które oceniane są pod względem jakości kształcenia (mierzonej sukcesami akademickimi absolwentów oraz ich możliwościami na rynku pracy), jakości kadry akademickiej oraz jakości badań prowadzonych na danej uczelni.

Szczegółowa metodologia przyznawania punktów oraz kryteria oceny dostępne są na stronie CWUR [LINK].

Ranking CWUR 2024: najlepsze polskie uniwersytety

.W najnowszym rankingu CWUR sklasyfikowano 41 polskich uczelni wyższych. Zgodnie z udostępnionymi danymi najlepsze polskie uniwersytety to: 1. Uniwersytet Jagielloński, 2. Uniwersytet Warszawski i 3. Akademia Górniczo-Hutnicza.

Pełną listę prezentujemy poniżej. Uczelnie uszeregowane są pozycjami w rankingu – od najwyższej do najniższej.

386. Uniwersytet Jagielloński (TOP 1,9 proc.)

421. Uniwersytet Warszawski (TOP 2,1 proc.)

637. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (TOP 3,1 proc.)

753. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

755. Politechnika Warszawska

851. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

878. Narodowe Centrum Badań Jądrowych

893. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

897. Warszawski Uniwersytet Medyczny

900. Uniwersytet Wrocławski

999. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

1003. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1042. Politechnika Wrocławska

1080. Gdański Uniwersytet Medyczny

1131. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

1194. Uniwersytet Gdański

1203. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1271. Uniwersytet Śląski w Katowicach

1276. Politechnika Śląska

1301. Politechnika Gdańska

1307. Uniwersytet Łódzki

1311. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

1364. Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie

1397. Politechnika Łódzka

1438. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1476. Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1522. Politechnika Poznańska

1531. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1570. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1619. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

1648. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

1730. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1768. Uniwersytet Zielonogórski

1840. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1842. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

1871. Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

1872. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1899. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

1904. Uniwersytet w Białymstoku

1931. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

1958. Uniwersytet Rzeszowski

Polska nauka przegrywa wyścig

.„Dominujący w naszym kraju model kariery, w którym absolwent uczelni robi w niej doktorat, potem habilitację, aby w końcu zostać tam profesorem jest antyinnowacyjny, prowadzi do skostnienia myśli naukowej, a także sprzyja tworzeniu patologicznych układów osobowych” – pisze prof. Andrzej JAJSZCZYK, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), dyrektor Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2015, członek korespondent PAN.

Jak podkreśla, „wielkim problemem polskiej nauki jest jej nadmierna hierarchiczność, której elementami są stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora. Już dawno stopnie te mają nikły związek z jakością legitymujących się nimi naukowców, a samo ich posiadanie stwarza złudne wrażenie wybitności. Przede wszystkim jednak konieczność zdobywania formalnych stopni spowalnia uzyskiwanie samodzielności naukowej i utrudnia młodym, zdolnym badaczom tworzenie zespołów naukowych. Jest także przeszkodą, zarówno w mobilności międzynarodowej, między jednostkami naukowymi, jak i w międzysektorowej, czyli między nauką a gospodarką. Jakkolwiek habilitacja istnieje także w niektórych innych krajach, na przykład we Francji, Niemczech czy Szwajcarii, to jednak ma tam znikome znaczenie”.

„Częstym argumentem, używanym szczególnie przez przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, na brak obecności w globalnym dyskursie naukowym, jest jakoby brak zainteresowania świata naszymi polskimi sprawami. Nic bardziej fałszywego! Zawsze interesujące są nowe metodologie badań, niezależnie od miejsca ich użycia. Polska jest też niemałym krajem, znajdującym się w centrum Europy, na skrzyżowaniu szlaków między Wschodem i Zachodem. To co działo bądź dzieje się u nas jest obserwowane z dużo większą uwagą przez innych, niż to się nam czasami wydaje, a nasz wpływ na dzieje świata był znacznie większy niż sami o tym sądzimy” – pisze prof. Andrzej JAJSZCZYK. 

Dodaje, że „to rzeczywisty obraz nauki w naszym kraju – nie pomoże napinanie się i mówienie o polskiej specyfice. Po prostu przegrywamy wyścig z rozwiniętym światem”.

WszystkoCoNajważniejsze/SN

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 maja 2024